Om Globeteam

Er Robotic Process Automation (RPA) IT-branchens nye gaffatape?

Hvorfor er det relevant at tænke RPA ind i automatiseringsprojekter, og hvornår giver det værdi?

Robotic Process Automation (RPA) har grundet den hype, der er om begrebet, allerede fået et kælenavn indenfor IT og digitalisering, nemlig: “IT-branchens gaffatape”.

Det bliver tit diskuteret, om RPA i virkeligheden kun er kortsigtede løsninger, der kompenserer for manglende sammenhæng mellem de mange fagsystemer, der er i spil i forhold til borgerne. Og om integrationer mellem de forskellige systemer i virkeligheden ville være mere ideelle.

I Globeteams temaserie ”Automatiser dig væk fra trivielle opgaver retter Mikkel Hempel blikket mod RPA, og forholder sig kritisk til ovenstående spørgsmål om, hvornår softwarerobotter er en farbar vej at gå, og hvad et eventuelt alternativ kunne være.

I den første artikel, som du kan læse hernedenfor, sætter Mikkel Hempel scenen for, hvorfor det er relevant at tænke RPA ind i automatiseringsprojekter, og hvornår det reelt giver mening at bruge RPA.  

Hvad er RPA?

RPA dækker over begrebet Robotic Process Automation, hvilket vil sige automatisering af repetitive og ofte tidskrævende forretningsprocesser.

Med RPA kan en computer (robot) arbejde med eksisterende applikationer (f.eks. ERP, ESDH, Support Ticket-systemer og mange flere) på samme vis, som en person arbejder med applikationerne via applikationens brugergrænseflade. På den måde kan komplekse og regelbaserede arbejdsgange automatiseres, sådan at de kan genkøres uden behov for menneskelig interaktion.

Med et moderne RPA-værktøj er det nu muligt at optage størstedelen af forretningsgangen uden at lave egentlig udvikling og kodeskrivning. Dette er først nødvendigt i tilfælde af fintuning og i andre tilfælde af konfigurering specifikt for den enkelte forretningsgang.

Hvorfor RPA?

Robotic Process Automation gør organisationen i stand til at integrere med alle former for systemer – moderne såvel som ældre og komplekse legacy-systemer. Dette kan man gøre uden behovet for at skrive tung integrationskode mellem systemerne, hvilket sammen med forretningspotentialet for automatisering også er en stor force ved RPA.

RPA kan med andre ord hjælpe med til at nedbringe antallet af monotone opgaver uanset om opgaverne f.eks. udføres via organisationens Citrix-installation, SAP-klient eller andre applikationer. Disse er traditionelt set ressourcekrævende at integrere med. I andre tilfælde er en kodet integration en umulighed, hvis kildekoden til systemet ikke længere eksisterer, eller hvis systemet er proprietært.

Robotic Process Automation kan omgå de problemer og understøtte den digitale transformation i organisationen. Virksomheder og organisationer vælger derfor som regel RPA for at:

 • Yde bedre service
 • Sikre at forretningsgange overholdes ved at køre den samme proces hver gang
 • Sikre at forretningsgange kan auditeres ift. sikkerhed og anden regulering
 • Øget skalering ved at kunne køre flere forretningsgange samtidigt og hurtigere
 • Dedikere den menneskelige arbejdskraft hen, hvor det giver bedre mening
 • Reducering af omkostninger
 • Øget medarbejderglæde ved mindre monotont arbejde

Hvornår giver RPA mening?

Det bliver tit diskuteret, om softwarerobotter i virkeligheden kun er kortsigtede løsninger, der kompenserer for manglende sammenhæng mellem de mange fagsystemer, der er i spil i forhold til borgerne. Ville integrationer mellem de forskellige systemer i virkeligheden være mere ideelle?

Der findes ikke noget rigtigt eller forkert svar på det, men RPA er i hvert fald ikke svaret på alt, og ligesom med alle andre værktøjer bør det kun benyttes, når det giver mening. Typisk bruges RPA i tilfælde af mange repetitive opgaver, løbende rapportering, dokumentarkivering og batch-jobs. Der er også flere eksempler på, at RPA kan være en god løsning i midlertidige forretningsprocesser, f.eks. ved datakonverteringer og ETL (Extract, Transform and Load), når data skal migreres fra ét system til et andet.

RPA kan på samme vis også virke som en mere permanent integration mellem ét eller flere systemer. Særligt i tilfælde, hvor det ellers vil være meget omkostningstungt at skrive egentlig integrationskode, giver det mening. Et godt eksempel er til ældre legacy-systemer, hvor kildekoden ikke (længere) er tilgængelig, hvorfor brugergrænsefladen altså er eneste vej ind og ud af applikationen. I et andet eksempel kan man være ramt af,at en udviklingslicens til den givne applikation er dyr, eller at udviklingen kræver specialister tilknyttet til produktet.

I Globeteam har vi udviklet softwarerobotter og chatbots, som højner serviceniveauet på meget forskellige områder. Så hvis du står med et område, hvor du er i tvivl om, hvorvidt en softwarerobot og chatbot kan anvendes, er det blot at rette henvendelse til os. Det er helt uforpligtende.

 

20161116_MikkelHempel_3817a

Mikkel Hempel 
E-mail: mhe@globeteam.com
Mobil: +45 9389 2900

 

Læs også Mikkel Hempels artikel om hvad forskellen er på begreber som bots eller chatbots, robotic process automation (RPA), machine learning og artificial intelligence (AI), samt hvordan de alle passer sammen. I artiklen beskriver Mikkel også en række eksempler på, hvad bots kan bruges til, hvilke behov, teknologien dækker, samt hvornår det giver mening at give sig i kast med den.

Om temaserien ”Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”

I Globeteams temaserie vil du blive præsenteret for de tre forskellige procesunderstøttende teknologier; softwarerobotter, bots og procesplatforme. Du vil få eksperters bud på, hvordan teknologierne hver især kan bruges til at effektivisere sags- og arbejdsgange i den offentlige sektor. Derudover får du adgang til undersøgelser og gennem konkrete cases fra den offentlige og private sektor, som allerede anvender teknologierne i dagligdagen, får du inspiration til, hvordan det offentlige kan gøre brug af teknologierne.

Læs de berigende artikler og cases begået af Globeteams konsulenter og af faglige eksperter fra bl.a. ITU og DTU, som Globeteam og en række andre parter skal arbejde sammen med de næste 4 år i et projekt finansieret af Innovationsfonden – et projekt der skal finde nye veje for at digitalisere videnstunge sagsbehandlingsprocesser.

Webintro-Robot ved skrivebord

 

Det estimeres, at robotterne kan erstatte op mod 140 millioner arbejdspladser inden år 2025, og 64 % af de danske virksomheder vurderer, at softwarerobotter på omfattende vis vil revolutionere måden, virksomhederne arbejder på i dag.

Læs også…

Læs også temaserien “Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”, hvor vi med en række faglige artikler sigter efter at formidle, oplyse og inspirere – alt sammen med det formål at klæde dig på til at kunne vurdere tre procesunderstøttende teknologier og deres samspil.

 1. Automatiser dig væk fra trivielle opgaver
 2. Er Robotic Process Automation it-branchens nye gaffatape?
 3. Læs mere om Robotic Process Automations og om RPA’s fire modenhedsniveauer
 4. Har du overvejet at ansætte en robot?
 5. Intelligent borgerservice med chatbots og robotics
 6. Få rapport: Digitalisering af statens sagsbehandling – er sagssystemerne gearet til dynamik?
 7. Kan ændringer i loven integreres løbende i sagsbehandlingssystemer?
 8. EcoKnow and the importance of user concerns
 9. Få syv gode råd til at opnå succes med digitalisering af processer
 10. Bonusartikel: Det næste skridt i digitaliseringen af processer

Følg med i nye temaserier på LinkedIn

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til temaserien, er du velkommen til at kontakte:

Per Andreasen
E-mail: pan@globeteam.com
Mobil: +45 2427 7131

20161116_PerAndresasen_3806a

Læs tidligere temaserie om bots

Globeteam har i en tidligere artikelserie introduceret bots, machine learning og kunstig intelligens.

Du kan læse artikelserien her

 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?