Om Globeteam

Globeteam kan hjælpe kommunerne hele vejen

Globeteam har gennem de senere år etableret sig som en vigtig leverandør på det kommunale område – både som strategisk rådgiver omkring den kommunale digitalisering, som leverandør af konkrete løsninger til fx brugerstyring og ”føderation” og endelig som implementeringspartner af primært Microsoft baseret infrastruktur.

Kommunerne står over for danmarkshistoriens vel nok største transformationsprojekt med bruddet af KMD’s monopol og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur. Dette betyder enorme forandringer i den kommunale digitalisering samtidig med, at der skal være ”sikker drift”, og politikere og borgere har forventning til kommunerne om, at digitaliseringen skal give væsentlige effektiviseringsgevinster. Dette stiller store krav til kommunerne.

Globeteam gennemførte i 2014 en vurdering af 10 kommuners digitale parathed. En kontakt i 2015 til et udvalg af de deltagende kommuner viser, at kommunerne er opmærksomme og positive overfor mulighederne ved digitaliseringen, men flere kommuner er stadig i tvivl om, hvordan de påtager sig det større ansvar og høster gevinsterne ved monopolbruddet. Blandt kommunaldirektører er der også udbredt bekymring for, om deres kommune kan udnytte mulighederne ved den fortsatte digitalisering. Det viser Globeteams interview med 5 kommunaldirektører i foråret 2015.

Globeteam kan hjælpe kommunerne hele vejen. Vi har dyb indsigt i alle aspekter omkring den kommunale digitalisering, og har meget kompetente konsulenter på de enkelte kompetenceområder – fra strategisk rådgivning og ”bygherrerådgivning” til dyb teknisk rådgivning og implementeringsbistand.

Vi kan bl.a. hjælpe kommunerne med:

  • Et strategisk inspirationsoplæg til, hvordan kommunen opnår en sammenhængende it-platform, der både bidrager til optimering af sagsbehandlingen og samtidig giver en god oplevelse for kommunens medarbejdere og borgere/virksomheder. Herunder rådgivning omkring Den Fælleskommunale Rammearkitektur, mulighederne ved cloud-teknologi og brug af Open Source.
  • At få styr på it-afdelingens processer og blive fri af revisionspåtegninger. Herunder at skabe overblik over processerne og dokumentere de vigtigste, samt ikke mindst gøre dem let tilgængelige for medarbejderne.
  • Hvornår det er tid til at gå i clouden. Herunder hvilke data, I kan lægge i cloud, hvad indførelsen af cloud betyder for it-afdelingens ressourcer og kompetencer, og hvordan I – helt konkret – kommer i gang.

Mange kommuner kender os dog ofte kun for et eller få kompetenceområder, og vi tror på, at kommunerne vil få endnu større værdi af vores konsulenter, hvis vi forbedrer vores evne til at sammentænke vores kompetencer på tværs.

Det sker ikke af sig selv, og derfor har vi sat Per Andreasen i spidsen for et initiativ, der skal fastlægge konsulentydelser på tværs af Globeteams kompetenceområder med udgangspunkt i kommunernes behov, og som skal hjælpe kommunerne sikkert igennem de udfordringer, de står over for samt høste de gevinster, der ligger og venter på at blive samlet op.

Per Andreasen har gennem de sidste 15 år arbejdet som konsulent inden for digitalisering af den offentlige administration og i væsentligt omfang for kommunerne. Han har også været en af hovedkræfterne bag ESDH-rapporterne fra 2011 og 2013 og har opnået stor indsigt i digitalisering af den offentlige sagsbehandling. Per Andreasens kompetencer spænder fra strategi for digitalisering, behovsafklaring og kravspecificering over gennemførelse af udbud (EU og SKI) til den organisatoriske implementering af administrative it-løsninger. Læs mere om Per her.

Kontakt Per Andreasen på mobil +45 2427 7131 og e-mail: pan@globeteam.com

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?