Om Globeteam

Caseeksempler på Office 365-adoptionsprojekter

Se eksempler på Office 365-adoptionsprojekter fra vores kunder

Globeteams konsulenter har indgående erfaring med alle aspekter af et Office 365-projekt – fra gennemførelse af strategiproces og afklaring med forretningen til den konkrete implementering og udbredelse i organisationen.

Her kan du se caseeksempler på Office 365-adoptionsprojekter fra hhv. den kommunale ældrepleje og en større privat virksomhed.

Kommunal ældrepleje

Ledelsen havde formuleret en række forretningsmæssige mål:

 • Forbedret service over for borgerne ved at bruge mere tid på “de tunge” borgere.
 • Bedre udnyttelse af de videnstunge medarbejdere – især de specialiserede sygeplejersker.
 • Hjælpe de udekørende medarbejdere (SOSU-assistenter) til at få afklaret tvivlsspørgsmål lettere end i dag = større tilfredsstillelse for medarbejderne og en bedre oplevet service for borgerne.

Globeteam bistod med:

Globeteam afholdt en række workshops med de berørte teams i ældreområdet – både med medarbejdere og teamledere, som omhandlede:

 • Introduktion til mulighederne med Office 365.
 • Fremtidsscenarier (med personas) med Skype for Business, Teams og OneDrive i samspil med de organisatoriske tiltag, som var igangsat.
 • Opstille gevinstmål og plan for gevinstrealisering
 • Pilotafprøvning i et team

Identificeret potentiale med Office 365:

 • Anvende Skype for Business til bl.a. videosamtaler og korte møder mellem SOSU-assistenter og de specialiserede sygeplejersker for at få afklaret tvivlsspørgsmål med det samme ude hos borgeren.
 • Anvende Teams og OneDrive til at forbedre samarbejde i ældreteams og med de specialiserede sygeplejersker via muligheden for:
  • Faglige diskussioner
  • At dele dokumenter
  • Få adgang uafhængig af tid og sted

Privat virksomhed med mange tusinde brugere af Office 365

IT-ledelsen havde følgende behov:

 • Let at kunne udvide mail infrastrukturen ved opkøb af andre virksomheder
 • Hurtigere ”time to market” på nøglesamarbejdsinfrastrukturer
 • Bedre sammenhæng mellem nøgleinfrastrukturer
 • Kunne tiltrække nye medarbejdere ved at tilbyde de nyeste samarbejdsværktøjer fra Microsoft

Globeteam bistod med:

 • Afdække behovet og visionen gennem en række workshops bl.a. hos Microsoft med både nøglemedarbejdere og ledere fra forretningen samt IT
 • User stories blev brugt til at facilitere processen, der kvalificerede løsningsmulighederne i forhold til brugernes krav og ønsker
 • Afdækning af behov for at kunne drive Office 365 fremadrettet
 • Afdækning af de tekniske behov for at kunne lave migration til Office 365

Leverancer:

 • Bedre samarbejdsmuligheder gennem Outlook, Teams og OneDrive
 • Nedlukning af on-premise mail og Skype/Cisco-løsninger
 • Migration ud i en SharePoint Online løsning
 • Sikring af adoption i IT ved afdækning af behov for ny viden, nye processer og nye roller.
 • Udarbejdelse af strategier og processer til understøttelse af Microsofts Evergreen proces i form af en intern Evergreen proces.

Resultater:

 • Bedre og mere sammenhængende samarbejdsplatforme til medarbejderne på baggrund af user stories.
 • Meget kortere ”time to marked” på en række nøgleinfrastrukturer, ved firmaopkøb
 • Justeringer af IT-organisationen til understøttelse af Office 365
 • En intern Evergreen proces der gør det lettere at drive og adoptere Office 365 fremadrettet

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?