Om Globeteam

Hvordan får kommunerne det fulde udbytte af Rammearkitekturen?

KL offentliggjorde i februar Globeteams rapport om, hvordan Rammearkitekturen kan forankres yderligere i den kommunale digitalisering.

Rapporten peger bl.a. på, at der er væsentlige udfordringer, som skal håndteres, hvis kommunerne skal kunne høste gevinsterne ved Rammearkitekturen. Monopolbruddet risikerer at medføre et uigennemskueligt lokalt it-landskab uden den nødvendige styring af arkitekturen.

Der er dog allerede mange gode initiativer både i enkelt-kommuner og i kommunale fællesskaber, men hvis disse skal lykkes peger rapporten på, at de bør følges op med en række initiativer:

  • Hjælp til de lokale rammearkitekturinitiativer. Der er et stort behov for at udvikle ”lokale” rammearkitekturer – permanent eller i en interimsperiode, indtil eksempelvis støttesystemerne er fuldt tilgængelige.
  • Hæve it- og digitaliseringskompetencen i kommunerne – især i de mindre og mellemstore kommuner, hvilket skal ses i sammenhæng med ledelseskompetencen, som er den helt afgørende forudsætning for omstillingen i monopolbruddet. Der bør tilbydes værktøjer til kompetencemåling, modenhedsvurdering og organisatorisk implementering.
  • Skabe yderligere overblik over initiativer og løsninger. Det gode arbejde med kortlægning og dokumentation i KITOS bør fortsætte og udbygges. Dette vil både understøtte videndeling mellem kommunerne, støtte mulighederne for at prioritere og støtte de ”gode” initiativer samt endelig synliggøre over for leverandørerne, hvor det er værd at investere i nye løsninger.
  • Påvirke markedet gennem operationelle tiltag – fx gennem yderligere standardkrav á la kra-vene i SKI 02.19 samt udarbejde testcases og procedurer for at verificere, at Rammearkitektur-kravene faktisk er overholdt i de konkrete løsninger.

KL og KOMBIT bør tage et ansvar omkring ovenstående i en aftalt rollefordeling og eventuelt opfordre kommunernes rådgivere til at støtte op om disse opgaver.

Læs mere her på KL’s hjemmeside om rapportens observationer samt forslag til konkrete indsatser og initiativer i den kommende strategiperiode.

Du kan også downloade rapporten på KL’s hjemmeside.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?