Om Globeteam

Det tekniske Microsoft Office 365-projekt

Skrevet af Jesper Krogh, konsulent i Globeteams Infrastruktur Team. Jesper Krogh har stået for en lang række Microsoft Office 365 implementeringsprojekter. 

Det konkrete mål for det tekniske projekt er at etablere en teknisk funktionel Office 365-integration, der afspejler forretningens valg. Men inden for hvilke områder skal den nye platform skabe værdi? Og hvordan lægges den rigtige plan for at indføre Microsoft Office 365 i en takt, der passer til jeres organisation?

For at sikre det størst mulige forretningsmæssige udbytte anbefaler vi at indlede projektet med en workshop og/eller et scoping møde med IT og repræsentanter fra forretningen. På baggrund af en indledende afklaring kan det besluttes, hvilke elementer af Office 365 som I ønsker at tage i anvendelse – og i hvilken takt.

Som en del af den indledende afklaring og valg af elementer af Office 365 er det vigtigt at analysere jeres nuværende anvendelse og afklare brugerprofiler og brugsmønstre med henblik på at se, hvordan I kan forbedre jer. Samt at afklare risici og særlige forhold, som de tekniske og organisatoriske projekter skal være opmærksomme på.

Derefter gennemføres dels den tekniske implementering inklusive migrering af eksisterende data i relevant omfang, dels den organisatoriske implementering med afklaring af, hvordan I ønsker at anvende platformen og udbredelse af de nye arbejdsmåder.

Faser i det tekniske projekt

I forbindelse med det tekniske projekt anbefaler Globeteam at faseopdele projektet for at komme succesfuldt i mål. De overordnede faser kan være som følger:

  • Assesment: Analyse af jeres nuværende miljø hos med henblik på at skabe et klart fundament for implementeringen og afdække afhængigheder.
  • Design: I denne fase laves det endelige design / konfigurationsbeskrivelse.
  • Source Miljøet: Her klargøres jeres nuværende miljø til Office 365 integration.
  • Klargøring: På basis af de indledende aktiviteter vil Office 365 blive klargjort. Dette kan også gøres tidligere i projektet, således at denne kan bruges til testformål mm.
  • Migration: I denne fase udarbejdes migrations drejebog, således at jeres brugere kan flyttes til Office 365.

Igennem den tekniske implementering bør der rapporteres løbende mellem forretningen og IT, for at der kan ske tilpasninger igennem hele det samlede projekt. I takt med at det tekniske projekt bliver klogere på de organisatoriske behov, og deltagerne i det organisatoriske projekt bliver klogere på mulighederne i Office 365.

Det tekniske projekt er et af de delelementer, som indgår i Globeteams Office 365 adoption ydelse, hvor vi hjælper jeg med at forankre Office 365 solidt i både IT og forretning.

Et andet delelement i adoption processen er det organisatoriske Office 365-projekt, som skal sikre den bedst mulige ibrugtagning af de valgte elementer fra platformen.

Du kan også læse vores indlæg om brugerprofilering, hvor du kan blive klogere på, hvordan denne tilgang kan målrette jeres anvendelse af Office 365 og sikre en væsentlig reduktion af licensomkostningerne.

Samarbejde med Microsoft

Globeteam er en af de største Microsoft partnere i Danmark. Vi har status af Managed Partner og har højeste certificering og partnerstatus indenfor cloud kompetencerne, Microsoft Office 365 og Azure.

Samtidig er Globeteam udvalgt som Partner Seller, dvs. vi har en unik indgang i Microsoft til at sikre et fælles mål om, at vores fælles kunder forbruger den teknologi, der er indkøbt, og sikrer at der skabes værdi for forretningen gennem løsningerne.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?