Om Globeteam

Det tekniske Office 365-projekt

Skrevet af Jesper Krogh, konsulent i Globeteams Infrastruktur Team. Jesper Krogh har et stort kendskab til de kommunale it-miljøer og står for en lang række Office 365 implementeringsprojekter for kommunerne pt.

De konkrete mål for det tekniske projekt er at etablere en teknisk funktionel Office 365 integration, der afspejler kommunens valg. Men inden for hvilke områder skal den nye platform skabe værdi? Og hvordan lægges den rigtige plan for at indføre Office 365 i en takt, der passer til kommunen?

For at sikre det størst mulige forretningsmæssige udbytte af Office 365 anbefaler vi at indlede et Office 365 projekt med en workshop og/eller et scoping møde med it og repræsentanter fra forretningen. På baggrund af en indledende afklaring kan det besluttes, hvilke elementer af Office 365 som kommunen ønsker at tage i anvendelse og i hvilken takt.

Som en del af den indledende afklaring og valg af elementer af Office 365 er det vigtigt at analysere kommunens nuværende anvendelse og afklare brugerprofiler og brugsmønstre med henblik på at se, hvordan kommunen kan forbedre sig. Samt at afklare risici og særlige forhold, som de tekniske og organisatoriske projekter skal være opmærksomme på.

Derefter gennemføres dels den tekniske implementering af Office 365 inklusive migrering af eksisterende data i relevant omfang, dels den organisatoriske implementering med afklaring af, hvordan kommunen ønsker at anvende platformen og udbredelse af de nye arbejdsmåder.

I forbindelse med det tekniske Office 365 projekt anbefaler Globeteam kommuner at faseopdele projektet for at komme succesfuldt i mål. De overordnede faser kan være som følger:

  • Assesment: Analyse af det nuværende miljø hos kommunen med henblik på at skabe et klart fundament for implementeringen og afdække afhængigheder.
  • Design: I denne fase laves det endelige design / konfigurationsbeskrivelse for Office 365
  • Source Miljøet: Her klargøres kommunens nuværende miljø til Office 365 integration
  • Office 365 Klargøring: På basis af de indledende aktiviteter vil Office 365 blive klargjort. Dette kan også gøres tidligere i projektet, således at denne kan bruges til testformål mm.
  • Migration: I denne fase udarbejdes migrations drejebog, således at kommunens brugere kan flyttes til Office 365

 
TekniskOfficeFaser
 
Igennem den tekniske implementering af Office 365 bør der rapporteres løbende mellem forretningen og it, for at der kan ske tilpasninger igennem hele det samlede projekt i takt med, at det tekniske projekt bliver klogere på de organisatoriske behov, og kommunens deltagere i de organisatoriske projekt bliver klogere på mulighederne i Office 365.

Har du spørgsmål til det tekniske Office 365 projekt, er du velkommen til at kontakte mig. Jesper Krogh, Mobil: +45 4013 7600, E-mail: jek@globeteam.com

Vi har tidligere i føljetonen skrevet en artikel om det organisatoriske Office 365 projekt for at sikre den bedst mulige ibrugtagning af de valgte elementer fra Office 365. Læs den her

Ligesom du her kan læse vores indlæg om brugerprofilering og blive klogere på, hvordan denne tilgang kan øge kommunens anvendelse af Office 365 og sikre en væsentlig reduktion af licensomkostningerne.

Samarbejde med Microsoft: Globeteam er en af de største Microsoft partnere i Danmark. Vi har status af Managed Partner og har højeste certificering og partnerstatus indenfor cloud kompetencerne, Office 365 og Azure.

Samtidig er Globeteam udvalgt som Partner Seller, dvs. vi har en unik indgang i Microsoft til at sikre et fælles mål om, at vores fælles kunder forbruger den teknologi, der er indkøbt, og sikrer at der skabes værdi for forretningen gennem løsningerne.

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?