Kundecase

Sikker implementering af SBS på EVA

Udfordring

Danmarks Evalueringsinstitut EVA stod overfor at skulle implementere Statens Budgetsystem (SBS), men havde ikke selv kompetencer til at sikre, at deres økonomistyringsmodel blev korrekt afspejlet i det nye budgetsystem.

Løsning

I implementeringsprocessen var vi med til at sikre, at SBS blev sat op på en hensigtsmæssig måde, så både EVA’s interne økonomistyringsbehov og kravene til afrapportering til departementet blev efterkommet.

Resultat

EVA har fået en skræddersyet løsning, som er tilpasset netop deres specifikke behov for økonomistyring, men samtidig efterlever de regler, der er stillet fra centralt hold.

Understøttelse af både interne styringbehov og centrale krav til budgettering

Vi har hjulpet Danmarks Evalueringsinstitut EVA med at implementere Statens Budgetsystem på en måde, så det både understøtter deres interne styringsbehov og overholder de centrale krav til budgettering.

I 2019 stod Danmarks Evalueringsinstitut for at skulle implementere Statens Budgetsystem. EVA vurderede, at de ikke selv havde tilstrækkelige ressourcer med de nødvendige kompetencer til at sikre, at deres økonomistyringsmodel blev korrekt afspejlet i det nye budgetsystem.

Det var en kæmpe fordel at have en projektleder, der forstår EVA's økonomistyringsmodel rigtig godt, har stor systemforståelse og samtidig erfaring med at lede implementeringsprojekter."

Løsningen

Vi fik rollen som projektansvarlig for udrulningen af SBS på EVA og var derfor det primære kontaktpunkt for EVA i den løbende styring og dialog med Økonomistyrelsen.

I implementeringsprocessen sikrede vi, at systemet blev sat op på en hensigtsmæssig måde, så det både efterkom EVA’s interne økonomistyringsbehov og kravene i forhold til afrapportering til departementet. Herudover udarbejdede vi en kort vejledning til systemet inden for de områder, EVA har brug for i deres økonomistyring. Vi har i opstartsperioden ydet support til EVA på løsningen, hvor det har været ønsket.

Kundens udbytte

Det tætte samarbejde har betydet, at EVA har fået en skræddersyet løsning, som er tilpasset netop deres specifikke behov for økonomistyring, men samtidig efterlever de regler, der er stillet fra centralt hold.

Herudover har EVA fået udarbejdet vejledninger til brug i den daglige drift, som sikrer effektiv og korrekt anvendelse af systemet, selv om SBS ikke bruges på daglig basis på EVA.

Martin V Olsen, ERP-konsulent hos Globeteam
Martin V. Olsen
Globeteam Principal

Vil du høre mere? 

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med implementering og optimering af Statens Budgetsystem?

E-mail: mvo@globeteam.com

Mobil: +45 3071 4411

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler