Om Globeteam

Globeteam tildelt ny SKI managementaftale

Globeteam er som en af de førende management konsulenthuse valgt som leverandør på SKI 17.11 Managementsupport med direkte tildeling. Aftalen forventes at træde i kraft den 4. januar 2016 og løber i to år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange 12 måneder.

Hos Globeteam er vi stolte over at være valgt på endnu en rammaftale, 17.11 Managementsupport med direkte tildeling, som forenkler vores kunders indkøb yderligere. Kunderne kan med den direkte tildeling på baggrund af en opgavebeskrivelse vurdere hvem af de leverandører, der er på rammeaftalen, der er bedst til at løse opgaven og gennemføre deres indkøb på få dage, ” siger Kristian Lykke hos Globeteam.

For Globeteam omfatter 17.11 Managementsupport rammeaftalen to særdeles vigtige områder:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling Strategi- og organisationsudvikling dækker over virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og en organisationsstruktur, der understøtter strategien.

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering Forretningsprocesser og effektivisering dækker over virksomhedens/organisationens behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge samt bistå udlicitering og ’Offentlig-Privat-Samarbejde’

Aftalen er i stand still-perio​de frem til den 28. december 2015. Den nye aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2016 og løber i to år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange 12 måneder.

Gennem de seneste år er brugen af SKI rammeaftaler steget blandt offentlige organisationer for at forenkle indkøbene uden at skulle gennemføre tidskrævende udbud, og det er derfor væsentlig for Globeteam at kunne tilbyde rammeaftaler på ydelser inden for vores kompetenceområder. Du kan læse mere om Globeteams SKI-aftaler her.

Læs mere om den nye aftale 17.11 Managementsupport på SKI’s hjemmeside

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?