Om Globeteam

Caseeksempler på Office 365-adoptionsprojekter

Se eksempler på Office 365-adoptionsprojekter fra vores kunder

Globeteams konsulenter har indgående erfaring med alle aspekter af et Office 365-projekt – fra gennemførelse af strategiproces og afklaring med forretningen til den konkrete implementering og udbredelse i organisationen.

Her kan du se caseeksempler på Office 365-adoptionsprojekter fra hhv. den kommunale ældrepleje og en større privat virksomhed.

Kommunal ældrepleje

Ledelsen havde formuleret en række forretningsmæssige mål:

 • Forbedret service over for borgerne ved at bruge mere tid på “de tunge” borgere.
 • Bedre udnyttelse af de videnstunge medarbejdere – især de specialiserede sygeplejersker.
 • Hjælpe de udekørende medarbejdere (SOSU-assistenter) til at få afklaret tvivlsspørgsmål lettere end i dag = større tilfredsstillelse for medarbejderne og en bedre oplevet service for borgerne.

Globeteam bistod med:

Globeteam afholdt en række workshops med de berørte teams i ældreområdet – både med medarbejdere og teamledere, som omhandlede:

 • Introduktion til mulighederne med Office 365.
 • Fremtidsscenarier (med personas) med Skype for Business, Teams og OneDrive i samspil med de organisatoriske tiltag, som var igangsat.
 • Opstille gevinstmål og plan for gevinstrealisering
 • Pilotafprøvning i et team

Identificeret potentiale med Office 365:

 • Anvende Skype for Business til bl.a. videosamtaler og korte møder mellem SOSU-assistenter og de specialiserede sygeplejersker for at få afklaret tvivlsspørgsmål med det samme ude hos borgeren.
 • Anvende Teams og OneDrive til at forbedre samarbejde i ældreteams og med de specialiserede sygeplejersker via muligheden for:
  • Faglige diskussioner
  • At dele dokumenter
  • Få adgang uafhængig af tid og sted

Privat virksomhed med mange tusinde brugere af Office 365

IT-ledelsen havde følgende behov:

 • Let at kunne udvide mail infrastrukturen ved opkøb af andre virksomheder
 • Hurtigere ”time to market” på nøglesamarbejdsinfrastrukturer
 • Bedre sammenhæng mellem nøgleinfrastrukturer
 • Kunne tiltrække nye medarbejdere ved at tilbyde de nyeste samarbejdsværktøjer fra Microsoft

Globeteam bistod med:

 • Afdække behovet og visionen gennem en række workshops bl.a. hos Microsoft med både nøglemedarbejdere og ledere fra forretningen samt IT
 • User stories blev brugt til at facilitere processen, der kvalificerede løsningsmulighederne i forhold til brugernes krav og ønsker
 • Afdækning af behov for at kunne drive Office 365 fremadrettet
 • Afdækning af de tekniske behov for at kunne lave migration til Office 365

Leverancer:

 • Bedre samarbejdsmuligheder gennem Outlook, Teams og OneDrive
 • Nedlukning af on-premise mail og Skype/Cisco-løsninger
 • Migration ud i en SharePoint Online løsning
 • Sikring af adoption i IT ved afdækning af behov for ny viden, nye processer og nye roller.
 • Udarbejdelse af strategier og processer til understøttelse af Microsofts Evergreen proces i form af en intern Evergreen proces.

Resultater:

 • Bedre og mere sammenhængende samarbejdsplatforme til medarbejderne på baggrund af user stories.
 • Meget kortere ”time to marked” på en række nøgleinfrastrukturer, ved firmaopkøb
 • Justeringer af IT-organisationen til understøttelse af Office 365
 • En intern Evergreen proces der gør det lettere at drive og adoptere Office 365 fremadrettet
Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?