Business Consulting

Digitaliseringsstrategi

Knyt din forretning og IT-anvendelse tæt sammen og få en værdiskabende IT-organisation

Hvilke digitale tiltag er afgørende for konkurrencekraften i jeres branche? Hvordan kan I give jeres kunder og partnere bedre, hurtigere og billigere service? Hvordan kan I integrere digitale løsninger i jeres produkter og services?

Globeteams management konsulenter kan hjælpe din virksomhed med at udforme en klar digitaliseringsstrategi, som skaber sammenhæng mellem jeres forretningsmål og digitale tiltag. Samtidig kan vi sikre, at jeres IT-afdeling og forretning er tæt integreret og har samme mål og fokus.

Mangler I en digitaliseringsstrategi?

Viser to mennesker som tænker over, hvordan de skal løse deres digitaliseringsudfordringerDet store udbud af digitale løsninger giver mange muligheder for at skabe forretningsmæssige fordele, men mange organisationer mister overblikket og får ikke etableret en digitaliseringsstrategi. Der er ingen klar sammenhæng mellem digitale tiltag og forretning, intet billede af hvorledes IT-afdelingen skaber forretningsværdi. I stedet bruges IT-ressourcerne på at vedligeholde gamle løsninger, som ikke er fleksible og brugervenlige, og det skaber udfordringer både for forretningen og for IT-afdelingen.

Forretningen oplever eksempelvis, at:

  • Der ikke etableres de rigtige digitale løsninger, som kunder, partnere eller medarbejdere efterspørger og har behov for.
  • IT-afdelingen ikke har nogen langsigtet strategi for, hvad de vil, men har fokus på dag-til-dag-opgaver eller ikke-værdiskabende it-løsninger.
  • IT-afdelingen lukker sig om sig selv, ikke agerer proaktivt og ikke driver forretningsudviklingen frem.

Samtidig oplever IT-afdelingen ofte, at:

  • Forretningen har urealistiske forventninger til, hvad der kan lade sig gøre.
  • Forretningen ikke afsætter ressourcer til implementering af nye løsninger, men ”bare tror, de kommer af sig selv”.
  • Forretningen ikke interesserer sig for IT og digitalisering og ikke forstår de forretningsmæssige muligheder. Der er begrænsede kontaktpunkter og intet ”fælles sprog”.

Kort sagt: Utilfredsheden i både IT og forretning er stor, og de digitale muligheder udnyttes ikke optimalt – til skade for alle.

Globeteam hjælper dig med at udnytte de digitale muligheder til at opnå forretningsmæssige fordele

Mand rammer plet med pil i målskive, og en anden mand stiger til vejrs i raket som symbol på, at de har fået løst deres digitaliseringsudfordringer med en digitaliseringsstrategiMange organisationer ønsker at ændre denne situation, men har ikke de nødvendige redskaber til at få klarhed over situationen, få lagt en digitaliseringsstrategi og få etableret et organisatorisk setup, der understøtter og muliggør dette.

I Globeteam kan vi hjælpe dig med at afklare, i hvor høj grad din organisation udnytter de digitale muligheder i dag – og sammen kan vi etablere en ny fælles digitaliseringsstrategi, der beskriver vejen frem mod at de digitale tiltag og jeres IT-organisation skaber synlig forretningsværdi.

Globeteam råder over meget erfarne managementkonsulenter med stor erfaring i at rådgive om digitalisering samt etablering af digitaliseringsstrategier og forretningsdrevne IT-organisationer. Globeteams konsulenter har gennemført tilsvarende opgaver for mange offentlige og private organisationer, f.eks. Dansk Industri, CPH (Københavns Lufthavn), Dovista (Velux), Socialforvaltningen Københavns Kommune, KL, NCC, og RPC Superfos.

Vi tilbyder følgende ydelser:

360 graders IT-reviewSkab overblik med et IT-review

Som en del af arbejdet med at skabe tæt integration mellem forretningen og IT-organisationen vil det ofte give mening, at Globeteam gennemfører et IT-review. Det er et 360 graders eftersyn af virksomhedens IT-anvendelse og IT-organisation for at klarlægge de nuværende udfordringer og modenhed.

Læs mere om vores IT-review

 

Pile der alle har ret plet på målskive, som symbol på målrettet digitaliseringsstrategiFå lagt en digitaliseringsstrategi og øg indtjeningen

Som opfølgning på et IT-review eller som en selvstændig opgave, tilbyder Globeteam hjælp til at fastlægge en ny digitaliseringsstrategi. En digitaliseringsstrategi sikrer, at du opnår en direkte kobling mellem organisationens strategiske mål og de digitale tiltag – så du fx kan forbedre din indtjening samt øge kundetilfredsheden.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at lægge en digitaliseringsstrategi

 


Linkedin

Kontakt

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?