Hvorfor opfinde den dybe (ESDH)tallerken, når andre har gjort det?

Skrevet af
Inge Bograd
Artikel

Del indlæg

Eller spurgt på en anden måde: Behøver vi konfigurere ESDH-systemet – det har leverandøren jo gjort?

Dette er et spørgsmål, som mange stiller, og som vi også har stillet os selv i forbindelse med Dialogbaseret implementering.

I disse tider, hvor standardisering fylder meget i den kommunale digitalisering, vil det være naturligt at tænke, at hvorfor skal man gøre et stort nummer ud af at konfigurere ESDH-systemet (eller andre standard/ramme-systemer) til vores sagsprocesser?

Kan man ikke med fordel tage udgangspunkt i de sagsprocesser, der er tænkt ind i ESDH-systemet?

Og svaret er Jo! – til en hvis grad…

På den ene side – alle kommuner er forskellige:

Globeteams anbefaling er, at man altid går ind på standardsystemets præmisser og tager udgangspunkt i systemets logik.

Men alle kommuner er forskellige:

Man har organiseret sig forskelligt. Man har forskellige systemer, der kan udfylde forskellige roller – fx blanketløsninger, selvbetjeningsløsninger, fagsystemer etc. Man har forskellig grad af parathed til automatisering – og dermed forskellige ambitionsniveauer for anvendelse. Derfor vil der altid være behov for en drøftelse af, hvordan ESDH-systemet skal anvendes til opgaverne – hvilken rolle skal systemet have i kommunen, hvordan skal det spille sammen med de andre systemer, og således også hvordan ESDH-systemet skal konfigureres.

På den anden side – ESDH-systemet kan diktere processen:

Der vil være udvalgte sagsgange, hvor der er meget få muligheder for konfigurering, og hvor det derfor er ESDH-systemet, der dikterer sagsprocessen.

Men selv i disse tilfælde har man også brug for dialog mellem leverandør og de involverede medarbejdere i sagsprocessen. Leverandøren skal nemlig formidle, hvordan sagsprocessen er tænkt i ESDH-systemet, og kommunen skal tilpasse sine eksisterende arbejdsrutiner til systemet.

Uanset situationen vil den Dialogbaseret tilgang gøre en positiv forskel på implementeringen.

Kan leverandøren så hjælpe os med at finde den rette balance?

Her er der behov for at leverandørerne forbedrer sig!

Leverandørerne er typisk gode til at undervise i deres system, men de er knap så gode til at rådgive kunderne til, hvordan de skal tilpasse deres sagsgange, og hvad der så er tilbage, som skal konfigureres. Dette er en væsentlige forudsætning for, at kommunen kan få succes med at tage udgangspunkt i systemets muligheder.

Andre læste også
Globeteams erfarne konsulenter rådgiver omkring IT-sourcing
15. november 2022
Understøtter jeres outsourcingkontrakt en agil udviklingsstrategi?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Så er det måske nu, I skal tage en dialog med leverandøren om at skrue op for agiliteten
9. november 2022
Morgenmøde: Risikerer din virksomhed store prisstigninger på jeres IT-leverancer?
Kom til morgenmøde den 24. november og få svar på, om jeres IT-leverandør har lov til at hæve prisen som følge af de stigende energipriser, og hvilke muligheder I i så fald har for at optimere kontrakten.
Prisstigninger er en oplagt mulighed for at revurdere kvaliteten af IT-sourcing services og leverancer i jeres outsourcingkontrakt
7. november 2022
Er det tid til at genbesøge jeres outsourcingkontrakt?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Det er en oplagt anledning til at revurdere kvaliteten af services & leverancer. Få vores bud på, hvilke spørgsmål I med fordel kan stille.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler