Business Consulting

Proces- og løsningsstyring

Styring af krav og specifikationer fra start til slut i projektet

Står din virksomhed overfor at skulle anskaffe og implementere en ny IT-løsning? Digitaliseringsprojekter er komplekse, og man risikerer at miste styringen undervejs i forsøget på at omsætte forretningens krav til en konkret løsning.

I Globeteam tilbyder vi et koncept, som vi kalder ’proces- og løsningsstyring’. Formålet er at samle de forretningsmæssige og tekniske krav og dokumentere vejen fra ide til implementering på en sammenhængende måde. Det betyder, at I opnår fuld kontrol med løsningen igennem hele projektets livscyklus.

Hvad er proces- og løsningsstyring? 

Et væsentligt element i digitaliseringsprojekter er den løsning, som projektet skal tilvejebringe og implementere. Desværre er arbejdet med kravsspecifikationer typisk fragmenteret og skifter hænder undervejs gennem projektets faser, når forskellige interessenter involveres og tager over.

Den manglende sammenhæng betyder, at der opstår risiko for inkonsistens, og at man mister sporbarheden, når krav løbende ændres i takt med, at projektet skrider frem. Endvidere mister man noget af den viden, der bliver skabt gennem projektet, fordi den ikke bliver “genbrugt” og forankret solidt hos virksomheden selv. I sidste ende kan det resultere i, at der sker en afkobling mellem forretningens oprindelige visioner for løsningen og projektets faktiske prioriteter.

Globeteams konsulenter understøtter jeres projektledere ved at tage styring over den del af projektet, der centrerer sig om de forretningsmæssige og tekniske krav og specifikationer fra start til slut. Med vores koncept for proces- og løsningsstyring sikrer vi, at alle deltagere arbejder sammen fra ide til færdig implementering, så den leverede løsning lever op til forventningerne.

Fordelene med proces- og løsningsstyring

Med proces – og løsningsstyring får virksomheden etableret et solidt fundament af data i egen organisation, som udbygges i takt med, at viden omkring løsningen udvides og dokumenteres gennem projektets faser. Samtidig kan I på en kontrolleret måde understøtte dynamikken i projektet ved effektivt at holde alle data opdaterede og konsistente, efterhånden som I bliver klogere på den løsning, der skal anskaffes.

I opnår følgende fordele:

 • Minimerer risici omkring løsningen
  • Ved at sikre fælles forståelse og enighed med kunde og interessenter om løsningen
  • Ved at dokumentere og opdatere hvad vi laver fra start til aflevering
 • Øger kvaliteten af løsningen
  • Ved at styre løsningen – som supplement til projektledelsen
  • Ved at skabe et sæt sammenhængende løsningsdokumentation gennem alle projektets faser
 • Dokumenterer overholdelse af compliance krav
  • Ved at få genereret konsistent:
   – Systemdokumentation
   – Brugerdokumentation
   – Drift- og vedligeholdsdokumentation
  • Ved at få skabt fuld sammenhæng og overblik over dokumentationen
 • Effektiviserer samarbejdet i digitale projekter
  • Ved at binde projektets tekniske specifikationer og dokumentation sammen   ​
  • Ved genbrug af viden på tværs af projektets deltagere/teams
  • Ved at kunne skalere til multi-team setup​

Vores metode, værktøj og model

Konceptet “proces- og løsningsstyring” er en del af Globeteams digitale forandringssplatform.

Løsningstyring består af 1) et metodeværk, der beskriver, hvordan projektets deltagere anvender 2) vores løsningsstyringsværktøj, der 3) indeholder den underlæggende løsningsstyringsmodel. Læs mere om vores metode, værktøj og model til proces- og løsningsstyring her

 

Vores kompetencer – erfarne specialister inden for alle projektets faser

Vores proceskonsulenter har alle mere end 20 års erfaring med styring af processer og løsninger gennem udarbejdelse af forretningsdokumentation og tekniske specifikationer. Samtidig har vi 15 års erfaring med metoder, modeller og værktøjer til at etablere en forandringsplatform.

 Vi har stor forretningsforståelse og procesviden inden for en række brancher:

 • Entreprenør- og rådgivningsvirksomhed
 • Back Office, Investeringsforeninger
 • Bank, Markets & Asset Management
 • Bank, Realkredit
 • Case Management processer
 • Feriehusudlejning
 • Leasing standardaftaler

Teamets certificeringer tæller:

 • Projektledelse: IPMA, Prince2
 • Compliance: Data Protection Officer

 


Tandhjul til illustration af proces- og løsningsstyring

Det starter med processerne…

Udgangspunktet for enhver forandring er virksomhedens processer. De er fundamentet for at skabe indsigt i, hvordan forandringer i IT-systemer og i organisationen vil påvirke forskellige dele af jeres forretning, og hvor der kan skabes optimeringer.

Processtyring er således altid en integreret del af vores arbejde og bidrager til at gøre komplekse sammenhænge gennemskuelige og give et fuldt overblik over, hvad kravene fra interne og eksterne aktører vil medføre af ændringer.

Foto af Henrik Sølvsten som kan kontaktes med henvendelser omkring proces- og løsningsstyring

For mere information, kontakt:

Henrik Sølvsten
E-mail: hes@globeteam.com
Mobil: +45 4053 3388

Digital forandringsplatform

Se hvordan vi kan hjælpe med at etablere en forandringsplatform, som understøtter virksomhedens digitale transformation

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?