Om Globeteam

Hvorfor opfinde den dybe (ESDH)tallerken, når andre har gjort det?

Eller spurgt på en anden måde: Behøver vi konfigurere ESDH-systemet – det har leverandøren jo gjort, så bør vi ikke bare tilpasse vores arbejdsgange til systemet?

Dette er et spørgsmål, som mange stiller, og som vi også har stillet os selv i forbindelse med Dialogbaseret implementering.

I disse tider, hvor standardisering fylder meget i den kommunale digitalisering, vil det være naturligt at tænke, at hvorfor skal man gøre et stort nummer ud af at konfigurere ESDH-systemet (eller andre standard/ramme-systemer) til vores sagsprocesser?

Kan man ikke med fordel tage udgangspunkt i de sagsprocesser, der er tænkt ind i ESDH-systemet?

Og svaret er Jo! – til en hvis grad…

På den ene side – alle kommuner er forskellige:

Globeteams anbefaling er, at man altid går ind på standardsystemets præmisser og tager udgangspunkt i systemets logik.

Men alle kommuner er forskellige:

Man har organiseret sig forskelligt. Man har forskellige systemer, der kan udfylde forskellige roller – fx blanketløsninger, selvbetjeningsløsninger, fagsystemer etc. Man har forskellig grad af parathed til automatisering – og dermed forskellige ambitionsniveauer for anvendelse. Derfor vil der altid være behov for en drøftelse af, hvordan ESDH-systemet skal anvendes til opgaverne – hvilken rolle skal systemet have i kommunen, hvordan skal det spille sammen med de andre systemer, og således også hvordan skal ESDH-systemet konfigureres.

På den anden side – ESDH-systemet kan diktere processen:

Der vil være udvalgte sagsgange, hvor der er meget få muligheder for konfigurering, og hvor det derfor er ESDH-systemet, der dikterer sagsprocessen.

Men selv i disse tilfælde har man også brug for dialog mellem leverandør og de involverede medarbejdere i sagsprocessen. Leverandøren skal nemlig formidle, hvordan sagsprocessen er tænkt i ESDH-systemet, og kommunen skal tilpasse sine eksisterende arbejdsrutiner til systemet.

Uanset situationen vil den Dialogbaseret tilgang gøre en positiv forskel på implementeringen.

I tidligere indlæg på denne side har en kommunaldirektør, centerchef og projektledere fortalt om deres erfaringer med Dialogbaseret implementering – herunder om samspillet med den valgte ESDH-leverandør.

Kan leverandøren så hjælpe os med at finde den rette balance?

Her er der behov for at leverandørerne forbedrer sig!

Leverandørerne er typisk gode til at undervise i deres system, men de er knap så gode til at rådgive kunderne til, hvordan de skal tilpasse deres sagsgange, og hvad der så er tilbage, som skal konfigureres. Dette er en væsentlige forudsætning for, at kommunen kan få succes med at tage udgangspunkt i systemets muligheder.

Men hvad synes leverandørerne egentlig om Dialogbaseret implementering? Dette vil være næste indlæg i ESDH-føljetonen.

Andre indlæg om Dialogbaseret implementering

  • Intro til forløbet
  • Projektledernes erfaringer
  • Centerchefens erfaringer
  • Kommunaldirektørens erfaringer

Følg serien på Globeteams LinkedIn side Kommunal Digitalisering

Hvis du har spørgsmål til den Dialogbaserede implementering er du velkommen til at skrive en kommentar på LinkedIn-siden eller kontakte Globeteams konsulenter.

Inge Bograd: ibb@globeteam.com, 2290 3193

Per Andreasen: pan@globeteam.com, 2427 7131

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?