Globeteam

Digital Retail Intelligence

Datastrategi

Globeteams detailløsning baseret på kunstig intelligens

Digital Retail Intelligence er Globeteams brancheløsning til detailhandlen. Ved hjælp af avanceret sensorteknologi og kunstig intelligens kan butikker, handelsstrøg, shoppingcentre m.m. få et realtidsoverblik over kundernes bevægelsesmønstre, adfærd, præferencer og andre parametre, der kan tjene som datagrundlag for strategiske ledelsesbeslutninger. 

Ejendomsinvestorer, butiksindehavere og butikslejere har en fælles interesse i at drive en sund forretning. For ejendomsinvestorerne handler det om at øge værdien af deres aktiv. Og for butiksindehaverne og butikslejerne handler det om at øge omsætningen i butikken.

Kortlæg kundernes købsmønstre med Digital Retail Intelligence

Vejen til at realisere de fælles målsætninger indenfor fysisk detailhandel bliver i stigende grad afgjort af, hvor nemt, hurtigt og omfangsrigt man er i stand til at kortlægge kundernes præcise købsmønstre. Derfor har Globeteam udviklet en digital løsning til detailhandlen – Digital Retail Intelligence – som netop kan understøtte strategiske forretningsmål om at øge indsigten i kundestrømme, bevægelsesadfærd, købshistorik og personlige præferencer.

Digital Retail Intelligence kan bl.a.: 

Datastrategi

Anonymiser alle kundedata

Den digitale løsning består af sensorteknologi og software, som er udstyret med kunstig intelligens, så løsningen hele tiden lærer af registreringerne og forbedrer sin evne til at afkode kundeadfærd.  

Løsningen anonymiserer den enkelte kunde, så systemet ikke kan bruges til andet end kortlægning af uidentificerbare personers færden og adfærd. Der gemmes ikke billeder fra sensorernes registreringer. De bliver straks digitaliseret i koder i stedet for eksempelvis i billeder. 

Løsningen er skræddersyet til detailhandlen, men kan tilpasses andre brancher, hvor det er relevant at få detaljeret indsigt i adfærden fra de mennesker, som besøger eksempelvis en virksomhed eller et område. 

Digital Retail Intelligence består af en enterprise dataplatform baseret på standard Microsoft Azure-komponenter, mens de anonymiserede data blandt andet hentes ind fra wifi- og kamerasensorer, der er opsat i butikkerne, på et handelsstrøg, i shoppingcenteret osv.  

Se video om Globeteams brancheløsning til detailhandlen

I videoen fortæller Globeteams  Jacob Elkjær  mere om løsningen, der er baseret på avanceret sensorteknologi og kunstig intelligens. Med løsningen kan butikker, handelsstrøg, shoppingcentre m.m. få et realtidsoverblik over kundernes bevægelsesmønstre, adfærd, præferencer og andre parametre, der kan tjene som datagrundlag for strategiske ledelsesbeslutninger.

Kortlæg kundernes bevægelser

Med et headmap, kan du monitorere og kvantificere jeres kunders bevægelser. Du får præcise og berigede datasæt om jeres kunder og indsigt i hvor, hvornår og hvor lang tid kunderne bevæger sig rundt.

Læs mere om Globeteam brancheløsning Digital Retail Intelligence her

Jacob Elkjær - Globeteam
Jacob Elkjær
Projektansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om vores Digital Retail Intelligence løsning. Tlf. +45 2465 0165 eller jae@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler