Kundecase

Banedanmark – Bedre information til togpassagerer

Udfordring

For at sikre at passagererne ude på stationerne får bedre trafikinformation, ønskede Banedanmark at udskifte deres system til håndtering af højtalerudkald.

Løsning

I samarbejde med Banedanmark designede og implementerede Globeteam et nyt automatiseret system til håndtering af højtalerudkald, NOBI (Ny Og Bedre Information).

Resultat

70 % af alle højtalerudkald er blevet automatiserede. Det har bl.a. reduceret antallet af arbejdsopgaver, så medarbejderne har mere tid til at fokusere på de ”svære” udkald med rådgivning og alternativer til kunderne.

Nyt højtalersystem leverer mere præcis information til togpassagerer

I samarbejde med Banedanmark designede og implementerede Globeteam et nyt automatiseret system til håndtering af højtalerudkald, NOBI (Ny Og Bedre Information), som anvendes på mere end 200 stationer og dagligt håndterer ca. 3500 højtalerudkald. Det betyder, at Banedanmark nu kan udsende flere udkald med mere præcis information – til gavn for alle togpassagerer.

Globeteams konsulenter var proaktive og formåede hurtigt at sætte sig ind i en meget kompliceret verden og forstår behovet fra brugersiden. Når der opstod problemer, var de meget løsningsorienterede og handlekraftige”.

Udfordring

Det er en af Banedanmarks kerneopgaver at levere rettidig og korrekt information til kunderne om, hvordan togene på fjernbanen kører både i normalsituation og ved ændringer: ”Vi skal sikre passagererne korrekt og sammenhængende trafikinformation på hele rejsen, både når trafikken afvikles planmæssigt og særligt ved forstyrrelser, så passagerernes tilfredshed stiger”, siger Louise Christensen, sektionschef for Trafikinformation hos Banedanmark.

For at sikre at passagererne ude på stationerne får bedre trafikinformation, ønskede Banedanmark at udskifte deres system til håndtering af højtalerudkald. Det gamle system var ikke tidssvarende i forhold til f.eks. skalerbarhed, mulighed for ledelsesrapportering samt integration og dataudveksling med Banedanmarks øvrige informationssystemer.

Hovedformålet med det nye system var at:

Globeteams konsulenter var proaktive og formåede hurtigt at sætte sig ind i en meget kompliceret verden og forstår behovet fra brugersiden. Når der opstod problemer, var de meget løsningsorienterede og handlekraftige

Løsning
Design og udvikling

I tæt samarbejde med Banedanmark har Globeteam stået for design og udvikling af NOBI – inklusiv den tekniske projektledelse.

Banedanmark har fået en specialudviklet server/klient løsning (NOBI) til brug for administration, styring og planlægning af højtalerudkald på togstationerne. NOBI er bygget med henblik på at kunne integrere med de omkringliggende systemer og funktioner, herunder lydenheder og forstærkere knyttet til højtalerne på stationer over hele landet.

NOBI er i stand til at foretage automatiske udkald til stationer baseret på togenes positioner, køreplan og andre oplysninger, som NOBI modtager fra Banedanmarks Togstatus system. Togstatus er udviklet af Globeteam til at trække information fra både DSB, Arriva og godsoperatører og udgør et ensartet og opdateret datagrundlag for, at Banedanmark kan bestemme et togs position og prognose for ankomst.

Løsningen er baseret på Globeteams skalerbare CQRS framework, der bl.a. kan fordele systemets samlede belastning over flere servere, så alle brugere og services oplever lavest mulige svartider. Kommunikation mellem klienten og serveren sker gennem Windows Communication Foundation, mens bagvedliggende services udfører dataintegration til de forskellige typer af Audio Controllere via XML over HTTP.

Globeteams konsulenter var proaktive og formåede hurtigt at sætte sig ind i en meget kompliceret verden og forstår behovet fra brugersiden. Når der opstod problemer, var de meget løsningsorienterede og handlekraftige”.

Teknisk projektledelse

Den tekniske projektledelse bestod af et struktureret faseopdelt forløb, hvor PRINCE2’s best-practice værktøjer blev anvendt til at etablere et solidt fundament for projektet.

Kravene til løsningen og de leverancer, projektet bestod af, blev afklaret og aftalt mellem Banedanmark og Globeteam, før udviklingen af løsningen blev påbegyndt. Ved at beskrive leverancernes tekniske afhængigheder, de leveranceansvarlige og tilhørende tidsfrister, blev der udarbejdet en grundig plan, som gav et fælles overblik og grundlag for styring og rapportering igennem hele projektet.

Ved udvalgte leverancer som f.eks. udarbejdelse af brugergrænseflader blev der benyttet en agil fremgangsmåde, hvor hyppige iterationer og feedback fra brugere har sikret en bred accept af løsningens udformning.

I samarbejde med Globeteam fik vi udarbejdet en pålidelig tidsplan for projektet med detaljerede leveranceplaner, hvor alle afhængigheder var kortlagt. Planen gjorde det nemt at følge med i, hvor langt projektet var nået”

Automatiseringen af højtalerudkald har været en stor succes, fordi vi i fællesskab med Globeteam udførte en grundig afklaring af, hvordan setuppet skulle se ud, og hvad løsningen skulle kunne”, siger Louise Christensen og tilføjer: ”Medarbejderne var så trygge ved løsningen, at de selv ringede, inden systemet var blevet udrullet og spurgte, om de måtte tage det i brug”

Fordele
De fordele, som er opnået med projektet, er:
Jens Overbeck Rasmussen - Globeteam
Jens Overbeck Rasmussen
Globeteam Principal

Vil du vide mere?

Kontakt Jens Overbeck Rasmussen på +45 3160 9792 eller på mail jor@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler