Om Globeteam

Fra rigide svømmebanediagrammer til fleksibel modellering af videnstunge processer

Kan videnstunge sagsprocesser digitaliseres og understøttes mere effektivt end i dag? Thomas Hildebrandt, leder af ITU’s forskningsgruppe, mener, at dette er muligt og har eksempler på metoder til at kortlægge og dokumentere videnstunge og dynamiske processer.

Det har hidtil været meget svært at digitalisere sagsprocesser, hvor vejen gennem processen ikke kan bestemmes entydigt på forhånd og er afhængig af sagsbehandlernes beslutninger undervejs – vi kalder det ”Videnstunge sagsprocesser”. It-systemerne er typisk ikke gearet til at håndtere den store mængde af varianter, og det er ofte svært (læs: umuligt) at beskrive processerne med de gængse metoder – fx klassiske svømmebanediagrammer. Man ender med kun at beskrive det typiske gennemløb af sagsprocessen – vel vidende, at der er mange andre varianter, som må ”bo” i vidensarbejderens hoved.

Dertil kommer, at verden er dynamisk – sagsprocesserne bliver ændret på grund af fx lov- og regelændringer eller ønske om effektivisering i organisationen. Så hvis man har været heldig at få dokumenteret den oprindelige proces, bliver det umuligt at holde dokumentationen ved lige.

Derfor opgiver de fleste organisationer at digitalisere de videnstunge sagsprocesser.

Men det er ved at ændre sig!

Lektor Thomas Hildebrandt fra ITU har været frontløber inden for udvikling af metoder til modellering af videnstunge og dynamiske sagsprocesser, og konkrete brugbare værktøjer er udsprunget af Thomas’ forskning. Parallelt er der sket en udvikling af it-systemer, der bedre kan understøtte de dynamiske sagsprocesser med mange varianter og hyppige ændringer i de regler, som styrer processerne.

Thomas Hildebrandt vil på vores morgenbriefing om ESDH-trends den 19. maj give eksempler på metoder til at kortlægge og dokumentere videnstunge og dynamiske processer, og hvordan processerne kan digitaliseres i konkrete systemer.

Morgenseminar den 19. maj

Tilmeld dig inden den 16. maj 2017. Deltagelse i arrangementet sker uden beregning.

Program

   • 8.30 — Registrering, croissanter og kaffe
   • 9.00 — Velkomst og kort gennemgang af konklusionerne fra Globeteams rapport, v/ Per Andreasen, Globeteam
   • 9.15 — Værktøjer og metoder til at digitalisere dynamiske processer, v/ Thomas Hildebrandt, ITU
   • 9.55 — Pause
   • 10.15 — Platina som konfigurerbar proces platform, v/ Jesper Bo Seidler og Christian Østergaard, Formpipe
   • 10.55 — Afrunding og tak for i dag

 

Se det fulde program og tilmeld dig her

Du skal møde

20161116_PerAndresasen_3806a
 • Per Andreasen fra Globeteam. Per har gennem de sidste 20 år arbejdet som konsulent inden for digitalisering af den offentlige administration og er en af hovedkræfterne bag Globeteams rapport om det statslige it-landskab inden for digital sagsbehandling.
thomashilde
 • Thomas Hildebrandt er leder af ITU’s forskningsgruppe for proces-intelligens, modellering og optimering. Han har de sidste 10 år været leder af forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner med fokus på effektiv, sikker og fleksibel digitalisering af arbejdsgange og forretningsprocesser.
jesper globeteamchristian morgenbrifing.emf
 • Jesper Bo Seidler og Christian Østergaard fra Formpipe Software. Tilsammen har de to dybdegående og tung erfaring med at gennemføre agile udviklings- og implementeringsprocesser i organisationer drevet af tunge og komplicerede regelsæt.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?