Om Globeteam

Domstolsstyrelsen fortsætter udviklingen på JFS-platformen

Domstolsstyrelsens bestyrelse har ultimo februar besluttet at fortsætte udviklingen på JFS-platformen. Det skriver Domstolsstyrelsen i udsendt nyhed på deres site.

Nedenstående nyhed er tilgængelig på Domstolstyrelssens hjemmeside:

Ultimo 2013 godkendte Domstolsstyrelsen overtagelsesprøven for den afprøvning af domstolenes it-platform JFS, som leverandøren Globeteam og Domstolsstyrelsen indgik kontrakt om i juli 2013.

Efter gennemførelsen af pilottesten har Domstolsstyrelsen, med assistance fra eksterne rådgivere, vurderet JFS platformens egnethed i forhold til den fremadrettede digitalisering af Danmarks Domstole. Der er vurderet på systemevne (forstået som brugervenlighed, stabilitet, og kvalitet i kode og arkitektur), mulighed for konkurrenceudsættelse, totale omkostninger og risici. Denne vurdering er sammenholdt med alternative muligheder for den videre digitalisering. På baggrund heraf har Domstolsstyrelsens bestyrelse besluttet, at domstolenes it-platform JFS skal videreudvikles, og være det fundament, som den digitale sagsunderstøttelse ved domstolene skal bygge videre på.

Domstolsstyrelsen arbejder nu videre på en trinvis handlingsplan og afklaring af finansiering af det videre forløb, med skærpet fokus på afstemning med retterne om systemunderstøttelsen samt på test og kvalitetssikring af løsningen.

Forhistorien

Forud for afprøvningen løb JFS-løsningen ind i en række problemer, da Domstolsstyrelsen forsøgte at sætte nogle brugervendte funktioner i drift ovenpå den tekniske platform. Domstolsstyrelsen bad i den forbindelse en række eksperter gennemgå systemet. Da der var delte meninger om mulighederne for at få sat systemet i drift på en hensigtsmæssig måde, besluttede Domstolsstyrelsens bestyrelse, at der skulle arbejdes videre med projektet i et nyt afgrænset forløb for at skabe klarhed og dermed kvalificere beslutningsgrundlaget om JFS-programmets fremtid. Afprøvningsforløbet blev gennemført planmæssigt, og de efterfølgende tekniske og økonomiske analyser er blevet udført. Beslutningen om fremtiden for JFS-platformen er nu truffet.

Fakta om forløbet

Domstolsstyrelsen indgik den 16. juli 2013 en kontrakt med it-leverandøren Globeteam om en nærmere specificeret systemleverance på JFS-platformen, som inden årsskiftet skulle sættes i pilotdrift ved de to pilotretter, Retten i Horsens og Vestre Landsret.

For at sikre fuld opbakning og enighed om opgaven fra begge parter blev der gennemført en intensiv løsningsdesignproces efter indgåelsen af kontrakten. Herefter gik udviklingsarbejdet i gang med et lige så intensivt forløb, som blev afsluttet i november med en godkendelsesprøve, hvor Domstolsstyrelsen validerede og afprøvede alle forhold omkring løsningen med udgangspunkt i kontrakten. Derefter blev løsningen implementeret ved Retten i Horsens og Vestre Landsret, som afprøvede løsningen på udvalgte civile sager.

Den 23. december 2013 godkendte Domstolsstyrelsen overtagelsesprøven.

Den 26. februar 2014 besluttede Domstolsstyrelsens bestyrelse at godkende videreudviklingen af it-platformen JFS.

Du kan læse mere om projektet under den tidligere udsendte nyhed:

Pilotafprøvning af domstolenes it-platform er godkendt

 

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?