Business Consulting

Sourcing- og cloudstrategi

Er du klar til cloud – og hvad er vejen derhen?
Styrk virksomhedens drift og IT-kvalitet med en optimal sourcingstrategi

Singlesourcing, multisourcing eller en kombination – også kaldet en “best of breed” sourcingstrategi? Markedet for sourcing bliver stadig mere kompliceret, og det stiller store krav til de virksomheder, der køber sourcingydelser om at definere en sourcingstrategi, der understøtter forretningen effektivt. Samtidig er cloud blevet modent og en vej som mange organisationer allerede er på vej ud ad, eller undersøger fordelene ved.

Der er mange gode grunde til at få udformet en sourcingstrategi. Måske er din virksomheds eksisterende sourcingkontrakt ved at udløbe og skal genforhandles, måske fungerer ”all-in-one”-konceptet ikke og er med til at fordyre og komplicere kommunikationen unødigt med leverandørerne. Måske mangler leverandørerne forståelse for din virksomheds forretningsmål og ignorerer dine forbedringsforslag, eller måske står du overfor at skulle sikre udvikling og vækst for lavere omkostninger.

Mange organisationer overvejer, om cloud er det rigtige for dem – i forhold til deres kernesystemer, i forhold til kontorautomatisering, deres serverrum eller lignende. Hvad er fordelene og ulemperne, hvilke risici skal man tage højde for. Andre har truffet valget men er nu i tvivl om vejen derhen. Globeteam har etableret erfaringsbaserede metoder til at hjælpe organisationer med at få klarhed over mulighederne og med at komme i gang.

Opnå signifikante besparelser med en sourcing- og cloudstrategi

Der kan være signifikante besparelser og effektiviseringsgevinster forbundet med at udforme en korrekt strategi for sourcing og vejen til cloud. Du kan blandt andet opnå:

 • Nye muligheder for hurtig udvikling af nye forretningsløsninger
 • Udnyttelse af de mange standardløsninger som nu tilbydes i skyen
 • Store besparelser på it-driftsbudgettet. En af Globeteams kunder har reduceret sit driftsbudget med 44 % i løbet af bare et år ved at implementere en best of breed-sourcingstrategi.
 • Mere agil leverandørstyring, som resulterer i hurtigere implementering af ændringer i virksomhedens it-infrastruktur, når der er et forretningsmæssigt behov.
 • Tættere relation mellem it og forretning, som styrker samarbejdet mellem enhederne og giver færre eskalationspunkter og dermed fremmer fokus på fremadrettede initiativer og projekter.
 • Tilpasning af it-organisationen i forhold til de services og kompetencer, forretningen efterspørger, så virksomhedens ressourcer udnyttes mere effektivt.

 

Få udformet en sourcing- og cloudstrategi baseret på virksomhedens krav og målsætninger

I Globeteam mener vi ikke, at et “all-in-one”-sourcing- og cloudkoncept fungerer, men derimod at de fleste virksomheder kræver et eget unikt mix af sourcing- og cloudkomponenter til at udforme den optimale strategi. Vi kan hjælpe din virksomhed med at revurdere relevante processer og afklare de tekniske domæner og ansvarsmæssige grænseflader i forhold til leverandørerne og på den baggrund komme med forslag til en sourcing- og cloudstrategi, der opfylder jeres behov, og som er baseret på virksomhedens krav og målsætninger.

Hos Globeteam hjælper vi dig gennem de strategiske overvejelser og gennem hele sourcing- og cloud-livscyklussen forud for valg af strategi:

 • Foretager vi en grundig analyse af as-is IT-platforme / services og organisatoriske forhold.
 • Gennemgår alle leverandørkontrakterne på outsourcede systemer og afdækker serviceniveauer.
 • Afklarer virksomhedens sourcingniveau (IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service).

På baggrund af det indledende analysearbejde, som vi foretager i tæt samspil med forretning og it og sammenholder med virksomhedens overordnede krav og målsætninger, klarlægger vi sourcingniveau og optimal sourcing og cloudstrategi. Den kan eksempelvis bestå af et sourcing-setup med singlesourcing, multisourcing eller en kombination – også kaldet en best-of-breed-sourcingmodel, hvor alle forretningskritiske serviceområder kan insources, mens alle andre services udbydes til best of breed-leverandører. Der er også en masse cloud-varianter og muligheder, som skal indtænkes.

Til at understøtte ovenstående proces har Globeteam udviklet en metode – ”Vejen til Cloud” – som guider jeres organisation igennem alle nødvendige trin for at få fastlagt strategien og komme i gang med implementeringen.

Sourcing- og cloudimplementering – få hjælp til valg af leverandør og transition

Efter udformning af sourcingstrategi, eller som en selvstændig opgave, tilbyder Globeteam også vores kunder hjælp med leverandørvalg og udbudsforløb samt hjælp til at sikre en smidig transition. Vi hjælper blandt andet med:

 • Screening af leverandører og styring af udbudsforløb, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale m.m.
 • Forhandling og selektion af nye sourcingleverandører
 • Transition til cloud på udvalgte områder

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?