Business Consulting

Sourcingstrategi

Styrk virksomhedens drift og it-kvalitet med en optimal sourcingstrategi

Singlesourcing, multisourcing eller en kombination – også kaldet en “best of breed” sourcingstrategi? Markedet for sourcing bliver stadig mere kompliceret, og det stiller store krav til de virksomheder, der køber sourcingydelser, om at definere en sourcingstrategi, der understøtter forretningen effektivt. 

Der er mange gode grunde til at få udformet en sourcingstrategi. Måske er din virksomheds eksisterende sourcingkontrakt ved at udløbe og skal genforhandles, måske fungerer ”all-in-one”-konceptet ikke og er med til at fordyre og komplicere kommunikationen unødigt med leverandørerne. Måske mangler leverandørerne forståelse for din virksomheds forretningsmål og ignorerer dine forbedringsforslag, eller måske står du overfor at skulle sikre udvikling og vækst for lavere omkostninger.

Opnå signifikante besparelser med en sourcingstrategi

Der kan være signifikante besparelser og effektiviseringsgevinster forbundet med at udforme en korrekt strategi for sourcing. Du kan blandt andet opnå:

  • Store besparelser på it-driftsbudgettet. En af Globeteams kunder har reduceret sit driftsbudget med 44 % i løbet af bare et år ved at implementere en best of breed-sourcingstrategi.
  • Mere agil leverandørstyring, som resulterer i hurtigere implementering af ændringer i virksomhedens it-infrastruktur, når der er et forretningsmæssigt behov.
  • Tættere relation mellem it og forretning, som styrker samarbejdet mellem enhederne og giver færre eskalationspunkter og dermed fremmer fokus på fremadrettede initiativer og projekter.
  • Tilpasning af it-organisationen i forhold til de services og kompetencer, forretningen efterspørger, så virksomhedens ressourcer udnyttes mere effektivt.

Få udformet en sourcingstrategi baseret på virksomhedens krav og målsætninger

I Globeteam mener vi ikke, at “all-in-one”-sourcingkonceptet fungerer, men derimod at de fleste virksomheder kræver et eget unikt mix af sourcingkomponenter til at udforme den optimale sourcingstrategi. Vi kan hjælpe din virksomhed med at revurdere relevante processer og afklare de tekniske domæner og ansvarsmæssige grænseflader i forhold til leverandørerne og på den baggrund komme med forslag til en sourcingstrategi, der opfylder jeres behov, og som er baseret på virksomhedens krav og målsætninger.

Hos Globeteam hjælper vi dig gennem de strategiske overvejelser og gennem hele sourcing-livscyklussen forud for valg af sourcingstrategi:

  • Foretager vi en grundig analyse af as-is it-platforme / services og organisatoriske forhold.
  • Gennemgår alle leverandørkontrakterne på outsourcede systemer og afdækker serviceniveauer.
  • Afklarer virksomhedens sourcingniveau (IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service).

På baggrund af det indledende analysearbejde, som vi foretager i tæt samspil med forretning og it og sammenholder med virksomhedens overordnede krav og målsætninger, klarlægger vi sourcingniveau og optimal sourcingstrategi. Den kan eksempelvis bestå af et sourcing-setup med singlesourcing, multisourcing eller en kombination – også kaldet en best-of-breed-sourcingmodel, hvor alle forretningskritiske serviceområder kan insources, mens alle andre services udbydes til best of breed-leverandører.

Sourcingimplementering – få hjælp til valg af leverandør og transition

Efter udformning af sourcingstrategi, eller som en selvstændig opgave, tilbyder Globeteam også vores kunder hjælp med leverandørvalg og udbudsforløb samt hjælp til at sikre en smidig transition. Vi hjælper blandt andet med:

  • Screening af leverandører og styring af udbudsforløb, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale m.m.
  • Forhandling og selektion af nye sourcingleverandører

Superfos sparer 44 % på driftsbudgettet med implementeringen af ny sourcingstrategi. Med besparelsen følger en langt bedre driftsstabilitet, og brugerne oplever markant hurtigere svartider på deres henvendelser. Med andre ord har vi fået meget mere for færre penge.”
Michael Opsahl, It-chef, RPC Superfos

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?