Om Globeteam

Banedanmark – Bedre information til togpassagerer

Nyt højtalersystem leverer mere præcis information til togpassagerer

I samarbejde med Banedanmark designede og implementerede Globeteam et nyt automatiseret system til håndtering af højtalerudkald, NOBI (Ny Og Bedre Information), som anvendes på mere end 200 stationer og dagligt håndterer ca. 3500 højtalerudkald. Det betyder, at Banedanmark nu kan udsende flere udkald med mere præcis information – til gavn for alle togpassagerer.

 

quote_icon

Globeteams konsulenter var proaktive og formåede hurtigt at sætte sig ind i en meget kompliceret verden og forstår behovet fra brugersiden. Når der opstod problemer, var de meget løsningsorienterede og handlekraftige”.
Kristina Kildegaard, Projektleder hos Banedanmark

Læs case

Udfordring

Det er en af Banedanmarks kerneopgaver at levere rettidig og korrekt information til kunderne om, hvordan togene på fjernbanen kører både i normalsituation og ved ændringer: ”Vi skal sikre passagererne korrekt og sammenhængende trafikinformation på hele rejsen, både når trafikken afvikles planmæssigt og særligt ved forstyrrelser, så passagerernes tilfredshed stiger”, siger Louise Christensen, sektionschef for Trafikinformation hos Banedanmark.
For at sikre at passagererne ude på stationerne får bedre trafikinformation, ønskede Banedanmark at udskifte deres system til håndtering af højtalerudkald. Det gamle system var ikke tidssvarende i forhold til f.eks. skalerbarhed, mulighed for ledelsesrapportering samt integration og dataudveksling med Banedanmarks øvrige informationssystemer.

Hovedformålet med det nye system var at:

  • Højne kvaliteten af højtalerudkaldene.
  • Få et stabilt og brugervenligt system, som understøtter medarbejderne i deres arbejdsgange, og som er fremtidssikret i forhold til udvidelse med nye funktioner.
  • At automatisere de udkald, som tager tid fra medarbejderne, så de i højere grad kan fokusere på indholdet af kommunikationen til passagererne.

Løsning

Design og udvikling
I tæt samarbejde med Banedanmark har Globeteam stået for design og udvikling af NOBI – inklusiv den tekniske projektledelse.

Banedanmark har fået en specialudviklet server/klient løsning (NOBI) til brug for administration, styring og planlægning af højtalerudkald på togstationerne. NOBI er bygget med henblik på at kunne integrere med de omkringliggende systemer og funktioner, herunder lydenheder og forstærkere knyttet til højtalerne på stationer over hele landet.

NOBI er i stand til at foretage automatiske udkald til stationer baseret på togenes positioner, køreplan og andre oplysninger, som NOBI modtager fra Banedanmarks Togstatus system. Togstatus er udviklet af Globeteam til at trække information fra både DSB, Arriva og godsoperatører og udgør et ensartet og opdateret datagrundlag for, at Banedanmark kan bestemme et togs position og prognose for ankomst.

Løsningen er baseret på Globeteams skalerbare CQRS framework, der bl.a. kan fordele systemets samlede belastning over flere servere, så alle brugere og services oplever lavest mulige svartider. Kommunikation mellem klienten og serveren sker gennem Windows Communication Foundation, mens bagvedliggende services udfører dataintegration til de forskellige typer af Audio Controllere via XML over HTTP.

Om samarbejdet med Globeteams udviklingskonsulenter siger Banedanmarks projektleder Kristina Kildegaard: ”Globeteams konsulenter var proaktive og formåede hurtigt at sætte sig ind i en meget kompliceret verden og forstår behovet fra brugersiden. Når der opstod problemer, var de meget løsningsorienterede og handlekraftige”.

Teknisk projektledelse
Den tekniske projektledelse bestod af et struktureret faseopdelt forløb, hvor PRINCE2’s best-practice værktøjer blev anvendt til at etablere et solidt fundament for projektet. 

Kravene til løsningen og de leverancer, projektet bestod af, blev afklaret og aftalt mellem Banedanmark og Globeteam, før udviklingen af løsningen blev påbegyndt. Ved at beskrive leverancernes tekniske afhængigheder, de leveranceansvarlige og tilhørende tidsfrister, blev der udarbejdet en grundig plan, som gav et fælles overblik og grundlag for styring og rapportering igennem hele projektet.

Louise Christensen siger: ”I samarbejde med Globeteam fik vi udarbejdet en pålidelig tidsplan for projektet med detaljerede leveranceplaner, hvor alle afhængigheder var kortlagt. Planen gjorde det nemt at følge med i, hvor langt projektet var nået”.

Ved udvalgte leverancer som f.eks. udarbejdelse af brugergrænseflader blev der benyttet en agil fremgangsmåde, hvor hyppige iterationer og feedback fra brugere har sikret en bred accept af løsningens udformning.

Fordele

”Automatiseringen af højtalerudkald har været en stor succes, fordi vi i fællesskab med Globeteam udførte en grundig afklaring af, hvordan setuppet skulle se ud, og hvad løsningen skulle kunne”, siger Louise Christensen og tilføjer: ”Medarbejderne var så trygge ved løsningen, at de selv ringede, inden systemet var blevet udrullet og spurgte, om de måtte tage det i brug”.

De fordele, som er opnået med projektet, er:

  • 70 % af alle højtalerudkald er blevet automatiserede. Det giver Banedanmark sikkerhed for, at alle forpligtede udkald kommer ud til kunderne, og har reduceret antallet af arbejdsopgaver, så medarbejderne har mere tid til at fokusere på de ”svære” udkald med rådgivning og alternativer til kunderne.
  • At Banedanmark kan måle på den leverede kvalitet til langt flere stationer, og at målene for Banedanmarks servicestandarder opfyldes i langt højere grad end tidligere – både hvad angår antal udkald og indhold.
  • Høj brugervenlighed og understøttelse af arbejdsgange, herunder mulighed for at: Genbruge udkald og oprette skabeloner, kalde ud til mange stationer samtidig og sætte gentagne udkald op.
  • Højere kvalitet af information om planlagte ændringer, fordi NOBI gør det muligt at planlægge udkald i langt højere grad, end det var muligt før.
  • At højtalerne giver samme information som skærmene på stationerne, da de anvender et fælles datagrundlag om destination, forsinkelse og sporbenyttelse.
  • Højere kvalitet af lyden på perronerne, fordi de automatiske udkald er indspillet i et studie.

Kontakt

Jens Overbeck Rasmussen
+ 45 3160 9792
jor@globeteam.com

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?