Business Consulting

Leadership & Change

Bliv rustet til at håndtere komplekse it-projekter

Mange offentlige og private virksomheder oplever udfordringer med at gennemføre it-projekter på en måde, så de får det fulde udbytte af systemerne. Leverandør og kunde taler ofte forbi hinanden – leverandøren forstår ikke brugernes reelle behov, og kunden forstår ikke altid at beskrive projektets succeskriterier.

Globeteam tilbyder at fungere som rådgiver og mediator ved komplekse it-projekter. Vi sikrer fremdrift, risikominimering, effektiv projektgennemførelse og forsyner ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag.

Dette kombineret med vores mediatorrolle, som sikrer, at kunde og leverandør ikke misforstår modpartens motivation og forventninger til systemet, gør det muligt at undgå ukontrollerede it-projekter samt fejlslagne og urentable it-anskaffelser.

Men hvorfor går det ofte galt med it-projekter? Globeteams konsulenter har haft ansvaret for komplekse it-projekter fra såvel kunde- som leverandørsiden og erfaringerne viser, at det typisk omhandler en eller flere af fire udfordringer:

  1. Manglende fælles mål. Erkendes typisk for sent i forløbet.
  2. Udfordringer i samarbejdet: Personer, kontrakt, løsning, teknik m.m.
  3. Bristede forudsætninger: Økonomi, tid, scope, løsning.
  4. Uigennemskuelig kompleksitet. Ofte forretningsområdet, lovgivning, løsning, teknik.

Globeteam påtager sig ansvaret for at løfte din virksomheds it-udvikling og dermed sikre forretningsmæssig værdi af virksomhedens it-projekter. Vi tilbyder samarbejde omkring ydelserne:

  • Check fundamentet: Fundamentet for kundens it-projekt udfordres før opstart, og mens projektet stadig er på tegnebrættet, så risici identificeres rettidigt, og der er mulighed for at korrigere projektgrundlaget og at udfærdige en realistisk plan for håndtering. Læs mere her
  • Realistisk styring: Det er altafgørende med en synlig og realistisk styring af projektets fremdrift og risici samt at levere en troværdig rapportering til alle interessenter. Vi tilbyder at assistere dermed og bl.a. udføre en uvildig måling af fremdrift og milepæle. Læs mere her
  • Eventuel genstart: Vi tilbyder at assistere kunden med kortlægning af skade og årsag til projektkrisen og dernæst – i samarbejde med nøgleinteressenter – at reparere og genstarte projektet eller lukke projektet ned. Læs mere her

Vores ydelser og tilgang til it-projekter har allerede vist sin værdi hos eksisterende kunder, herunder blandt andet, SKAT, EG, Kombit, Hovedstadsregionen og Rigspolitiet.

Vi anbefaler, at du retter kontakt til Jens Herman Krebs eller Preben Thalund Madsen for en indledende dialog om vores ydelser inden for Leadership & Change. Preben beskæftiger sig med ledelse og forretningsudvikling med hovedfokus på strategi og komplekse it-projekter.

 

Globeteams Leadership & Change-enhed

Globeteams Leadership & Change-enhed består af konsulenter med ledelsesmæssig tyngde og stærk faglig dybde og med mere end 25 års erfaring med komplekse it-projekter fra såvel kunde som leverandørsiden. Vi har erfaring fra både private og offentlige virksomheder og har stor erfaring med de interpersonelle og ledelsesmæssige aspekter, der som oftest er de sværeste at løse.

Globeteams Leadership & Change-konsulenter arbejder sammen med Globeteams tekniske specialister, som kan bistå med løsningsvurdering og afklaring inden for arkitektur, udvikling og infrastruktur og sikre, at du som kunde får en helhedsorienteret rådgivning. På den måde kan Globeteam bidrage både på strategisk og operationelt niveau.

 


Kontakt:

Jens Herman Krebs
E-mail: jhk@globeteam.com
Mobil: +45 4240 4942

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?