Om Globeteam

Digitaliseringsbølgen rammer retterne

Ret for ret begynder Danmarks Domstole nu ibrugtagningen af minretssag.dk og Civilsystemet, som er udviklet i et samarbejde mellem Globeteam og Domstolsstyrelsen. Men to af retterne tyvstartede for et år siden, nemlig Retten i Horsens og Vestre Landsret. De har været såkaldte pilot-retter, hvor man har kunnet samle erfaringer og rette de svagheder, der måtte være i systemet, inden de øvrige retter blev koblet på.

Det skriver Retten Rundt, som har talt med nogle af de digitale pionerer, der har arbejdet med sagsbehandlingssystemet og sagsportalen fra de tidlige versioner, og deres tilbagemeldinger er yderst positive. De vurderer, at systemet både er brugervenligt og intuitivt, og at den digitale sagsgang vil gøre hverdagen lettere – både i og uden for domstolene.

De digitale pionerer, som Retten Rundt har talt med, og hvis udtalelser du kan læse herunder, er:

  • KONTORFULDMÆGTIGEN: ”Jeg er blevet super glad for systemet”
  • ADVOKATSEKRETÆREN: “Man lærer hurtigt, hvad det går ud på”
  • BYRETSPRÆSIDENTEN: ”Et fantastisk ledelsesværktøj”
  • ADVOKATEN: ”Bilag og akter er samlet ét sted”
  • LANDSDOMMEREN: ”Slut med at slæbe på tunge mapper”
  • FUNKTIONSCHEFEN: ”Sagsbehandlingen er blevet hurtigere”
  • SUPERBRUGEREN: ”I kan bare glæde jer”
  • IT-DIREKTØREN: ”Et grundigt forarbejde har givet et godt system”

 

KONTORFULDMÆGTIGEN: ”Jeg er blevet super glad for systemet”

Regitze Holmberg er kontorfuldmægtig ved Retten i Horsens og glæder sig til, at flere retter kommer på systemet, som hun er blevet meget glad for. Men i starten var det træls, som hun siger.

“Jeg vil nok mene, at vi har taget en for holdet her i de to pilotretter,” griner hun, “der er jo altid fejl i et nyt system, og dem havde vi fornøjelsen af.”

Men i dag er hun så fortrolig med systemet og arbejdsgangene, at hun fx kan vejlede og hjælpe parter i sagerne over telefonen, fremfor at de skal kontakte support.

“Det er så fedt, når det lykkes for dem!” siger hun. “Jeg håber, at alle vil tage godt imod systemet.”

Hendes bedste tip til kollegaer i andre retter: “Husk at rejse jer op engang imellem og tal med hinanden, så I også kommunikerer uden for skærmen, nu alting foregår digitalt.”

ADVOKATSEKRETÆREN: “Man lærer hurtigt, hvad det går ud på”

Jette Mathiassen er advokatsekretær i LRP Advokater og fortæller, at det har været spændende at have været med helt fra starten og at have været med til at påvirke softwaren.

“Jo mere man arbejder i systemet, desto smidigere opdager man, at det er,” fortæller hun. “Der er masser af fordele ved at arbejde digitalt, og man kan lære det hele at kende ved at oprette en fiktiv sag og prøve det hele af. Bagefter trykker man bare annullér.”

Hun minder om, at man ude på advokatkontorerne skal holde sig orienteret om, hvornår den enkelte ret kommer på Civilsystemet og minretssag.dk, og en sag skal oprettes digitalt.

“Man skal bare springe ud i det, der er masser af gode vejledninger,” siger hun, der på sigt regner med, at der kommer flere fordele, herunder generel nedsættelse af tidsforbrug og hurtigere sagsbehandling, når alle Danmarks domstole er koblet på systemet.

BYRETSPRÆSIDENTEN: ”Et fantastisk ledelsesværktøj”

Ingrid Thorsboe er retspræsident ved Retten i Horsens og valgte selv at gå med ind som sagsbehandler i systemet for på første hånd at erfare, hvordan det fungerer. For hende har Civilsystemet vist sig at være et fantastisk ledelsesværktøj.

“Systemet er bygget sådan op, at det helt naturligt giver anledning til overvejelser over, hvem der laver hvad i sagerne.”

Byretspræsidenten fremhæver også fordelen ved, at hun kan følge med i sagsbehandlingstider og rettens porteføljer. Men systemet udfordrer også den måde, man er vant til at lede på, fortæller hun.

“Når man kommer i gang med systemet, skal man fx være klar til at ændre nogle af sine beslutninger og prioriteter. Fx kan det være, at man skal ændre i den sammensætning af superbrugere, man havde planlagt,” siger hun. “Som leder skal man også i høj grad selv være omstillingsparat undervejs.”

ADVOKATEN: ”Bilag og akter er samlet ét sted”

Ulrik Christrup er advokat i Andersen Partners i Kolding og hæfter sig især ved fordelen ved, at alle sagens akter og dokumenter nu er samlet et sted under minretssag.dk, og at man således aldrig er i tvivl om, hvad der er blevet fremlagt under retssagen.

”Den teknologiske udvikling gør jo som oftest tingene nemmere og giver fordele, man skal bare vænne sig til at arbejde i de nye systemer.”

Der er stadig nogle ting i systemet, som Ulrik Christrup mener kan blive bedre. Men grundlæggende er der en række fordele ved systemet.

”Det er forholdsvis nemt at arbejde digitalt,” siger han, “men jeg anbefaler, at man sætter sig ind i systemerne, inden man for alvor skal arbejde i dem. Heldigvis er der hjælp at hente undervejs, fordi man i systemet kan klikke på små ikoner med spørgsmålstegn, der giver en vejledning til det, man er i gang med.”

LANDSDOMMEREN: ”Slut med at slæbe på tunge mapper”

John Lundum er landsdommer ved Vestre Landsret, og han var skeptisk i starten, både over for den nye måde at arbejde på og over for sine egne evner, når det kom til det digitale.

“Men det viste sig at være nemmere, end jeg troede, og jeg er blevet rigtig glad for min bærbare computer.”

Han fremhæver en fordel som, at alle sagerne og dokumenterne er samlet et sted, og at det er nemt at have dem med på et bitingssted eller undtagelsesvis med hjem.

“Før slæbte jeg af sted med store tasker eller mapper med sager og ekstrakter, nu kan jeg nøjes med min bærbare pc.”

Men det betyder, at John Lundum har fået en ny bekymring.

Jeg bliver nødt til at optrappe den personlige træningsindsats på anden vis, nu jeg har så lidt at bære rundt på,” griner han.

FUNKTIONSCHEFEN: ”Sagsbehandlingen er blevet hurtigere”

Heidi Lambert er funktionschef ved Retten i Horsens, og hun er glad for det overblik systemet giver over sagsbehandlernes og forberedelsesjuristernes opgaver og indbakker.

“Hvis der er pukler, kan jeg gå ind og se, hvordan sagsfordelingen og gennemløbstiden er, og om der er nogle ressourcer, der skal fordeles anderlededes,” fortæller hun. “Og er der fx en kollega, der er syg eller på ferie, er det nemt at gå ind og dække af for vedkommende.”

Det meste er blevet nemmere og mere overskueligt med det nye system, siger Heidi Lambert.

“Men der er dog stadig fejl ved systemet og flere steder, hvor man må benytte en såkaldt workaround for at kunne løse sine opgaver,” forklarer hun. “Men på sigt er jeg sikker på, at fejlene vil blive færre i forbindelse med, at Civilsystemet bliver udviklet.”

Hun fortæller også, at hun oplever, at borgere, der skal oprette en sag på minretssag.dk, har brug for meget hjælp fra kontorpersonalet.

“Men systemet er tidsbesparende. Vores sagsbehandling er blevet hurtigere,” understreger hun.

SUPERBRUGEREN: ”I kan bare glæde jer”

Lykke Kousgaard er kontorfuldmægtig ved Retten i Horsens og superbruger. Hun mener, at de næste retter kan glæde sig til at gå i gang med systemet.

“Generelt er jeg positiv,” siger Lykke Kousgaard, ” systemet er nemt at forstå og at gå til.”

Hun anbefaler, at man sørger for at få mest muligt ud af undervisningsdagene ved at tage noter, lege med systemet og stille masser af spørgsmål til underviserne.

“Når man skal i gang med systemet, vil jeg råde til, at man ikke puster det for stort op, men tænker, at opgaverne stadig er de samme, det er bare måden, man nu skal løse dem på, der er anderledes.”

IT-DIREKTØREN: ”Et grundigt forarbejde har givet et godt system”

Jannie Hilsbo er it-direktør i Domstolsstyrelsen og glæder sig til, at digital behandling af civile sager bliver til virkelighed ved alle retter.

“Selvom vi har lavet et grundigt forarbejde og haft en lærerig pilotperiode, mangler vi stadig at se systemet virke i stor skala. Eventuelle uhensigtsmæssigheder kan vise sig, når flere brugere kommer på,” siger hun. “Den gradvise afdækning er også en af årsagerne til, at vi ikke ruller ud i samtlige retter på samme tid, men trinvist.”

Jannie Hilsbo forventer, at brugerne både eksternt og internt oplever at blive glade og få noget de kan bruge, herunder en lettelse i hverdagen.

Systemet er skabt som et teamwork blandt fagligheder fra retterne, myndighederne, digitaliseringsverdenen og eksterne brugere som advokater og andre styrelser.

“Det er den samme type teamwork, der skal sikre, at minretssag.dk og Civilsystemet kommer til at fungere ude i retterne og ikke mindst, at det bliver holdt i live og bliver fornyet hen ad vejen,” siger Jannie Hilsbo. “Men succesen starter hos den enkelte, der skal investere energi i at undersøge og lære systemet og dets muligheder at kende og gøre sig klar til at slippe de velkendte rutiner.”

Læs historien på Domstolsstyrelsen hjemmeside ”Digitale pionerer”

Læs originalartiklen i Danmarks Domstoles magasin: Retten Rundt nr. 27

Civilsystemet og minretssag.dk

Civilsystemet og minretssag.dk er udviklet i et samarbejde mellem Globeteam og Domstolsstyrelsen

Sagsbehandlingen af civile retssager foregår i dag i forskellige legacy it-systemer, herunder et forældet fagsystem, der er udviklet til papirbaseret sagsgang.

Det skal Civilsystemet, der tidligere blev kaldt JFS, gøre op med. Både ved at fungere som et moderne, udvidet ESDH-system, men også ved at gøre en stor del af sagsbehandlingen tilgængelig online på webportalen minretssag.dk.

Digitaliseringen kommer til at betyde større tilgængelighed for alle den juridiske sags parter i forhold til sagens status, frister, afgørelser og appel. Desuden vil automatiseringen af simple procestrin, såsom udeblivelsesdomme, frister, rykkere mv., forkorte sagsbehandlingstiderne til gavn for sagens parter og samfundet.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?