Om Globeteam

Følg føljetoner på LinkedIn om aktuelle emner

På vores LinkedIn side om Globeteam samt vores LinkedIn fremvisningssider om Kommunal Digitalisering og Infrastruktur kan du løbende følge med i forskellige føljetoner, hvor vi med en række faglige artikler og videoindlæg går i dybden med emner af aktuel relevans.

Pt. kan du finde følgende seks føljetoner:

Føljeton om databeskyttelse og informationssikkerhed

Beskyttelse af data og informationssikkerhed er med EUs nye forordning om databeskyttelse blevet et væsentligt emne for mange virksomheder og organisationer. I forvejen har offentlige organisationer i Danmark været underlagt kravet om at implementere ISO 27001, som er standarden for etablering af tilstrækkelig informationssikkerhed – og nu er mange private virksomheder også nødsaget til at opbygge et ordentligt beredskab pga. EU-lovgivningen.

Men hvad er kravene egentlig i den nye dataforordning, og hvad er ISO27001? Hvordan bør man som organisation gribe arbejdet an, hvad skal man fokusere på? Hvad gør GN Hearing?

Alt det kan du læse mere om over de kommende 4 uger, hvor Globeteam vil lancere følgende indlæg på LinkedIn:

 • Hvad er EUs nye datalov, og hvad er ISO27k? Hvorfor er det interessant for vores organisation? Læs faglig artikel her
 • Hvordan kommer man i gang? Hvilke metoder bruger man? Læs faglig artikel her
 • Hvordan arbejder høreapparatvirksomheden GN Hearing med EUs datalovgivning og ISO27001? Hør en af Globeteams kunder fortælle om deres erfaringer. Hvorfor gør de det, hvad gør de, hvad får de ud af det, hvad har de brugt Globeteam til. Se videoindlæg her
 • Dokumentation – hvordan gør man det? Der findes i dag flere dokumentationsværktøjer til smart beskrivelse af organisationens sikkerhedspolitik, overholdelse af ISO27k og EUs regler mv. Hør om erfaringerne med og mulighederne i et af disse værktøjer. Læs faglig artikel her

Har du spørgsmål til føljetonen, er du velkommen til at kontakte Jesper Vraa Nielsen

Føljeton om Machine Learning

Få emner er så hypede i år som machine learning, og når man som konsulenthus arbejder med data og bygger mange data-drevne løsninger, så bliver vi i stigende grad mødt med spørgsmålet “Kan vi ikke bare bruge machine learning til det?”

Men hvad er machine learning egentligt, og hvorfor er machine learning ikke altid løsningen? Kan I med fordel løse problemstillingen og opnå værdi med mere simple “machine learning værktøjer”? Og hvordan bør I gribe arbejdet an for hurtigt at opnå værdi af virksomhedens data?

Alt det kan du læse mere om over de kommende 4 uger, hvor Globeteam vil lancere følgende indlæg på LinkedIn:

 • For at vide, hvor machine learning kan bruges til at lave værdiskabende løsninger, er det vigtigt at forstå, hvad machine learning ikke er. Læs faglig artikel her
 • Hvad er machine learning, og hvorfor er teknologien interessant for nogle kunder? Læs faglig artikel her
 • Hvor ligger den forretningsmæssige værdi ved dataindsamling? Læs faglig artikel her
 • Machine learning åbner mange nye og spændende muligheder. Men hvordan kommer man bedst fra start? Læs faglig artikel her

Følg føljetonen her på hjemmesiden under nyheder og på Globeteams LinkedIn side.

Har du spørgsmål til føljetonen, er du velkommen til at kontakte Martin Strandbygaard.

Føljeton om brugerstyring

Hos Globeteam ser vi en risiko for, at kommunernes fremtidige brugerstyring på grund af ovenstående faktorer bliver ”støbt fast” i specialsyede løsninger, fx rundt om Active Directory eller kommunens IDM-system. Disse specialtilpasninger kan på kort sigt virke som den billigste løsning, men på bare mellemlangt sigt vise sig at være svære (og dyre) at videreudvikle på og besværlige at komme ud af.

Globeteam publicerer derfor på vores LinkedIn-side Kommunal digitalisering artikler om den fremtidige kommunale brugerstyring og mulige løsningsmodeller, og her bl.a. sættes fokus på:

 • Er det en reel udfordring for kommunerne, at implementeringen af Rammearkitekturens brugerstyring ofte kræver specialsyede løsninger? Læs intro og faglig artikel her
 • Hvilke alternativer har kommunerne for tildeling af jobfunktionsroller og dataafgrænsninger, der samtidig giver mulighed for det nødvendige overblik og indblik? Læs faglig artikel her
 • Hvilken betydning får Rammearkitekturens skelnen mellem statiske og dynamiske dataafgrænsninger for kommunernes ønsker til ambitionsniveau af brugerstyring? Læs faglig artikel her
 • Findes der en samlet komplet løsning til administration af jobfunktionsroller og dataafgrænsninger til KOMBIT adgangsstyring?

Har du spørgsmål til føljetonen, er du velkommen til at kontakte Per Andreasen

Føljeton om Dialogbaseret ESDH-implementering

Grundlaget for at høste værdien af en kommunes ESDH-system ligger i meget høj grad i, hvordan det er blevet implementeret i de enkelte dele af kommunen, og i hvor høj grad de kommunale mellemledere har taget ejerskab til ESDH-systemet på netop deres område.

Med udgangspunkt i Glostrup Kommunes ESDH-implementering er vi i forskellige indlæg kommet rundt om, hvordan kommunen kan øge værdien af deres ESDH:

 • Globeteamkonsulent Inge Bograd fortæller om føljetonen, se videoen her
 • Inge Bograd beskriver grundprincipperne ved dialogbaseret implementering, læs faglig artikel her
 • Konkrete erfaringer fra Glostrup Kommune set fra projektledernes vinkel (Helle Kimer Mortensen og Anders Schiøler), se videoen her
 • Hvordan har fremgangsmåden betydet for implementeringen i PPR ved centerchef Tine Juhl, se videoen her
 • Styregruppeformand og Kommunaldirektør Morten Winges syn på implementeringsprojektet, se videoen her
 • Hvorfor opfinde den dybe (ESDH)tallerken, når andre har gjort det? Læs faglig artikel her
 • 2 leverandøreres erfaringer med dialogbaseret implementering, læs faglig artikel her

Find hele føljetonen på LinkedIn her

Føljeton om føderation

Anvendelse af føderationsteknologi er kommet for at blive i kommunerne – ikke mindst fordi Rammearkitekturen forudsætter, at kommunerne tilkobler sig til KOMBITs løsninger via føderation.

I en række indlæg sætter vi fokus på, hvordan anvendelsen af føderationsteknologien har en lang række fordele for både kommunernes it-afdeling, den kommunale forretning og for leverandører:

 • Hvad er de forskellige løsningsmodeller til opkobling mod KOMBIT, og hvordan finder kommunen sit ambitionsniveau for valg af løsning? Læs faglig artikel her
 • Ballerup Kommunes ambitioner for valg af en fælles føderationsløsning med Egedal og Furesø kommune, se video med it-arkitekt Niels Nordberg her
 • Hvad er perspektiverne ved Ballerup, Egedal og Furesøs fælles løsning – både for fællesskabet og for den enkelte kommune? Læs faglig artikel her
 • Kommunal føderation, introduktion – få de vigtigste principper på plads. Læs faglig artikel her
 • Hvor ligger den forretningsmæssige værdi ved føderation? Læs om fordelene her

Følg føljetonen på LinkedIn her

Føljeton om Office 365

Office 365 er stadig Office-pakke og mail-system, men det er også rigtigt meget mere – fra nye måder at samarbejde omkring dokumenter og informationer til en fuld telefoniplatform.

I de kommende uger bringer vi en række faglige indlæg på LinkedIn, der kommer rundt om, hvordan kommunen kan udnytte de mange fordele i Office 365 og opnå en langt bedre teknisk implementering og organisatorisk forankring i forretningen:

 • Kan danske kommuner sikkert sende personoplysninger ud i Office 365-cloud, og hvilke konsekvenser får ny skrap EU-datalov for kommunen? Læs faglig artikel her
 • Hvordan sikrer kommunen den bedst mulige ibrugtagning af de valgte elementer fra Office 365?, læs faglig artikel om det organisatoriske Office 365 projekt her
 • Hvordan kan en user profiling tilgang øge kommunens anvendelse af Office 365 og sikre en væsentlig reduktion af licensomkostningerne? Læs faglig artikel her
 • Hvordan får kommunen mest mulig værdi af den tekniske implementering af Office 365? Læs faglig artikel her
 • Konkrete erfaringer fra kommune, der fortæller om deres arbejde med Office 365.

Følg føljetonen på Infrastruktur her eller på Kommunal Digitalisering her

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?