Om Globeteam

Globeteam vinder udbud hos Danmarks Miljøportal

Globeteam vinder rammeaftale hos Danmarks Miljøportal om it-konsulentbistand til understøttelse af Miljøportalens fagapplikationer.

Danmarks Miljøportal iværksatte den 13. marts 2015 et EU udbud, og ved udløbet af fristen for prækvalifikation havde Danmarks Miljøportal modtaget 11 ansøgninger, hvoraf fem ansøgere blev prækvalificeret. Globeteam afgav tilbud og blev blandt de afleverede udbudsbesvarelser valgt med den højeste score i tildelingskriterierne og fik derfor tildelt kontrakten.

Aftalen trådte i kraft den 4. september 2015 og forventes at indeholde konsulentopgaver for et tocifret millionbeløb. Aftalen løber frem til den 4. september 2019.

Globeteams stærke referencer og dybe kompetencer samt opfyldelse af alle mindstekrav inden for de udbudte teknologiområder, herunder udvikling og aflevering af en prøveopgave sammen med tilbuddet, var udslagsgivende for valget af Globeteam.

quote_icon   Globeteam har leveret et tilbud med meget stærke faglige kompetencer indenfor de udbudte teknologiområder. Samtidig har Globeteam i tilbuddet sandsynliggjort, at Globeteam evner at få kompetencer til at spille sammen i forhold til Danmarks Miljøportals behov. Vi glæder os meget til, at starte samarbejdet med Globeteam.”
Nils Høgsted, Sekretariatsleder, Danmarks Miljøportal

Sammen med Globeteams igangværende leverancer udbygger den vundne aftale det solide engagement og samarbejde, som vi har med Danmarks Miljøportal. Globeteam vandt bl.a. sidste år to delaftaler om konsulentassistance samt en kontrakt om levering af en ny brugerstyringsløsning til Danmarks Miljøportal.

Tildelingen af kontrakten til Globeteam fra Danmarks Miljøportal har været genstand for aktindsigt og efterfølgende klagesag fra en af de øvrige tilbudsgivere. Efter indsendelse af omfattende materiale og behandling i Klagenævnet for Udbud er Danmarks Miljøportals tilbudsevaluering og Globeteams tilbud frikendt i klagesagen, hvorefter kontrakten er underskrevet af parterne.

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøportalen opererer på tværs af myndighedsgrænser. Visionen for Danmarks Miljøportal er at være den foretrukne adgang til kvalitetsdeklarerede fællesoffentlige miljødata i Danmark. Danmarks Miljøportal har ansvaret for drift og udvikling af digital infrastruktur på miljøområdet og for at facilitere samarbejdet mellem parterne omkring kvalitetssikring og genbrug af data. Derved understøttes parternes opgaveløsning, formidlingen til offentligheden samt genbrug af miljødata med henblik på at realisere det samfundsøkonomiske potentiale ved adgang til kvalitetssikrede miljødata. Danmarks Miljøportal driver eksempelvis DKJord, der blandt andet genererer de jordforureningsattester, der bruges ved ejendomshandel i Danmark.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?