Om Globeteam

Hvordan kan kommunen få værdi af Azure, og hvordan kommer I godt i gang?

Globeteam har dyb indsigt i både den kommunale digitale dagsorden og den brede vifte af fagsystemer, der anvendes i mange kommuner. På den baggrund kan vi tilbyde en Azure workshop, som er skræddersyet til de problemstillinger, I som kommune skal være op-mærksom på, når I planlægger at flytte fagsystemer eller andre services i skyen.

Som cloud-platform rummer Azure mange forskellige muligheder for kommunen. Dels tilbyder Azure væ-sentlige standard services som fx Disaster Recovery, Operations Management (OMS), Backup og Directo-ry Services og dels infrastruktur services til at kunne fungere som en del af kommunens driftscenter.

Da kommunen er en meget kompleks it-installation, er det dog vigtigt, at den enkelte kommune vurderer, på hvilke områder det giver værdi at anvende Azure, og i hvilket tempo det skal ske. Det er bl.a. vigtigt for kommunen at afklare, hvilke infrastruktur services der vil være relevante for kommunen, samt i hvilken grad kommunens fagsystemer er parate til at indgå i et Azure driftscenter.

Gennem et koncentreret forløb kan Globeteam hjælpe kommunen med:

  • At afdække gevinstpotentialet ved at tage Azure basis infrastruktur services i anvendelse 
  • At afdække muligheder og barrierer for at anvende Azure som driftsplatform for væsentlige fagsystemer

Læs mere om forløbet her

Globeteam er en erfaren kommunal samarbejdspartner

Globeteam har gennem de seneste år ydet rådgivning til mere end 50% af de danske kommuner inden for emner som føderation, ESDH, procesautomatisering og infrastruktur. Dette har givet os en dyb ind-sigt i den kommunale digitaliseringsdagsorden og de specifikke kendetegn, der er for en kommunes in-frastruktur samt det øgede fokus på Rammearkitekturen og KOMBIT, der nu og over de kommende år vil stille en række ændrede krav til kommunerne og derfor vil have stor indflydelse på kommunens it-strategi og dagsorden.

Parallelt med dette har Globeteam, som en af få partnere i Danmark oparbejdet den højeste partner sta-tus på Microsoft Cloud Platform gennem struktureret arbejde med at rådgive såvel offentlige som priva-te kunder om mulighederne med Microsoft Azure. Således har Globeteam i dag erfaring med Azure i forhold til udviklingsplatform, infrastruktur services, fagsystemer og ERP løsninger i Azure, samt en lang række standard services direkte leveret i Azure.

Kontakt

Peder Lind Sørensen
pls@globeteam.com
+45 3074 7474

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?