Om Globeteam

Få syv gode råd til at opnå succes med digitalisering af processer

Hvordan opnår du bedst succes med at drive og navigere i den digitale udvikling af processer?

Alle organisationer af en hvis størrelse, hvad enten de er offentlige eller private, vil have nytte af automatiserings- eller procesunderstøttende software, som både kan være robotics (RPA), bots, konfigurerbare procesplatforme eller noget helt fjerde. Og mange er allerede godt i gang – i al fald med robotics.

Vi har i Globeteams artikelserie ”Automatiser dig væk fra trivielle opgaver” beskrevet forskellige teknologier og givet konkrete eksempler på deres anvendelse. Denne artikel er den niende og sidste artikel i Globeteams føljeton og er skrevet af Per Andreasen, som her giver gode råd til, hvordan du bedst opnår succes med at drive og navigere i den digitale udvikling af processer.

Uanset valget af understøttende teknologi kommer gevinsterne ikke af sig selv bare ved at købe og installere noget software.

For at få det fulde og langvarige udbytte, er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt af både organisatorisk og teknisk karakter. De vigtigste syv er:

 1. At der skal være et reelt ønske om at optimere processer hos topledelse, mellemledelse og medarbejdere.
 2. At der er en forandringskultur i organisationen. Er der tradition for at komme med forbedringsforslag, eller ”putter man sig” af frygt for at spare sig selv væk?
 3. At man tænker helhedsorienteret og ikke i siloer. Er der kassetænkning blandt mellemledere (og topledere), eller kommer man gerne med forbedringsforslag, som indebærer gevinster andre steder i organisationen?
 4. At der er en tilstrækkelig indsigt i organisationens processer, så man kan prioritere ud fra fx, hvilke processer der har det største potentiale, og der hvor frugterne hænger lavest.
 5. At det ikke bare er it- og digitaliseringsafdelingens ønske om ”so ein ding…”, men at valget af teknologi sker i tæt samarbejde med forretningen og de aktuelle behov.
 6. At it-afdelingen har kompetencer inden for en bred vifte af teknologier, der kan tages i anvendelse, så man ikke er fastlåst til en enkelt teknologi, og de muligheder den giver. Globeteams erfaring er, at man kan komme ganske langt med standard robotics software – også uden at være programmør. Men det fulde potentiale opnås først, hvis man har let adgang til programmør-kompetencer, der kan sikre integrationerne mod og mellem organisationens systemer.
 7. At man har styr på sine data og begreber. Hvis data ikke er defineret på samme måde i de forskellige systemer, der indgår i en proces, vil det være svært at automatisere den fulde proces. Det er i øvrigt vigtigt at have styr på data omkring sin organisation. Hvem har hvilke roller og kompetencer, og hvem har ansvaret for en proces eller dele af en proces? Dette er især vigtigt for de processer, der ikke forløber fuldautomatisk.

Man skal heller ikke undervurdere den viden, medarbejderne besidder, og som de anvender til at kompensere for, at der oftest er mange udokumenterede varianter af en proces, som derfor ikke lige er til at automatisere 100%.

Kan organisationen magte det?

I de fleste offentlige og private organisationer tages der (alt for) mange initiativer. Ny chef er lig med nye initiativer, og de er givetvis godt ment, men både forretningen og it-organisationen kan blive overbelastet, og man får aldrig færdiggjort eller udbredt de gode initiativer. Meget aktuelt er dette tema taget op i 2017-udgaven af IT i praksis fra Dansk IT og Rambøll Management, hvor Dansk IT i omtalen i Version 2 skriver, at

”Mange virksomheder har forsøgt sig med at implementere nye teknologier, uden at være i stand til at realisere de forventede forretningsmæssige gevinster. Succesfuld digitalisering hviler ganske vist på et teknologisk fundament, men andre faktorer som strategi, kompetencer, lederskab, forståelse af omverdenen og de borgere og virksomheder man betjener, er vigtigere.”

Videre hedder det:

”… skal vi være mere opmærksomme på, at det er forandringsprojekt, hvor forretningsgange skal ændres og kompetencer skal opgraderes.”

Jeg kan kun være enig! Organisationen skal have en parathed eller modenhed på mange dimensioner for at opnå maksimalt udbytte i sine tiltag.

 

Globeteams modenhedsmodel – er organisationen parat til at optimere sine processer?

Globeteam har udviklet en modenhedsmodel, som vi anvender til at vurdere en organisations parathed til at indføre automatiserings og procesunderstøttende it-værktøjer. Modellen evaluerer organisationen (eller den del man vælger at kigge på) på fem dimensioner:

 • Strategi og innovation
 • Styring
 • Forandringsevne og forankring
 • Teknologi
 • Data og forretningsprocesser

Modellen kan skaleres til det konkret behov og kan både afdække den aktuelle status og identificere de områder, organisationen bør forbedre og ikke mindst hvordan de gør det.

 

Globeteams metode til succesfuld digitalisering af processer

Globeteams modenhedsmodel er en integreret del af vores samlede metode til at indføre automatiserings og procesunderstøttende værktøjer.

 

Modenhedsmodel

 

 

Om temaserien ”Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”

I Globeteams artikelserie bliver du præsenteret for de tre forskellige procesunderstøttende teknologier; softwarerobotter, bots og procesplatforme. Du får eksperters bud på, hvordan teknologierne hver især kan bruges til at effektivisere sags- og arbejdsgange i den offentlige sektor. Derudover får du adgang til undersøgelser og gennem konkrete cases fra den offentlige og private sektor får du inspiration til, hvordan det offentlige kan gøre brug af teknologierne.

Linkedin

Er din organisation moden til digitalisering af processer? Download vores model til modenhedsanalyse


Børsen 5.december249

 

Læs artiklen “Har du overvejet at ansætte en robot”. Artiklen er bragt i Børsen den 5. december 2017 og skrevet af journalist Karoline Spenner Kjeldberg.

Læs også…

Læs også temaserien “Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”, hvor vi med en række faglige artikler sigter efter at formidle, oplyse og inspirere – alt sammen med det formål at klæde dig på til at kunne vurdere tre procesunderstøttende teknologier og deres samspil.

 1. Automatiser dig væk fra trivielle opgaver
 2. Er Robotic Process Automation it-branchens nye gaffatape?
 3. Læs mere om Robotic Process Automations og om RPA’s fire modenhedsniveauer
 4. Har du overvejet at ansætte en robot?
 5. Intelligent borgerservice med chatbots og robotics
 6. Få rapport: Digitalisering af statens sagsbehandling – er sagssystemerne gearet til dynamik?
 7. Kan ændringer i loven integreres løbende i sagsbehandlingssystemer?
 8. EcoKnow and the importance of user concerns
 9. Få syv gode råd til at opnå succes med digitalisering af processer
 10. Bonusartikel: Det næste skridt i digitaliseringen af processer

Følg med i nye temaserier på LinkedIn

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til temaserien, er du velkommen til at kontakte:

Per Andreasen
E-mail: pan@globeteam.com
Mobil: +45 2427 7131

20161116_PerAndresasen_3806a

Læs tidligere temaserie om bots

Globeteam har i en tidligere temaserie introduceret bots, machine learning og kunstig intelligens.

Du kan læse serien her

 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?