Om Globeteam

Dynamiske eller statiske dataafgrænsninger? Arh hva’ for en størrelse!?

Globeteams første indlæg i artikelserien om de fremadrettede udfordringer ved brugerstyring i kommunerne er skrevet af Per Andreasen, konsulent i Globeteam, som her kommer ind på Rammearkitekturens skelnen mellem statiske og dynamiske dataafgrænsninger og dens betydning for kommunernes brugerstyring.

En central opgave for kommunerne i forbindelse med de kommende it-systemer fra KOMBIT er at fastlægge, hvilke roller de enkelte medarbejdere har i forhold til systemerne (kaldet jobfunktionsroller), samt hvilke sager og dokumenter en medarbejder må tilgå i systemerne (kaldet dataafgrænsninger). Dataafgrænsninger vil oftest være bestemt af, hvilke opgaveområder (bestemt af KL’s Emnesystematik – KL-E), som brugeren må have adgang til.

Jobfunktionsroller med tilhørende dataafgrænsninger skal kunne tildeles kommunens medarbejder, og rettighederne skal udstilles til de sikkerhedssystemer, der er i spil, når brugeren ønsker at tilgå et KOMBIT-system.

Man skelner i Rammearkitekturen mellem statiske dataafgrænsninger og dynamiske dataafgrænsninger. For de statiske dataafgrænsninger sættes en fast dataafgrænsningsværdi på en jobfunktionsrolle – fx ”KY-Sagsbehandler i Ydelsescenteret med adgang til KL-E = 32.00”. Hvis en anden gruppe brugere kun skal have adgang til KL-E = 32.18, skal der oprettes en ny jobfunktionsrolle osv.

De dynamiske dataafgrænsninger er mere fleksible, hvor den konkrete dataafgrænsning afhænger af, hvilken bruger der tilgår systemet. En jobfunktionsrolle kan hedde ”KY-Sagsbehandler i Ydelsescenteret med adgang til KL-E = xx”, hvor ”xx” erstattes med den konkrete værdi for KL-E den enkelte bruger har med.

De statiske dataafgrænsninger bliver svære at administrere med de fleste kommuners nuværende brugerstyringssystemer, da de ofte vil implementeres som AD-roller. Dermed risikerer kommunen en eksplosion i antallet af AD-grupper, og det bliver meget svært at få et indblik i, hvilke samlede faktiske rettigheder en bruger har.

De dynamiske dataafgrænsninger er derfor den rigtige vej for langt de fleste kommuner, men der findes i dag ikke noget standardsystem til at varetage administrationen af de dynamiske dataafgrænsninger.

Uanset om kommunen vælger statiske eller dynamiske dataafgrænsninger, ligger der en svær opgave i at give den nødvendige:

  • Indsigt i en it-brugers faktiske rettigheder til data i fagsystemerne
  • Overblik på tværs over hvilke brugere, der har adgang til hvilke systemer, og hvilke konkrete rettigheder de har

 Globeteam ser tre mulige alternativer for implementering af KOMBIT brugerstyring

  1. Alene bruge statiske dataafgrænsninger
  2. Specialudvikle rundt om fx AD, IdM eller anden brugerdatabase
  3. Afvente at markedet tilbyder et standardsystem

Vi vil i den næste artikel se nærmere på disse tre alternative muligheder, om de giver det nødvendige overblik og indblik, samt hvordan de påvirker kommunernes ambitionsniveau og mulighed for håndtering af jobfunktionsroller og dataafgrænsninger. Læs artiklen i næste uge på Kommunal Digitalisering.

Kommunernes brugerstyring er under forandring og kan fremadrettet blive uigennemskuelig. Globeteam har derfor taget initiativ til en artikelserie, der beskriver udfordringerne ved dette og forholder sig til mulige løsningsmodeller. Læs introduktionen til artikelserien her

Ønsker du at vide mere om kommunernes brugerstyring, samt hvad Globeteam kan hjælpe dig med, er du velkomment til at kontakte os:

Per Andreasen
Mobil: +45 2427 7131
E-mail: pan@globeteam.com

 

Husk at følge Globeteam på LinkedIn:

Globeteam

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?