Om Globeteam

Banedanmark får omsat vision til teknisk løsning

Globeteam hjalp Banedanmark med at identificere en teknisk løsning, der opfylder forretningens behov

IC3_tog_p__Hovedban_585480a

Trafikstyrelsen har pålagt Banedanmark at indføre en mere ensartet og gennemsigtig praksis for tilstandsvurdering og behovsindmelding af jernbaneinfrastrukturens anlægselementer. For at imødekomme Trafikstyrelsens krav ønsker Banedanmark at indføre såkaldte Yardsticks (målestokke), med hvilke Banedanmark samtidig forventer at realisere besparelser svarende til ca. 5 mio. kr. årligt på effektivisering af selve vedligeholdelsesindsatsen. 

Globeteam hjalp Banedanmark med at beskrive kravene til og identificere en konkret teknisk løsning til systemunderstøttelse af Yardstick materialet, der opfylder forretningens behov og harmonerer med Banedanmarks eksisterende it-infrastruktur.

Banedanmarks vision er, at alle medarbejdere, som vurderer jernbaneinfrastrukturens tilstand og indmelder nye behov for vedligeholdelsesarbejde, fremover skal gøre det ved brug af fælles vedtagne standarder baseret på Yardsticks. Yardsticks vil for hvert specifikt anlægselement bestå af en række fastdefinerede informationer, der tilsammen udgør en standard – og dermed et ensartet grundlag – for vurdering af anlægselementets tilstand.

Banedanmarks udfordring var, at deres vision på ganske kort tid og for begrænsede ressourcer skulle omsættes til en teknisk løsning, der mødekommer forretningens krav, kan sameksistere med den omgivende it-infrastruktur i Banedanmark samt muliggør mobil adgang til Yardstick materialet for i alt ca. 750 medarbejdere i Teknisk Drift og Produktion.

quote_iconVed gennemførelse af Yardstick projektet har Globeteam leveret en omfattende foranalyse af de berørte forretningsområder og processer. I processen har Globeteam inddraget repræsentanter fra de omfattede forretningsområder, som gør, at vi i dag står med et professionelt og troværdigt beslutningsgrundlag. Processen har været præget af høj grad af effektivitet. På kort tid og for få ressourcer kom vi fra idé til konkrete anbefalinger, der udgør et værdifuldt input til de efterfølgende faser af projektet. Det er et samarbejde, som Banedanmark er meget tilfredse med,” siger Mads Thostrup, sektionschef i Banedanmark, Teknisk Drift, Forst.

Globeteams rolle i projektet

Globeteams rolle i forbindelse med Yardstick projektet var med udgangspunkt i Banedanmarks vision at gennemføre en foranalyse af de berørte forretningsområder og processer. Det overordnede formål med analysen var at identificere og prioritere behov og forretningskrav til valg af den tekniske løsning. Dette skulle udmunde i anbefaling af en løsning, der var fit for purpose, og som samtidig krævede de færreste ressourcer at implementere.

Foranalysen blev udført i tæt samarbejde med relevante repræsentanter fra de omfattede forretningsområder for at sikre, at den valgte løsning opfylder forretningens reelle behov, samt at løsningen vil indgå harmonisk i de eksisterende rutiner. Dette udgør tilsammen en afgørende forudsætning for, at løsningen efterfølgende forankres og skaber værdi for Banedanmark.

Globeteams foranalyse skulle endvidere tilvejebringe et overblik over, hvordan Yardstick løsningen kan sameksistere med de omgrænsende it-systemer i Banedanmarks systemlandskab. For Banedanmark var etableringen af dette overblik essentielt, idet systemlandskabet er relativt komplekst og i skrivende stund undergår store forandringer.

Banedanmarks fordele med projektet

I samarbejde med Globeteam har Banedanmark fået udviklet den overordnede vision om Yardstick projektet til en beskrivelse af en konkret teknisk løsning, der opfylder forretningens behov, og harmonerer med Banedanmarks eksisterende it-infrastruktur.

Samtidig har Banedanmark fået et overblik over, hvordan løsningen vil påvirke de omfattede forretningsområder og vil sameksistere med det eksisterende systemlandskab i Banedanmark.

Næste fase i projektet er, at Banedanmark iværksætter implementeringen af den tekniske løsning på baggrund af anbefalingerne i Globeteams foranalyse. Dette vil gøre Banedanmark i stand til at efterleve Trafikstyrelsens krav, samt understøtte realiseringen af en forventet årlig besparelse på ca. 5 mio. kr. på en effektiviseret vedligeholdelsesindsats.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?