Om Globeteam

Globeteam tildeles udbud hos Domstolsstyrelsen

Globeteam er valgt til at digitalisere behandlingen af civile sager ved domstolene.

”Hos Globeteam er vi meget glade og stolte over at blive tildelt opgaven med at udvikle et digitalt sagsbehandlingssystem og en selvbetjeningsportal til civile sager ved Danmarks Domstole. Vi glæder os til samarbejdet og til at blive en del af digitaliseringen af behandlingen af civile sager ved domstolene, ” siger Claus Moldow, administrerende direktør for Globeteam.

I 2013 gennemførte Globeteam et pilotprojekt hos Domstolsstyrelsen, som har været grundlaget for styrelsens beslutning om at benytte JFS-platformen for videreudvikling af de digitale sagsgange i retsvæsenet. I slutningen af 2014 gennemførte styrelsen et EU udbud, hvor fem markante it-firmaer, ud af de tolv leverandører, der havde vist interesse for udbuddet, blev prækvalificerede. To valgte at afgive tilbud, Globeteam var den ene og fik tildelt opgaven.

Tildelingen af opgaven er en understregning af, at Globeteam er en konkurrencedygtig spiller med stærke kompetencer og indsigt inden for digitale retsprocesser.

Læs Domstolsstyrelsens pressemeddelelse på styrelsens hjemmeside eller herunder:

Globeteam skal digitalisere den civile retsproces

Globeteam er valgt til at løse opgaven med at digitalisere behandlingen af civile sager ved domstolene.

Efter en grundig evaluering af to indkomne tilbud valgte Domstolsstyrelsen den 23. februar 2015 Globeteam A/S som leverandør til udvikling af et digitalt sagsbehandlingssystem og en selvbetjeningsportal til civile sager ved Danmarks Domstole.

I løbet af de seneste uger har projektgruppen evalueret tilbuddene i overensstemmelse med udbudsbetingelserne ud fra parametre om pris, kvalitet og leveringssikkerhed. På det grundlag har Domstolsstyrelsen valgt at tildele ordren til Globeteam A/S, hvis tilbud samlet set var det mest fordelagtige. Begge leverandører har leveret særdeles kvalificerede tilbud på brugbare løsninger.

Projektet om digitalisering af den civile retsproces startede i marts 2014, og i efteråret lagde Domstolsstyrelsen sidste hånd på kravspecifikationen med retternes krav til et nyt digitalt sagsbehandlingssystem og en selvbetjeningsportal, der skal give brugerne digital adgang til de civile sager.

Domstolsstyrelsen orienterede om det kommende udbud, og prækvalificerede herefter fem af de tolv leverandører, der havde vist interesse for udbuddet. De fem prækvalificerede leverandører fik den 28. november 2014 tilsendt kravspecifikationen og det øvrige udbudsmateriale, og ved tilbudsfristens udløb den 26. januar 2015 modtog Domstolsstyrelsen tilbud fra Globeteam A/S og J.H. Schultz Information A/S

Domstolsstyrelsen forventer at indgå kontrakt med Globeteam i starten af marts måned. Herefter begynder samarbejdet med Globeteam, herunder leveranceplanlægning, udvikling m.v. Efter planen kan retterne tage det nye system til sagsbehandling af de civile sager i brug i 2016.

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?