Business Consulting

Effektiviseringsprojekter

Få succes med at gennemføre effektiviseringer i organisationen

Kom sikkert i mål med dine effektiviseringstiltag og få realiseret de ønskede gevinster for organisationen. Globeteam hjælper dig med at identificere, gennemføre og kvalitetssikre konkrete effektiviseringsprojekter gennem indsatsområder som bl.a. organisations- og procesanalyser, procesoptimering med f.eks. LEAN og business intelligence.

Moderne organisationer er i stadig udvikling og under et kontinuert pres for at blive mere effektive, reducere deres omkostninger og forbedre kvaliteten, men det kan være vanskeligt at finde den optimale måde at gennemføre en effektiviseringsindsats på. Tingene er ofte komplekse og sammenhængende, så man med en ændring et sted kommer til at påvirke andre steder utilsigtet og uhensigtsmæssigt, og behovet og tiltagene berører ofte alle dele af en organisation – kerneforretningen, stabsfunktionerne og herunder også it-afdelingen.

Har du brug for at få effektiviseret din organisation, eller oplever du, at effektiviseringstiltag fejler, og at der er behov for en særlig indsats for at bringe projekterne under kontrol og komme sikkert i mål, kan Globeteam hjælpe dig – hvad enten der er tale om egentlige projekter i form af f.eks. LEAN og it-implementeringer eller løbende tiltag, såsom omstruktureringer og kompetenceudvikling. Vi har kompetencerne, både når udnyttelse af digitale muligheder er det centrale element i effektiviseringen, og når indsatsen vedrører nye strukturer i organisationen, nye samarbejdsmodeller mv.

Indsatsområder, hvor Globeteam kan bidrage til dit effektiviseringsprojekt

Globeteams leverance afhænger af din præcise situation, men nogle af de hyppigst forekommende indsatsområder er:

  • Organisationsanalyser – for at identificere nuværende performance- og modenhedsniveau (eller problemer) og vise en vej mod en mere effektiv organisation. Det kan enten være en analyse, der omfatter hele organisationen, eller dele heraf.
  • Procesanalyser og implementering af effektive processer, f.eks. i form af LEAN-projekter. Processerne kan være kerneprocesser som salg, produktion, service, men også støtteprocesser som økonomi, HR og it (f.eks. drifts- eller udviklingsprocesser).
  • Business intelligence-indsatser, som tilvejebringer relevant forretningsinformation, som muliggør bedre og hurtigere beslutninger og handlinger i organisationen.
  • Genopretning og kvalitetssikring af effektiviseringsprojekter, som enten er på vej i gang, og som er af afgørende betydning for organisationen, eller som er nødlidende og under pres.
  • Interimledelse, hvor Globeteam i kortere eller længere tid varetager en specifik ledelsesrolle i organisationen – i it eller forretningen.

Alle Globeteams effektiviseringsydelser er skalerbare og kan skræddersys til den enkelte kundes situation, behov og modenhedsniveau.

En synlig og veldokumenteret effektiviseringsindsats baseret på velafprøvede metoder

Uanset hvad effektiviseringsindsatsen handler om, tilstræber vi, at resultatet altid er synligt og veldokumenteret – en rapport, en ændret proces, en ny organisationsstruktur, en tydelig omkostningsreduktion, en klar business case osv. Resultat og dokumentation aftales, når indsatsen igangsættes.

Alle Globeteams ydelser leveres med udgangspunkt i dokumenterede og velafprøvede metoder. Eksempler på sådanne metoder er:

  • Proceslandkort
  • Datalandkort
  • Capability maps
  • Heat maps

Derudover anvendes værktøjer til afrapportering og dokumentation (Word, Powerpoint) og eventuelt spørgeskemasystemer.

Gennemfør dit effektiviseringsprojekt i samarbejde med erfarne og kompetente managementkonsulenter

Ydelserne leveres af managementkonsulenter med 15-25 års erfaring fra andre projekter og organisationer. Der sammensættes et team til den enkelte opgave, som har alle de nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer til at kunne levere en seriøs, gennemarbejdet analyse eller implementering af relevante effektiviseringstiltag.
Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med dine egne folk. Det er afgørende for gevinstrealiseringen, at effektiviseringsindsatsen bliver forankret i din organisation.


It-afdelingen og jeg står som en følge af processen stærkere. Vi er blevet mere synlige i organisationen, og frem for alt er vi blevet meget mere forretningsorienterede og kan agere proaktivt i forhold til forretningens behov og på tværs af de forskellige funktioner i Superfos.”
Michael Opsahl, IT-chef, RPC Superfos

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?