Business Consulting

“Små” procesoptimeringer

Effektiviser enkelte forretningsprocesser vha. Office 365, chatbots eller kunstig intelligens

Ved at optimere forretningens processer kan I øge effektiviteten og værdiskabelsen.
Globeteam bistår vores kunder med optimering af deres processer på mange niveauer fra de “små” optimeringer til de “store.” Her kan du se konkrete eksempler på, hvordan vi griber optimering af “små” processer an. 

Læs om, hvordan vi arbejder med at optimere de “store” processer

Indføring af Office 365

Et er teknisk at ”tænde” for de nye funktioner i Microsoft Office 365. Noget andet er at opnå forretningsmæssig værdi af funktionerne. Det kræver, at der sker en forankring (eller adoption) af anvendelsen af Office 365.

Microsoft Office 365 er en bred platform, som giver helt nye muligheder for at arbejde med dokumenter og information og samarbejde med andre – både inden for og uden for organisationen.

Derfor er det vigtigt at afklare, hvad implementeringen af Office 365 betyder for organisationens medarbejdere. Hvordan skal man i fremtiden arbejde og samarbejde omkring dokumenter? Hvordan får man ændret de meget indgroede arbejdsgange med fx at sende dokumenter til hinanden via e-mail frem for at samarbejde omkring dem i OneDrive eller på et SharePoint site? Endvidere vil en implementering af Microsoft Teams som telefoniplatform give helt nye muligheder for kommunikation – både internt og med eksterne parter.

Dette kræver grundig forberedelse og dialog med organisationen om, hvordan man skal arbejde fremadrettet. Hvor ligger de største gevinster ved Office 365? Hvem skal opleve gevinsterne? Hvad er forudsætninger for at få det forventede udbytte? Hvad skal der udarbejdes af vejledninger? Hvordan får man introduceret de nye funktioner med tilhørende arbejdsmåder til medarbejderne? Hvordan måler vi, om vi har ændret adfærd og arbejdsgange?

Læs mere om Globeteams tilgang til Office 365 projekter og om adoption af Office 365 i både forretningen og IT-afdelingen

Brug af chatbots til at aflaste supportfunktioner

Chatbot-teknologien er bl.a. velegnet til at aflaste en organisations supportfunktioner – fx i IT-afdelingen, juridisk afdeling eller studiekontoret på universiteter og læreanstalter.

Sådanne projekter starter typisk med en foranalyse med overordnet afklaring af muligheder og potentiale. Den munder ud i en strategi med business case og plan for afprøvning af chatbot-teknologien.

Foranalysen gennemføres af en forretningskonsulent og en teknisk specialist i tæt samarbejde med den del af kundens forretning, der er berørt.

Brug af kunstig intelligens/maskinlæring til at understøtte processer

Kunstig intelligens og maskinlæring er nye teknologier, som store virksomheder allerede har taget i anvendelse. Men det er Globeteams erfaring, at der også er potentiale i mindre og mellemstore organisationer – både til at automatisere trivielle processer og til at øge kvaliteten i virksomhedens processer gennem støtte til sagsbehandlere.

Et godt eksempel er kontrolprocessen i en offentlig myndighed, som på baggrund af stikprøver gennemfører kontrol af virksomheders regnskaber. Kunstig intelligens/maskinlæring anvendes til at overføre indhold i skannede bilag til strukturerede oversigter, så sagsbehandleren kan foretage den indledende kontrol. Derefter udsøges ”mistænksomme” bilag på baggrund af særlige ord og mønstre i bilagene. Endelig anvendes historiske data til at finde mønstre i tidligere regnskaber, for dermed at gøre kontroludtagningen mere målrettet.

Sådanne projekter starter typisk med en foranalyse med overordnet afklaring af muligheder og potentiale, der munder ud i en strategi med business case og plan for afprøvning af kunstig intelligens/maskinlæring.

Foranalysen gennemføres af en forretningskonsulent og en teknisk specialist i tæt samarbejde med den del af kundens forretning, der er berørt.


Linkedin

Kontakt

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?