Få optimeret jeres fremtidige brug af Microsoft 365-licenser og løft organisationens sikkerhedsniveau med Globeteams workshop analyse

Skrevet af
Globeteam
Globeteam

Del indlæg

Globeteam benytter en gennemprøvet Rightsizing-analyse til vurdering af, hvilke Microsoft 365-licenser, I har behov for, og som understøtter jeres virksomheds digitaliseringsplaner. Analysen identificerer samtidig områder, hvor I med fordel kan opprioritere og aktivere eksisterende og uudnyttet sikkerhedsteknologi.

Download workshop beskrivelse

Med Globeteams Rightsizing-analyse får I en detaljeret analyse af alle relevante forhold, der bør indgå i jeres beslutning om virksomhedens fremtidige anvendelse af Microsoft 365. Vi vurderer her cost-out og cost-avoid og kommer med anvisninger til elementer i Microsoft 365-pakken, der kan danne grundlag for yderligere optimering samt øget sikkerhed.

Analysen foretages af Globeteams Microsoft Arkitekter, som har mange års erfaring med Microsoft 365 og sikkerhedsanalyser, og som har en dyb forståelse for infrastruktur og løsninger på tværs af producenter.

Globeteams Rightsizing-analyse har været gennemført hos både offentlige og private virksomheder. Senest hos Danske Regioner, hvor de første leverancer i analysen har vist, at de kan se frem til at spare 650.000 kroner om året, og samtidig styrke deres sikkerhedsprocesser, så de er GDPR-compliant.

Læs interview med Danske Regioners it-chef Jesper Dystrup her.

Globeteams Rightsizing-analyse og workshop

Baseret på Globeteams Rightsizing-analyse indsamler Globeteam den relevante dokumentation. Det sker primært gennem en workshop og interviews med organisationens medarbejdere, hvor vi sammen afdækker jeres behov og matcher dem med de M365-licenspakker, som Microsoft tilbyder.

Konkret afdækker workshoppen følgende områder:

Cost out:

 • En vurdering af jeres organisations nuværende produkter, og som har et komplementært produkt i Microsoft 365 pakken.
 • En overordnet sammenligning af organisationens nuværende produkter for her at vurdere om flere kan udfases til fordel for et produkt med samme featureset eller bedre.

Cost avoid:

 • Hvilke fremtidige investeringer i løsninger, produkter eller projekter, I kan undgå ved at overgå til Microsoft 365:
 • Fx on-premise investeringer i storage, hardware, etc., som kan undgås ved at implementere en cloud-løsning
 • Eller dyre 3. parts-softwareløsninger, som forretningen fremadrettet vil efterspørge fx i relation til compliance løsninger, logging, øget sikkerhed etc.

Sikkerhed og optimering:

 • Identificering af områder, hvor I med elementer i Microsoft 365-pakken med fordel kan få et løft/”risk-avoid”, til gavn for såvel virksomheden som brugerne.
 • På sikkerhedssiden kan målepunktet være Secure Score, hvor vi sammenligner jeres sikkerhedsscore med sammenlignelige virksomheder, og anviser veje til optimering.
 • På de øvrige Microsoft 365 produkter kan målepunkter være optimering af kommunikations- og samarbejdskanaler, mobilitet mm.

På den måde får jeres virksomhed et konkret og operationelt udgangspunkt for at optimere eller træffe et valg omkring nye indkøb af Microsoft 365-licenser, der efterfølgende kan bruges af virksomhedens it-afdeling og ledelse, som strategisk styringsværktøj i forbindelse med effektivisering bl.a. ved udfasning af dyre 3. parts-softwareløsninger og til optimering af sikkerhedsløsninger.

Læs mere om Microsoft 365 og Globeteams Rigthsizing-analyse her

Med analysen får I således:

 • Businesscase med betragtninger i forhold til cost out-analysefasen,
 • Anbefalinger til hvordan I undgår unødvendige investeringer ift. cost avoid-analysefasen
 • En implementeringsroadmap med hensyntagen til udfasning af eksisterende løsninger inkl. en vurdering af indsats vs. værdi, så I kan fokusere på de løsninger, der giver quick-win.
 • En roadmap med fokus på sikkerhed og optimering med afsæt i risk-avoid elementet.

“Besparelserne betyder, at investeringen i Rightsizing-analysen har betalt sig selv hjem på få måneder. Så det er en god business case. Derudover ved vi nu, at hvis Microsoft banker på og gennemfører en audit, kan vi dokumentere, at vi svarer enhver sit, så vi undgår økonomiske overraskelser. Vi skal betale det, vi skylder, men heller ikke en krone mere,” siger it-chef i Danske Regioner, Jesper Dystrup Thomsen.

Læs Danske Regioner casen: “Danske Regioner sparer 650.000 kroner om året og øger sikkerhedsniveauet med Globeteam Rightsizing-analyse”

Andre læste også
Globeteams erfarne konsulenter rådgiver omkring IT-sourcing
15. november 2022
Understøtter jeres outsourcingkontrakt en agil udviklingsstrategi?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Så er det måske nu, I skal tage en dialog med leverandøren om at skrue op for agiliteten
Globeteam hjælper med NIS2 compliance - prøv vores NIS2 Assessment Tool
10. november 2022
Deltag i webinar: NIS2 direktivet er vedtaget. Hvad betyder det for dig?
På dette webinar gennemgår vi NIS2-direktivets indhold, så du får en bedre forståelse af, hvilke krav din organisation kigger ind i, hvis I er omfattet af direktivet.
9. november 2022
Morgenmøde: Risikerer din virksomhed store prisstigninger på jeres IT-leverancer?
Kom til morgenmøde den 24. november og få svar på, om jeres IT-leverandør har lov til at hæve prisen som følge af de stigende energipriser, og hvilke muligheder I i så fald har for at optimere kontrakten.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler