Business Consulting

Check fundamentet

I alle brancher er det en stor udfordring at gennemføre it-projekter til tiden og inden for budgettet. SIGMA, POLSAG, AMANDA og PROASK er bare fire eksempler på statslige it-projekter, som er løbet løbsk og er endt i fiasko. Kan det offentlige såvel som det private erhvervsliv sikre sig mod fejlslagne projekter og hvordan?

Globeteam tilbyder at fungere som rådgiver og mediator på kundesiden og risikovurdere og udfordre it-projekters fundament før de igangsættes. Dette giver dig som kunde mulighed for stabilisering og eventuel korrektion af projektgrundlaget og dermed mulighed for at forstærke fundamentet og sikre projektresultaterne.

Et projekts fundament etableres i forbindelse med udarbejdelse af business casen, der leder til en projektformulering og her tilbyder Globeteam at udfordre syv kritiske punkter:

  1. Nødvendigheden: Helt afgørende med en solid ”brændende platform”
  2. Løsningen: En afprøvet løsning, som kan levere gevinsterne
  3. Interessenterne: Afstemte interessenter (især mellem ledelse, forretning og it)
  4. Finansiering: Budget til både projekt og ændringer
  5. Tidsplanen: En realistisk tidsplan for alle interessenter
  6. Ledelse og kompetencer: De rigtige kompetencer såvel ledelsesmæssigt som fagligt
  7. Kontrakten: Et aftaleforhold, som tilskynder samarbejde og fælles mål

På baggrund af ovenstående analyse har vi mulighed for i tæt samarbejde med dig og relevante repræsentanter fra virksomheden at vurdere eventuelle uklarheder og udfordringer med projektet og komme med anbefalinger til, hvordan projektets fundamentet kan korrigeres og forstærkes inden projektet igangsættes.

Analysen udmunder typisk i udarbejdelse af en kort handlingsplan, som opstiller konkrete forslag til prioriterede indsatsområder for korrektion, således at projektets planlagte gevinster realiseres.

Vi anbefaler vores kunder, at fundamentet udfordres to gange. Første gang når ideen er udformet, men inden den er godkendt og sat i gang og anden gang når projektet er etableret og leverandøren er valgt. Her er forudsætningerne og de vigtigste interessenter på plads, men projektet kan fortsat korrigeres med en minimal indsats.

Kontakt Jens Herman Krebs eller Preben Thalund Madsen for en indledende dialog om, hvordan vi kan hjælpe med at sikre dit it-projekt. Preben beskæftiger sig med ledelse og forretningsudvikling med hovedfokus på strategi og komplekse it-projekter.

Du kan læse mere om de ydelser vi tilbyder inden for Project Assurance her


Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?