Business Consulting

Procesledelse

Optimer din forretning og skab et bæredygtigt fundament for fremtiden med procesledelse

Globeteam hjælper med at etablere et sammenhængende overblik over din organisations processer og sikrer, at denne viden bliver formidlet effektivt og målrettet til de rette modtagere i organisationen. Dette øger kvaliteten i det udførte arbejde, reducerer dobbeltarbejde og forbedrer effektiviteten og produktiviteten samt gearer organisationen til at gennemføre forandringsprojekter hurtigere og mere gnidningsfrit.

Processerne i en organisation rummer ofte vigtig information, som er nøglen til at forstå komplekse sammenhænge, og vi oplever, at det skaber stor værdi for vores kunder at sætte fokus på processerne. Procesledelse øger bl.a. virksomhedens evne til at:

 • Gennemføre vellykkede ændringer på kortere tid. Tager ændringer udgangspunkt i eksisterende procesviden, sikres konsistent, koordineret og hurtigere gennemførelse.
 • Anvende eksisterende procesviden effektivt i den daglige drift. F.eks. når en ny medarbejder ansættes og bliver oplyst om arbejds- og ansvarsområder, eller når en stor kunde loves nye og mere optimale leveringsbetingelser.
 • Anvende den etablerede procesviden til at skabe overblik over organisationens udfordringer og forbedringsmuligheder – og derigennem understøtte en kontinuerlig optimering af forretningen.

Metodisk tilgang til procesledelse skaber forretningsværdi

Globeteam kan med procesledelse hjælpe din virksomhed på følgende områder:

 • Sundhedstjek af processer
 • Forretningskrav til it-projekter (kravspecificering)
 • Procesautomatisering
 • Procesmodenhed
 • Implementering af strategi
 • Vurdering af forbedringspotentiale
 • Besparelse og optimering
 • Virksomhedsopkøb/fusion
 • Afbureaukratisering og fleksibilitet
 • Organisatorisk implementering og forandringsledelse

Globeteams konsulenter har mere end 20 års erfaring med procesledelse, og vi har samlet denne erfaring i metoder til effektivt at støtte virksomheden og adressere de udfordringer, som mange organisationer møder i relation til deres processer. Vi har specialistviden inden for en bred vifte af brancher og procesområder. Vores referencer tæller nogle af de fremmeste virksomheder, herunder: Banedanmark, LEO Pharma, Udenrigsministeriet, Nykredit, Nordea, SEB, Dansk Industri, SuperGros og FSB m.fl.

Procesmodenhed

Et af Globeteams store kompetenceområder inden for procesledelse er at styrke organisationers procesmodenhed, så de bliver bedre til at dokumentere og beskrive deres processer og udnytte denne procesviden som et dynamisk aktiv til at skabe værdi for forretningen.

Mange organisationer kæmper med at holde deres procesdokumentation opdateret, men mangler typisk ejerskab, tid, ressourcer eller viden. Globeteam har mange års erfaring med procesdokumentation og -optimering, og vi kan hjælpe med at systematisere din organisations proceslandskab, skabe transparens og synliggøre processammenhænge.

Skab overblik med Globeteams proceskoncept

Globeteam leverer viden, erfaring og systemunderstøttelse af dokumentation og procesoptimering (bl.a. LEAN). Vores ydelser dækker alt fra fuld implementering over analyser til levering af mandtimer til procesafdækning. Vi rådgiver naturligvis om, hvilket forløb der giver den enkelte kunde størst værdi.

For mange organisationer kan en simpel “oprydning” i form af en procesafklaring give en hurtig gevinst. Globeteams forløb for procesafdækning begynder typisk med et af nedenstående trin:

1. Workshop

 • Afdækning af en kerneproces sammen med nøglepersoner med henblik på at demonstrere koncept og afdække potentiale.
 • Dokumentation af valgt proces i form af en rapport.

2. Foranalyse

 • Afdækning af det overordnende proceslandskab og omfang af antal processer.
 • Interviews med nøglepersoner.
 • Dokumentation af proceslandskab og afrapportering, herunder et overblik over prioriterede fremtidige initiativer.

Læs mere om Globeteams forløb for procesafdækning her


Ved gennemførelse af Yardstick-projektet har Globeteam leveret en omfattende foranalyse af de berørte forretningsområder og processer. I processen har Globeteam inddraget repræsentanter fra de omfattede forretningsområder, som gør, at vi i dag står med et professionelt og troværdigt beslutningsgrundlag. Processen har været præget af høj grad af effektivitet. På kort tid og for få ressourcer kom vi fra idé til konkrete anbefalinger, der udgør et værdifuldt input til de efterfølgende faser af projektet. Det er et samarbejde, som Banedanmark er meget tilfredse med.”
Mads Thostrup, sektionschef i Banedanmark, Teknisk Drift, Forst

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?