Om Globeteam

Forretningsværdien af føderation

Føderation er en forudsætning for, at kommunen kan få adgang til Rammearkitekturen – men som vi beskrev i sidste indlæg ”Introduktion til føderation” i vores føljeton, får kommunen også en række øvrige muligheder for at administrere it-brugere på en sikker og effektiv måde, hvis den vælger en mere ambitiøs løsning. Men hvad er så forretningsværdien af disse muligheder? I dette indlæg giver vi et overblik over de forretningsfordele og besparelser, kommunen kan opnå med en avanceret føderationsløsning:

Forretningen:

  • Større sikkerhed. Da en føderationsløsning centraliserer bruger- og adgangsstyringen på tværs af alle kommunens systemer, får kommunen et langt bedre overblik over, hvilke brugere der har adgang til hvad. Samtidig er det muligt at skabe integration mellem forskellige brugerdatabaser som fx lønsystemet og en eventuel organisationskomponent. Det betyder, at brugere bliver nedlagt i samtlige systemer på en gang, så risikoen for uautoriseret adgang mindskes.
  • Større effektivitet. Med single sign-on kan kommunens medarbejdere bruge deres tid mere effektivt, da de sparer flere minutter dagligt på ikke længere at skulle logge ind og ud af de mange forskellige systemer, de anvender. Samtidig undgår de at skulle sætte deres arbejde på hold, mens de venter på at få nulstillet et glemt eller udløbet password.
  • Adgang til intranettet for alle medarbejdere. Ikke-administrative medarbejdere og eksterne brugere behøver ikke længere at være oprettede i Active Directory for at kunne få adgang til kommunens systemer.
  • Bedre borgerservice. Borgerne får nemmere adgang til udvalgte kommunale services, da de kan anvende de samme login-oplysninger for at få adgang, som de i forvejen bruger til at tilgå andre systemer. Fx NemID eller et Facebook login.
  • Enklere at etablere adgang til udvalgte services for eksterne aktører, da administrationen af brugernavne og passwords kan varetages af samarbejdspartneren selv. Det kan være i forbindelse med etablering af fælleskommunale samarbejder, eller når private aktører på fx sundhedsområdet skal have adgang til kommunale systemer.

IT-afdelingen:

  • Mindre ressourcekrævende brugeradministration. Oprettelse og vedligehold af kommunens brugere skal ikke længere foretages i hver enkelt applikation, men bliver centraliseret et sted. Det forenkler opgaven og frigiver ressourcer til, at it-afdelingen kan bruge tiden andre steder.
  • Besparelser på support. Føderation giver mulighed for at etablere single sign-on og selvbetjent password reset, hvilket betyder markant færre henvendelser til help desk omkring glemte og udløbne passwords.
  • Billigere at udvikle nye systemer. Leverandører skal ikke bygge brugerstyring ind i nye systemer, hvilket gør udviklingsopgaven både enklere og billigere.
  • Besparelser på drift. Da det med en føderationsløsning er ligegyldigt, hvor kommunens systemer er placeret, kan driften flyttes derhen, hvor det er mest hensigtsmæssigt, ligesom flere kommuner kan være fælles om driften af én føderationsløsning.

I dette videoindlæg, som vi har bragt tidligere i føljetonen, kan du se Niels Nordberg fra Ballerup Kommune fortælle om kommunens høje ambitioner for valg af en fælles føderationsløsning med Ballerup, Egedal og Furesø Kommune.

Ligesom du kan læse mere om den fælles løsning her

Er du i tvivl om, hvilken løsningsmodel din kommune skal vælge for føderation? Så læs dette indlæg, hvor vi med udgangspunkt i KOMBITs implementeringshåndbog forklarer om potentialet i forskellige løsningsmodeller.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?