Om Globeteam

EcoKnow – et forskningsprojekt der skal levere konkret værdi for videnstunge arbejdsgange

Globeteam er en aktiv partner i EcoKnow-projektet, som er et forskningsprojekt, der skal levere konkrete metoder og fleksible digitale løsninger til at understøtte videnstunge arbejdsgange i den offentlige sagsbehandling.

Projektet skal gøre livet lettere for sagsbehandlere og borgere, som i dag slås med digitale systemer, der ikke kan tage højde for individuelle hensyn, og som er svære at tilpasse efter en skiftende og stadig mere kompleks lovgivning. Det gør, at systemerne er både ufleksible og dyre i drift, og gør det svært at skabe den optimale handlingsplan for den enkelte borger.

Løbende ændringer i loven skal integreres direkte i sagssystemerne

Visionen for EcoKnow-projektet er, at istedet for at bygge it-systemer, der kun understøtter et snævert sæt af præcise arbejdsgange, vil man bygge it-systemer, der understøtter enhver arbejdsgang, der holder sig inden for de regler, som den omkringliggende organisation arbejder efter, og hvor ændringer i loven kan integreres løbende i systemet. Sådan et system giver fleksibilitet: Medarbejderne kan ændre arbejdsgange efter behov, så længe de holder sig inden for reglerne.

Forskningens opgave er at bygge bro imellem lovgivningen som tekst og de it-systemer, der skal implementeres, ved at udmønte kravene fra lovgivningen som “formelle procesmodeller”, der kan udføres uden videre af computere. På den måde bliver ændringer i lovgivning direkte til ændringer i it-systemerne. Alt, hvad der kræves, er en lokal ekspert i lovgivningen, der kan forbinde den til procesmodellerne.

Globeteams rolle i projektet

Den overordnede ansvarlige for EcoKnow-projektet er professor Thomas Hildebrandt fra Københavns Universitet, og Globeteams rolle er at gennemføre effektvurdering af hele projektet samt udvikle og anvende metoder til måling af organisationers evne og parathed til at høste gevinster ved EcoKnow-metoder og værktøjer.

EcoKnow-projektet er støttet af Innovationsfonden med 16 mio. kr. over en fire års periode.

Du kan læse mere om EcoKnow på www.ecoknow.org

 

Hvis du ønsker at drøfte, hvordan du kan optimere jeres videnstunge processer, er du velkommen til at kontakte Inge Bograd eller Per Andreasen.


EcoKnow and the importance of user concerns

Indlæg af Barbara Weber, som er professor og sektionsleder for computer science ved DTU

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?