Business Consulting

Forretningsorienteret it-implementering

Øg forretningsværdien af dine it-implementeringer

Kom sikkert i mål med organisationens it-implementeringer og få realiseret det ønskede udbytte for organisationen. Globeteam hjælper dig med at gennemføre en forretningsorienteret it-implementering, hvor brugerkrav og forretningens behov kombineres med it-afdelingens ønske om teknisk solide og driftsstabile løsninger. Det synliggør og maksimerer dine it-investeringers forretningsmæssige værdi.

Virksomhedens it-omkostninger er i dag genstand for kritisk vurdering, og de begrænsede midler til investeringer stiller større krav til at synliggøre udbyttet af den enkelte investering. Det betyder bl.a., at it-omkostninger – ikke bare til forretningsapplikationer, men også til den grundlæggende it-infrastruktur – vurderes ud fra den forretningsmæssige værdi, de skaber. Er det ikke muligt at lave en positiv business case på et projekt, er det i stigende grad problematisk for it-afdelingen at opnå finansiering.

Har du brug for at komme tættere på forretningen og på brugerne for at sikre, at de løsninger, der leveres, reelt skaber forretningsmæssig værdi og understøtter brugernes arbejdssituation og behov, kan Globeteam hjælpe dig. Vi tilbyder forretningsorienteret it-implementering baseret på en unik user profiling-tilgang, hvor brugerprofiler, teknologiske muligheder og organisatoriske implementeringstiltag sammenstilles, så de understøtter forretningens behov og maksimerer organisationens it-investeringer.

Få afdækket organisationens behov for it-anskaffelser

Globeteam kan bidrage til en forretningsorienteret it-implementering, som understøtter brugernes og forretningens behov, ved at tilbyde ydelser inden for:

Behovsafdækning og anskaffelse af it
Globeteams model for behovsafdækning er fokuseret på at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi, maksimering af forretningsværdi og tilhørende krav og ønsker fra brugerne. Vores model opdeler brugernes krav i ”Must have”, “Should have”, Could Have” og ”Would have”, som anvendes i specificering, udvælgelse og senere forhandling med leverandører. På den måde er det forretningskritiske kriterier, der kommer til at danne grundlag for dine fremtidige it-anskaffelser.

Det væsentlige i modellen er, at vi i fællesskab udfordrer organisationens brugerkrav i forhold til forretningsstrategi, så vi etablerer en fælles metode til at prioritere krav. På denne måde omsætter vi i fællesskab brugerønsker og brugerideer til konkrete funktionelle og non-funktionelle krav, der kan sættes i udbud eller blot sources på et sammenligneligt grundlag.

De typiske gevinster ved behovsafdækning og anskaffelse af it omfatter:

 • Sourcing-effektivitet – det rette match mellem brugerens behov og de teknologiske muligheder
 • Sammenhængende arkitektur – anskaffelser der passer ind i de eksisterende rammer
 • Sammenhængende økonomi – anskaffelser der er set helhedsmæssigt i hele deres løbetid fra vugge til grav
 • Opfyldelse af det non-funktionelle – integration, sikkerhed, lovgivning m.m.
 • Driftssikkerhed – løsninger der kan driftsafvikles i forhold til den forretningsmæssige vigtighed

Unik user profiling-model sikrer forretningsorienteret it-implementering

I Globeteam har vi udviklet en unik it-implementeringsmodel, der kombinerer behovet for at tage udgangspunkt i brugeren og forretningen med it-afdelingens behov for teknisk solide og driftsstabile løsninger. For at sikre en forståelse af brugerens konkrete arbejdssituation anbefaler vi, at du gennemfører en workshop sammen med Globeteams konsulenter med aktiv involvering af forretningen, som gør det muligt at profilere brugeren ud fra forretningsmæssige behov. Denne profil oversætter Globeteam sammen med it-afdelingen til konkrete brugertilpassede løsninger, der ligger inden for projektets tekniske og økonomiske rammer.

Ved at du tager udgangspunkt i forretningen og involverer brugerne aktivt, sikres både synlighed og ejerskab hos forretningen for de løsninger, som it leverer.

Udgangspunktet for Globeteams implementeringsmodel er:

 • Ved implementering af et standard-it-system er 80-90 % kendt konfiguration
 • Vi styrer processen med et standard-rammeværk
 • Vi fokuserer på de 10-20 %, der skaber værdien for brugeren
 • Vi bruger en workshop-model, der sikrer fokus og bruger kerneressourcernes tid optimalt

Typiske gevinster ved den forretningsorienterede implementeringsmodel er:

 • Mekanisk effektivitet– bedre sikkerhed og performance – tidssvarende løsninger
 • Personlig effektivitet – fokus på brugeren sikrer løsninger, der understøtter de konkrete behov
 • Kollektiv effektivitet – fokus på forretningen sikrer, at de tekniske muligheder udnyttes på tværs
 • Øget selfservice – sparer tid og frustration – både i forretningen og it
 • Driftsoptimering – sammenhæng på tværs af platforme og konsistent dokumentationsstandard

Gennemfør dit it-projekt i samarbejde med erfarne og kompetente managementkonsulenter

Ydelserne leveres af managementkonsulenter med 15-25 års erfaring fra andre projekter og organisationer. Der sammensættes et team til den enkelte opgave, som har alle de nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer for at kunne levere en behovsanalyse og forretningsorienteret it-implementering.


Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?