Business Consulting

GDPR Foranalyse

Få identificeret og afdækket forhold i organisationen med betydning for GDPR-compliance

Skal organisationen i gang med GDPR? Og er du i tvivl om, hvordan man får taget hul på arbejdet med GDPR? Eller hvor skoen trykker mest hos jer? Så er du ikke alene. Det er nemlig svært at vurdere, hvilke tiltag der skal prioriteres og gennemføres, og hvor stort et ressourcetræk det vil få i organisationen for at efterleve EU-persondataforordningen (GDPR).

Globeteam tilbyder en struktureret foranalyse, der effektivt identificerer og afdækker relevante forhold i organisationen med størst betydning for GDPR-compliance. Vores foranalyse er designet til organisationer, der skal i gang med Persondataforordningen, men som mangler et overblik over persondata, systemer samt hvilke processer og dokumentationer, der skal ændres.

Vores erfarne konsulenter interviewer nøglemedarbejdere i organisationen og indsamler og analyserer relevant information inden for 10 fokusområder. Konsulenternes analysearbejde munder ud i en rapport med konkrete anbefalinger og en prioriteret aktivitetsliste, så du kan bryde GDPR-elefanten op i mindre bidder og igangsætte de mest nødvendige tiltag for at overholde lovgivningen. Hele processen kan typisk gennemføres på 2-4 uger – afhængig af organisationens størrelse og kompleksitet.

“I DI startede vi med at gennemføre en foranalyse for at få overblik over hvilke udfordringer, vi stod overfor, og for at kunne synliggøre dem for vores ledelse. Med bare 15 interviews med relevante kolleger fik vi et klart billede af den udfordring, vi stod overfor,” siger Ulla Thøgersen, projektleder for DI’s persondataforordningsprojekt, “Persondata i DI.

10 fokusområder

De 10 fokusområder, som Globeteams foranalyse afdækker, er:

  1. Registrerede persondata: Hvilke persondata er fundet? Almindelige eller følsomme? Nogle grelle eksempler?
  2. Datahåndtering: Hvordan håndteres persondata generelt? Er de registreret i systemer? Er formål kendt, og bruges data til andet? Er data beskyttet?
  3. Databehandlere: Er der mange systemer i skyen, og er der styr på disse aftaler? Er organisationen selv databehandler, og er der styr på dette område?
  4. Processer: Er der processer til styring af data på plads, som blot skal tilrettes?
  5. Politikker: Er der politikker for styring af persondata på plads, som blot skal tilrettes?
  6. Dokumentation: Er der dokumentation af registrerede persondata og håndteringen heraf? Registreres samtykker og andre hjemler?
  7. Systemer: I hvilke systemer registreres persondata? Lever disse systemer op til forordningen?
  8. Teknisk infrastruktur: Er infrastrukturen it-sikkerhedsmæssigt på tilstrækkeligt niveau?
  9. Styringsmæssig infrastruktur/organisation: Er der tilstrækkelig fokus og understøttelse af compliance? Er governance-strukturer og -processer på plads?
  10. Awareness: Er der forståelse for og opbakning til arbejdet med persondatahåndtering og informationssikkerhed generelt?

Dokumenteret erfaring

Foranalysen er baseret på vores dokumenterede erfaring med GDPR og med den konkrete proces, som din organisation skal igennem for at leve op til Persondataforordningen. Vores solide erfaring samt metoder og viden fra lignende projekter inkluderes i GDPR-foranalysen hos jer.

Kontakt

Globeteam tilbyder assistance med både it og forretning hele vejen gennem forløbet fra foranalyse og projektdefinition over kortlægning og løsningsforslag til implementering og drift. Se eksempler på Globeteams ydelser her

Vil du vide mere om, hvordan Globeteam klæder din organisation på til GDPR?

Så kontakt:

Jesper Vraa Nielsen
E-mail: jvn@globeteam.com
Mobil: +45 2362 6962

Jesper Vraa Nielsen


Tema: GDPR på agendaen

Se vores dybdegående tema om Persondataforordningen, som blandt andet byder på faglige artikler, seminarer og ikke mindst en serie af interviews med en række profiler fra det offentlige og private erhvervsliv samt i den danske it-branche, som giver dig gode råd om arbejdet med GDPR her

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?