Business Consulting

Projektledelse

Anvend de rette metoder og værktøjer til en mere effektiv gennemførelse af dine forretnings- og IT-projekter

Succesfuld gennemførelse af forretningsprojekter og IT-projekter er stadig mere vital for virksomhedens udviklings- og overlevelsesevne, og det stiller store krav til en professionel og overordnet projektledelse. Globeteam sætter dig i stand til effektivt at lede forretnings- og IT-projekter på tværs af organisatoriske enheder, medarbejdere og eksterne interessenter, så du sikrer en optimal gennemførelse og projektledelse af projekter iht. forretningsstrategien.

Vi har kompetencer, metoder og erfaringer til at assistere med udvikling af projektmodel og projektkontor samt implementering af IT-understøttelse af din projektportefølje. Globeteam har endvidere udviklet en simpel og let implementerbar projektmetode.

Valg og implementering af en egnet projektmodel

Projekter og især II-projekter, som går på tværs af organisationen, kan være udfordrende, da forventninger til roller og ansvar samt den generelle projektforståelse kan være forskellig for it-afdelingen og forretningen. Det kan derfor være nyttigt at have en fælles model og terminologi omkring projekter i virksomheden. Det sikrer en bedre dialog mellem it og forretningen og gør det muligt for ledelsen at følge og sammenligne it-projekter og deres fremdrift.

Globeteam kan hjælpe dig med udvikling, implementering og dokumentation af en egnet projektmodel, så du standardiserer projektarbejdet i din virksomhed gennem mere kontrollerede, effektive og synlige processer.

Men hvilken projektmodel skal du vælge? Der findes ikke et one-size-fits-all-koncept –projektmodeller og projektfilosofier skal altid tilpasses den enkelte organisation. Globeteam har gode erfaringer med at understøtte projekter gennem best practice-modeller, der tilpasses organisationen. Vi udarbejder ligeledes generiske projektmodeller, der samler de bedste elementer fra forskellige standardmodeller og metoder, og som blandt andet bygger på PMI, IPMA, PRINCE2, Agile og MSF.

Styrk koordineringen af dine IT-projekter med etablering af et projektkontor

Ved etablering eller optimering af dit projektkontor kan du sikre samarbejde og koordinering af projekter på tværs af virksomheden samt en forankring af projektkulturen – både forretningsprojekter og IT-projekter.

Projekter er ikke længere enkeltstående, og projektledelse af en omfattende projektportefølje kræver styringshåndtag og overblik, hvis effekten af virksomhedens investeringer skal optimeres, og forbruget af ressourcer minimeres.

Er der sammenhæng mellem strategi og projekterne i din virksomhed og en klar prioritering af projekter og ressourceindsats? Globeteam kan assistere din virksomhed med at indføre en systematisk porteføljestyringsproces og etablere et projektkontor, der varetager den tværgående koordinering af projekterne således:

  • At der er kontinuerlig sammenhæng mellem kapacitet og forventede projektgennemførelser
  • At projekter gennemføres i en hensigtsmæssig rækkefølge
  • At projekter og programmer lever op til interne kvalitetsstandarder
  • At der leveres metodisk og administrativ støtte til projekt- og programledere
  • At projekter understøtter virksomhedens investeringsstrategi
  • At projektarbejdet og relaterede beslutninger gøres gennemsigtige

Teknologier til IT-understøttelse af dine projekter

Globeteam kan hjælpe dig med at anskaffe og tilpasse it-understøttende værktøjer, som muliggør en effektiv administration og koordinering af projektarbejdet, og som tager udgangspunkt i netop din virksomheds modenhed og behov.
I værktøjsdelen er vores primære fokus at fastlægge, anskaffe og tilpasse implementeringen af et velegnet værktøj, der understøtter virksomheders portefølje-, program- og projektledelsesprocesser. Vi har f.eks. erfaring med implementering af standardprodukter fra Microsoft (Project Server) og udvikling af værktøjer i platformene (MOSS, Sharepoint og MS Office). Et minimum af it-understøttelse er nødvendigt for at sikre en konsistent forankring af en ny eller eksisterende projektmodel.

 

Globeteams tilgang til projektledelse

Globeteams konsulenter har leveret assistance til forretningsprojekter, IT-projekt- og porteføljeledelse gennem mere end 10 år, og vores referencer tæller i dag de fremmeste private virksomheder og offentlige organistaioner. Vores særkende er højt kvalificerede og certificerede konsulenter kombineret med erfaring inden for it- og forretningsverdenen.

Vi anvender anerkendte projektledercertificeringer og -metoder som PMI, IPMA, PRINCE2, Agile og MSF. Vi tager afsæt i en metodisk, organisatorisk og værktøjsmæssig tilgang, der understøtter virksomheden og afstemmes efter modenheds- og ambitionsniveau. Det gør os i stand til at levere projektløsninger med succes og stort udbytte for vores kunder.

 


For mere information, kontakt:

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

“At gå fra projektmæssigt anarki og kaos til fællesskab og struktur har været og er fortsat en kompliceret og udfordrende rejse for DI, men at rejse sammen med erfarne og kompetente ”rejseledere” fra Globeteam har gjort rejsen ulig meget lettere og velovervejet og deraf anbefalelsesværdig.”

Frank W. Reves, IT-chef, DI

Læs case

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?