Business Consulting

GDPR

GDPR_globeteam_slide web1Brug GDPR som konkurrencefordel

De fleste virksomheder og myndigheder betragter EU’s persondataforordning som en byrde, hvilket er en skam. For hvorfor ikke se det som en kærkommen lejlighed til at få overblik over forretningsgange og brugen af data og dermed få udnyttet det hele til at skabe værdi for forretningen? På den måde bliver GDPR en velkommen tilføjelse til forretningen! Så skulle vi ikke se at komme i gang?

Globeteam hjælper dig med at skabe overblik. For hvordan finder man ud af hvilke data, det drejer sig om, og hvor de ligger henne? Det er en stor afklaringsopgave for forretningen og en stor it-opgave, for du skal finde ud af, hvor stor risikoen er ved de forskellige data, hvilke systemer der benyttes, om dem, der hoster dine data, er compliant osv.

Globeteam rådgiver i dag virksomheder og organisationer igennem alle faser af arbejdet med at implementere EU-dataforordningen og sikkerhedsstandarder generelt. Vi tilbyder både forretningsmæssig, teknisk og organisatorisk rådgivning samt implementeringsassistance til at føre de GDPR-baserede tekniske løsninger ud i praksis.

Vi tilbyder f.eks.:

 • Dataanalyse, dataklassifikation og håndtering af persondata
 • Analyse, design og implementering af nye processer og politikker
 • Sikkerhedsreview og implementering af sikkerhedsløsninger
 • Systemvurdering og implementering samt design af systemudviklingsproces
 • Change management, uddannelse og træning af medarbejdere

Hos Globeteam har vi dokumenteret erfaring med den konkrete proces, som din organisation skal igennem for at leve op til persondataforordningen, ligesom vi har betydelig viden om ISO27001-standarden, som kan udgøre den praktiske ramme om implementeringen. Vores solide erfaring samt metoder og viden fra lignende projekter inkluderes i GDPR-projektet hos jer.

Læs mere om Globeteams GDPR-relaterede ydelser nedenfor.

Referencer

Vores referencehistorier tæller bl.a. Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Udenrigsministeriet, Danmarks Miljøportal, GN Hearing, Alinea (Egmont), DSB og Kromann Reumert.

Du kan læse referencehistorier om gennemførelse af en it-sikkerhedsaudit hos Kromann Reumert og om GN Hearing, som vi hjalp med at blive klar til EU-forordningen. Derudover har Globeteam gennemført sikkerhedsaudit hos DSB og hos en lang række kommuner og offentlige organisationer

Eksempler på Globeteam-ydelser

Sidder du og funderer over, hvad GDPR indebærer for din organisation? Så er du ikke alene. Rigtigt mange mellemstore og store virksomheder samt myndigheder er slet ikke klar endnu, og de skal op i gear. Det kræver nemlig forberedelse at blive klar til de nye regler for persondatabeskyttelse, der trådte i kraft 25. maj 2018.

Globeteam hjælper dig med at skabe overblik. Vi tilbyder bl.a. en:

 • Foranalyse. For at få taget hul på arbejdet med GDPR anbefaler Globeteam, at du gennemfører en struktureret foranalyse, der effektivt identificerer og afdækker relevante forhold i organisationen med størst betydning for GDPR-compliance. Dermed får du det nødvendige overblik over nuværende situation og kan prioritere vejen frem med henblik på at efterleve forordningens krav og ‘dele elefanten op i bidder’. Læs mere om foranalysen her
 • Ledelsesworkshoppen er til dig, der gerne vil i gang med de processer, der skal ruste virksomheden til at blive klar til Persondataforordningens regelsæt, men som mangler at blive peget i den rigtige retning. Ledelsesworkshoppen er et alternativ til Globeteams mere omfattende Foranalyse. Læs mere om ledelsesworkshoppen her

Vores erfaring er, at når du først er kommet godt fra start, så er det slet ikke så vanskelig en proces – tværtimod kan det både gøres enkelt og munde ud i konkurrencefordele for forretningen.

Globeteams foranalyse indeholder en analyse af virksomhedens nuværende infrastruktur, hvor vi fokuserer på tekniske elementer såsom brugeridentiteter, logning, certifikater, sikkerhed på desktops, laptops, maildata og/eller Office365 samt databeskyttelse på mobile enheder.

Den tekniske vinkel kan udvides med:

 • Sikker systemtjek og -udvikling er til dig, der er ansvarlig for, at jeres eksisterende systemer lever op til GDPR-kravene, og/eller at jeres systemudviklingsproces er compliant med “privacy by design”-kravene. Men hvad skal der med i processen? Hvordan skal den bygges op? Og hvordan sikrer du, at jeres systemer lever op til GDPR? Læs mere om systemtjek og -udvikling her
 • Sikkerhedsreview: Langt de fleste virksomheder anvender Microsoft-teknologier, og derfor vil det være passende at implementere de sikkerhedsløsninger, som Microsoft og branchen generelt anbefaler for at beskytte virksomhedens it-miljøer. Vores sikkerhedsreview sammenholder GDPR-kravene med Microsofts sikkerhedssuite, hvor fokus netop er på beskyttelse af identiteter, data og enheder, samt at skabe et sikkerhedsmæssigt fundament fir den digitale arbejdsplads. Læs mere om sikkerhedsreview her
 • Dokumentationsværkstøj: Over tid opstår der i enhver virksomhed mange procedurer, og der er mange platforme og systemer at holde styr på. Et effektivt procesdokumentationsværktøj til beskrivelse af organisationens sikkerhedspolitik, overholdelse af ISO27001 og EU’s regler m.v. kan give din informationssikkerhedsproces et løft og et link mellem politikker og virkelighed. Læs mere her

Kontakt

Vil du vide mere om, hvordan Globeteam klæder din organisation på til GDPR? Så kontakt:

Jesper Vraa Nielsen
E-mail: jvn@globeteam.com
Mobil: +45 2362 6962

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797


Scenarier

6 scenarier en organisation skal have styr på med EU-persondataforordningen:

 1. En person vil have oplyst, hvilke data organisationen har registreret om vedkommende (indsigt)
 2. En person henvender sig og vil have sine data udleveret (dataportabilitet)
 3. En person henvender sig og vil have sine data slettet (retten til at blive glemt)
 4. En person henvender sig og trækker sit samtykke tilbage
 5. Organisationen opdager, at der er sket et persondatasikkerhedsbrud
 6. Datatilsynet kommer, og organisationen skal redegøre for, hvordan man lever op til GDPR-kravene

Tema: GDPR på agendaen

Interviewserie:
Hvordan arbejder DI, Microsoft, Kromann Reumert og ITU med GDPR?

Det kan du finde ud af i Globetemas interviewserie:

 1. Sådan arbejder DI, Microsoft, Kromann Reumert og ITU med GDPR
 2. Sådan arbejder DI med GDPR
 3. Sådan arbejder Microsoft med GDPR
 4. Sådan arbejder Kromann Reumert med GDPR
 5. Sådan arbejder IT-Universitetet med GDPR

Artikler:
Læs også Globeteams fagligt berigende artikler om den internationale standard ISO27001, som et stort skridt på vejen til at opfylde de nye krav fra GDPR, om compliance og hvordan du dokumenterer informationssikkerheden med det rette procesdokumentationsværktøj her.

Ydelser:
Globeteam tilbyder assistance med både it og forretning hele vejen gennem forløbet fra foranalyse og projektdefinition over kortlægning og løsningsforslag til implementering og drift. Læs hvordan her:

Kontakt

Jesper Vraa Nielsen
E-mail: jvn@globeteam.com
Mobil: +45 2362 6962

Jesper Vraa Nielsen

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

20161121_HenrikGSzokody_4562b

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?