Digitalisering kan ofte accelereres markant ved en målrettet IT-outsourcing

Skrevet af
John Tronborg
Artikel

Del indlæg

Sådan kan din virksomhed eliminere hyppige digitaliseringsbarrierer i forbindelse med en IT-outsourcing

Selvom digitalisering og IT-outsourcing sjældent diskuteres i de samme kredse i en organisation, kan en målrettet IT-outsourcing fjerne en række af de tekniske barrierer, som ofte er årsag til, at digitaliseringsinitiativer må standses. Årsagerne hertil kan være mange, men ofte ser vi, at IT-arkitektur, applikationsintegrationer eller effekterne af skiftende IT-strategiske retninger kan være blandt de centrale årsager. Målet i vores perspektiv er at begynde opbygningen af en effektiv digitaliseringsplatform, som bliver rygraden i alle digitale transaktioner i organisationen, mens en IT-outsourcing gennemføres.

Artiklen er skrevet af John Tronborg, som har indgående erfaring med både digitalisering og gennemførelse af IT-outsourcing i organisationer.

Flere indikatorer peger på, at vi står overfor en større bølge af IT-outsourcinger, så der vil opstå en række gode lejligheder til at samtænke outsourcing og digitalisering i den kommende tid.

Helt konkret handler vores perspektiv om, at der i forløbet med en outsourcing opstår flere oplagte muligheder for at fjerne en række af de tekniske barrierer for digitaliseringsinitiativer, relativt enkelt og billigt. Det er i den forbindelse vigtigt, at planlægningen af både outsourcing- og digitalisering foregår koordineret i organisationen. En outsourcing kan i denne forbindelse også være et genudbud af en eksisterende aftale.

Hvis organisationen oplever et eller flere af nedenstående eller tekniske barrierer for digitalisering, kan en eller flere løsninger tænkes ind, allerede når kravspecifikationen til en IT-outsourcing udarbejdes i form af en RFP eller lignende dokument. Ideen er at specificere de nødvendige aktiviteter og anskaffelser, allerede under RFP-fasen for outsourcingen og implementere det nye IT-landskab, og dermed grundlaget for de kommende digitale initiativer. Implementeringen af ændringer og eventuelt softwarekomponenter skal foregå under transitionsfasen i outsourcingen, hvor hele IT-landskabet alligevel oftest genimplementeres.

Hyppige digitaliseringsbarrierer som kan elimineres i forbindelse med en IT-outsourcing:

1. Ældre eller uegnet IT- / enterprisearkitektur
2. Fastlåst integrationslandskab
3. Udfordringer med akkurate master- og transaktionsdata

1. Ældre eller uegnet IT- / enterprisearkitektur

For at en organisation kan etablere eller udbygge en effektiv digitaliseringsplatform, er det nødvendigt, at IT-arkitekturen bliver et aktiv med hensyn til at etablere eller udbygge en sådan platform. Det stiller krav til stringente afgrænsninger mellem teknologiske hoveddomæner, men også mellem leverandører og blandt andet deres evne til meget hurtigt at kunne etablere, nedlægge og udbygge teknologiinstanser, både horisontalt og vertikalt. I virkeligheden kan implikationerne være mere gennemgribende end som så, på grund af at alle arkitekturområder skal revideres og sandsynligvis skrives om, på en sådan måde at IT-arkitekturen ikke er eller bliver en barriere for en kommende yderligere digitalisering – men nærmere et aktiv som muliggør initiativerne.
Langt de fleste seriøse IT-outsourcingleverandører i markedet har erfaringsmæssigt en stor motivation for og erfaring i at understøtte en sådan fremgangsmåde, idet kunden, gennem en kontraktperiode, vil opleve større værdi af kontrakten, og leverandøren derfor vil møde betydelig højere kundetilfredshed og dermed loyalitet.

2. Fastlåst integrationslandskab

Vi ser desværre, at integrationer mellem applikationer og dataplatforme ofte bliver udviklet og vedligeholdt som et lavt prioriteret arbejde, i forbindelse med at en applikation idriftsættes, ændres eller rettes for fejl. I organisationer med mange applikationer og integrationer kan kompleksiteten stige uforholdsmæssigt, så ændringer i applikationer og integrationer kan starte kaskader af uforudsete fejl i dataudvekslinger. Det er også ofte vanskeligt og langsommeligt at gennemføre regressionstests for at imødekomme kaskadeproblemer i hele eller dele af et integrationslandskab.

Ved en outsourcingtilgang, hvor det nuværende og fremtidige IT-miljø begge er tilgængelige og funktionelle gennem transitionsforløbet, opstår en enestående mulighed for effektivt at implementere en integrationsplatform i det fremtidige miljø, som i bedste fald kan eliminere integrationsfejl og reducere kompleksiteten i applikationsintegrationer betydeligt.

Der en række integrationsplatforme på markedet, som spænder bredt, i både funktionalitet, kompatibilitet og pris. Platformene kan både implementeres som on-premise, som Cloud – eller en hybridmodel, hvor eksempelvis personfølsomme data forbliver on-premise.

Vores pointe er, at en sådan anskaffelse og implementering bør tænkes ind, allerede mens outsourcingen kravspecificeres.

3. Udfordringer med akkurate master- og transaktionsdata

Langt de fleste organisationer oplever til stadighed strukturelle problemer med, at Master Data ikke er opdaterede og korrekte. Årsagerne kan være mange, lige fra organisatoriske ansvarsområder til upræcise definitioner af en ’Golden Source’ datakilde. Transaktionsdata bliver som bekendt aldrig bedre end de Master Data som de bygger på, og organisations evne blandt andet til at rapportere, planlægge eller levere varer rettidigt, kan meget vel afhænge af kvaliteten af Master Data.

Når en organisation ønsker at øge digitaliseringen, kan ovenstående udfordringer ofte være en svær barriere at nedlægge, idet ændringer i Master Data eller strukturen rundt om at vedligeholde dem, kan gribe ind i virksomhedens drift. På den anden side er udfordringen ofte nødvendig at tage hul på, for at få løst opgaven med at etablere en effektiv og fejlfri digitaliseringsplatform.

I de situationer hvor en organisation er opmærksom på at samtænke en outsourcing og kommende digitaliseringsinitiativer, vil det at udarbejde en ny og effektiv struktur for vedligeholdelse af Master Data være oplagt. Specielt i de situationer, hvor overvejelserne går i retning af at anskaffe en softwareløsning for Master Data Management eller en integrationsplatform.

Hvis din organisation har ambitioner om en øget digitalisering eller for den sags skyld en outsourcing, kan Globeteam hjælpe med hele forløbet fra rådgivning over planlægning og gennemførelse af både individuelle og kombinerede outsourcing- og digitaliseringsopgaver.

Andre læste også
19. februar 2024
Deltag i sikkerhedsseminar d. 12. marts kl. 9-12
I samarbejde med Microsoft og BlueVoyant inviterer Globeteam til sikkerhedsseminar. Deltag og bliv klogere på, hvorfor komplekse trusler kræver holistisk beskyttelse.
2. november 2023
SAP S/4HANA – få styr på roadmap og migreringsstrategi
Realiser det fulde forretningspotentiale af SAP S/4HANA med en målrettet køreplan & strategi for migreringen. I denne artikel deler SAP ekspert Aamir Bilal Chaudhry sine erfaringer omkring roadmap og valg af migreringsstrategi
3. oktober 2023
Mød Lars Lykke Olsen, SAP-konsulent hos Globeteam
Lars Lykke Olsen, SAP-konsulent hos Globeteam, fortæller om, hvordan han har fokus på at hjælpe kunderne med at høste den fulde forretningsværdi af deres nye SAP S/4HANA-platform

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler