Business Consulting

GDPR Ledelsesworkshop

Det kan virke som en uoverskuelig og abstrakt opgave at komme i gang med GDPR-arbejdet. Der skal kigges på systemer, data, arbejdsgange, vurderes risici og implementeres nye tekniske løsninger. Det er en stor afklaringsopgave for forretningen og en stor it-opgave for alle typer virksomheder.

Mange ved ikke, hvor de skal starte og ønsker heller ikke at ”gøre det hele for stort” – og hvad gør man så?

Ledelsesworkshoppen er til dig, der gerne vil i gang med de processer, der skal ruste virksomheden til at blive klar til Persondataforordningens regelsæt, men som mangler at blive peget i den rigtige retning.

Vores erfaring er, at når du først er kommet godt fra start, så er det slet ikke så vanskelig en proces – tværtimod kan det både gøres enkelt og munde ud i fordele for forretningen.

Ledelsesworkshoppen er et alternativ til Globeteams mere omfattende Foranalyse, som du kan læse mere om her

Ydelsen omfatter

 1. Formøde med 1-2 personer i organisationen
 2. Workshop for udvalgte ledere styret af 2 Globeteam-konsulenter med særlig viden om GDPR samt erfaring fra lignende projekter (læs mere om selve workshoppen nedenfor)
 3. Dokumentation af beslutninger samt væsentlige konklusioner og anbefalinger

Selve workshoppen

På ledelsesworkshoppen bliver de deltagende parter klædt på til at skabe overblik over virksomhedens data, processer, politikker m.m. og kunne prioritere det fremadrettede GDPR-arbejde og processen herfor.

Det sker gennem:

 1. En indledende præsentation af GDPR og de generelle konsekvenser heraf
 2. En faciliteret diskussion af:
  • Hvad har vi af persondata?
  • Hvordan håndterer vi området i dag (systemer, processer m.v.)?
  • Hvor er der særlige udfordringer?
  • Hvordan skal vi gribe arbejdet an: Proces, deltagere, forankring, tidsplan etc.
 3. Opsummering og næste skridt

Det praktiske

Ledelsesworkshoppen varer en halv dag, og den afvikles for 5-8 ledere fra virksomheden – vi anbefaler, at deltagerne består af direktionsmedlemmer og linjeledere (f.eks. HR, It, Kvalitet og Jura).

Hos Globeteam har vi dokumenteret erfaring med den konkrete proces, som din organisation skal igennem for at leve op til Persondataforordningen. Vores solide erfaring samt metoder og viden fra lignende projekter inkluderes i ledelsesworkshoppen.

Kontakt

Globeteam tilbyder assistance med både it og forretning hele vejen gennem forløbet fra foranalyse og projektdefinition over kortlægning og løsningsforslag til implementering og drift. Se eksempler på Globeteams ydelser her

Vil du vide mere om, hvordan Globeteam klæder din organisation på til GDPR?

Så kontakt:

Jesper Vraa Nielsen
E-mail: jvn@globeteam.com
Mobil: +45 2362 6962

 

Jesper Vraa Nielsen


 

Tema: GDPR på agendaen

Se vores dybdegående tema om Persondataforordningen, som blandt andet byder på faglige artikler, seminarer og ikke mindst en serie af interviews med en række profiler fra det offentlige og private erhvervsliv samt i den danske it-branche, som giver dig gode råd om arbejdet med GDPR her.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?