Om Globeteam

It-systemet JFS

Derfor er det forsinket og dyrere end først antaget

Domstolsstyrelsen har den 13. juni 2017 måtte informere politikerne om, at styrelsen laver en budgetforøgelse på yderligere 26 millioner for at komme i mål med it-projektet Juridiske Fagsystemer (JFS), som Globeteam har været eneleverandør på siden 2015.

JFS-systemet vil muliggøre fuld digital behandling af civile sager, og tilbagemeldingerne fra de retter, der har været testpiloter er, at systemet vil gøre deres arbejdsgange smidigere og lette hverdagen for alle parter og brugere af retssystemet.  

Diverse medier har i forbindelse med budgetforøgelsen omtalt it-projektet, og årsagerne til at projektet overskrider budget og tidsplan. I artiklerne peges der blandt andet på Domstolsstyrelsens optagelse af dyre lån fra staten, udgifter til eksterne jurister og konsulenter, som løbende har taget pulsen på projektet, samt at JFS-systemet har udviklet sig undervejs og er blevet til to projekter i projektet.

Til gengæld har Domstolsstyrelsen fået meget mere, end det oprindeligt var tanken, og vi er nu tæt på at være i mål med et system, der muliggør fuld digital behandling af civile sager.

Læs også: ”Derfor blev domstolenes it-revolution dobbelt så dyr og seks år forsinket” artikel bragt i Version2 den 11. august 2017

Sandra Kaae Bauer, projektchef i Domstolsstyrelsen, udtaler blandt andet i et skriftligt svar til ITWatch.

“Der er blevet bedt om penge til projektet flere gange. Men i realiteten hænger det sammen med, at projektet har udviklet sig undervejs, og er blevet til to projekter i projektet. Vi har dermed fået meget mere end det oprindeligt var tanken.”

“Udover at have fået en ny it-platform, har vi også lavet et sagsbehandlingssystem, der muliggør fuld digital behandling af civile sager,” udtaler Sandra Kaae Bauer, projektchef i Domstolsstyrelsen, i det skriftlige svar til ITWatch den 9. august 2017.

Læs også Domstolsstyrelsens pressemeddelelse ”Historien om digital behandling af civile sager”

I pressens dækning af JFS-systemet kigges der på en samlet bevilling fra 2009-2017, der tæller 160 millioner. Domsstolsstyrelsen har igennem JFS-programmets levetid købt ressourcer fra et antal leverandører under styrelsen projektledelse. Globeteam optrådte frem til 2015 som én leverandør på linje med de andre leverandører på projektet.

Globeteam vandt og underskrev i marts 2015 et nyt udbud om videreudvikling af JFS-systemet som et fastpristilbud på 11 millioner og har efterfølgende været eneleverandør på projektet. Der er sidenhen tilkøbt ekstra funktionalitet, men hovedparten af tillægsbevillingerne på de førnævnte 26 millioner er gået til Domstolsstyrelsens rådgivere i forbindelse med projektet.

 Konstruktivt samarbejdet

Samarbejdet mellem Globeteam og Domstolsstyrelsen har været meget konstruktivt.

”Ånden i samarbejdet har i hele forløbet været positiv og løsningsorienteret, og det er lykkedes at fastholde et godt og konstruktivt samarbejde, selvom alle parter har været under pres i forløbet” udtaler Claus Moldow, CEO, Globeteam.

Til spørgsmålet om Globeteam ville have budt ind på opgaven i dag, svarer Claus Moldow:

”Ja, vi ville helt sikkert have budt. Domsstolsstyrelsen har prøvet systemet af i Retten i Horsens og Vestre Landsret og feedback fra de brugere, der har testet systemet, er meget positive. Den digitale sagsgang vil gøre deres arbejdsgange smidigere og lette hverdagen for alle parter og brugere af retssystemet.”

Læs også Retten Rundt: Digitalisering af civile sager

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?