Om Globeteam

Federation Managed Services

Bliv tilsluttet Moderniseringsstyrelsens systemer og optimer jeres omkostninger til drift og vedligehold af single sign-on

Anvender din organisation nogle af de statslige it-systemer, som bliver administreret af Moderniseringsstyrelsen? Så er I selv ansvarlige for at koble jer på styrelsens nye single sign-on-løsning i 2019/2020 – og det kan Globeteam hjælpe jer med.

Derudover kan vi tilbyde vi at overtage drift, vedligehold og udvikling af jeres single sign-on (SSO) løsning fremadrettet, så I optimerer værdien af løsningen. Dels gennem omkostningsbesparelser og dels ved en bedre udnyttelse af løsningen med løbende tilkobling af flere systemer til jeres løsning.

Det er komplekst og kræver specialistkompetencer at vedligeholde en SSO-løsning, og det er en opgave, som kun vil vokse i de kommende år. Efterhånden skal flere og flere offentlige applikationer tilgås via SSO, ligesom brugerne i stadig højere grad stiller krav om at have nem adgang til de applikationer, de anvender.

Fordele med Globeteams Federation Managed Services

Globeteam tilbyder derfor en Federation Managed Services (FMS), hvor vi tager fuldt ansvar for drift, vedligehold og udvikling af jeres AD FS eller Safewhere Identify SSO-løsning, så I fremtidssikrer adgangen til jeres applikationer og data for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Med vores FMS opnår I følgende forretningsfordele:

 • Optimering af driftsomkostninger: Med FMS får I en fast, forudsigelig omkostning relateret til drift og vedligehold af jeres SSO-løsning.
 • Mere værdi af jeres SSO-løsning: FMS fjerner eventuelle kostbarrierer for en optimal anvendelse af løsningen, da servicen også omfatter tilkobling af nye systemer.
 • Fokus på kerneforretningen: I undgår selv at skulle opbygge og vedligeholde den tunge specialistkompetence in-house, som er nødvendig for at opsætte og vedligeholde en SSO-løsning. Vi håndterer al koordinering og det tekniske omkring tilslutning til nye applikationer, fejlfinding m.v.

Federation Managed Service inkluderer:

 • Opsætning, drift og vedligehold af dubleret føderationsplatform i cloud så ’High Scalability’ og ’High Availability’ opnås.
 • Opsætning af op til 50 nye SSO/føderationsforbindelser pr. år, herunder tilslutning til Moderniseringsstyrelsen.
 • Fri afbenyttelse af intern brugerdatabase, fx til eksterne leverandører
 • Fejlsøgning på eventulle rapportede fejl, fx når en bruger har udfordringer med at tilgå en applikation
 • Løbende sikkerhedsopdatering af platformen
 • Løbende funktionsopgradering af platformen med nye features

Derudover er der mulighed for:

 • Operationelt detaljeret rapporteringssite, som bl.a. indeholder
  – Udstedte tokens
  –  Performancelog
  –  Ændringslog over føderationskonfiguration
 • Styling af brugervendte sider
 • Tilslutning til NemLogin, NemID, AzureAD m.m.
 • Anvendelse af 2-faktor (f.eks. sms, email, OS2Faktor, Google og Microsoft Authenticator)
 • Password Reset til lokal AD
Tilslutning til Moderniseringsstyrelsens single sign-on løsning er inkluderet i vores Federation Managed Services, men kan også købes som en enkeltstående ydelse. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med en nem og effektiv tilslutning til løsningen efter alle specifikationer her

Hvad er SSO og føderation?

Kort fortalt betyder det, at brugerne får adgang til alle systemer ”i en føderation” (fx alle Moderniseringsstyrelsens systemer) med et enkelt login. Dvs. at en bruger kun skal logge sig på én gang, og derefter har vedkommende adgang til al indhold, personen har ret til at tilgå, uden på noget tidspunkt at skulle foretage yderligere logins. Hvis brugernes lokale Active Directory er tilsluttet føderationen, bliver de oftest slet ikke bedt om at logge ind, da de allerede er logget på deres arbejdscomputer. Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) er den mest udbredte løsning til SSO

Hjælp til opkobling eller drift af SSO-løsning? Kontakt:

Peter Langvad
E-mail: pl@globeteam.com
Mobil: +45 30864343

Linkedin

Moderniseringsstyrelsen højner service- og sikkerhedsniveauet med single sign-on. Læs case >

En erfaren SSO-leverandør

Globeteam har leveret SSO-løsninger til en række kommuner og offentlige instruktioner, og Moderniseringsstyrelsens egen løsning er også udviklet i samarbejde med Globeteam.

Derfor er du med os sikret en leverandør, som har tjek på alle krav til opkoblingen og den omkringliggende opsætning og vedligehold af ADFS, Safewhere Identify eller anden SSO-løsning.

Linkedin

Lad Globeteam stå for at koble jer på Moderniseringsstyrelsens SSO-løsning. Læs mere >

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?