Business Consulting

Forretningsdrevet digitalisering

Opnå besparelser og styrk kundeoplevelsen med en digitaliseringsstrategi

Udnyt de mange digitale muligheder til at skabe gevinster for hele virksomheden. Globeteam kan hjælpe din virksomhed med at udforme en klar digitaliseringsstrategi for, hvordan I bedst anvender digitale løsninger til at understøtte forretningens mål, forbedre kundeoplevelsen og øge virksomhedens indtjening.

Der er et stadig stigende forretningspotentiale i digitalisering i de fleste brancher – nye produkter og services kan etableres, indsigt i kunder og partneres præferencer og ageren kan øges mv. Samtidig er der behov for, at it-afdeling og forretning er tæt integreret og har samme mål og fokus.

Bruger din virksomhed de digitale muligheder strategisk?

Det store udbud af digitale løsninger giver mange muligheder for at skabe forretningsmæssige fordele, men mange organisationer mister overblikket og får ikke etableret en digitaliseringsstrategi. I stedet bruges ressourcerne på at vedligeholde gamle løsninger, som ikke er fleksible og brugervenlige, og det skaber udfordringer både for forretningen og for it-afdelingen.

Forretningen oplever eksempelvis, at:

 • Der ikke etableres de rigtige digitale løsninger, som kunder eller medarbejdere efterspørger og har behov for.
 • It-afdelingen ikke har nogen langsigtet strategi for, hvad de vil, men har fokus på dag-til-dag-opgaver eller ikke-værdiskabende it-løsninger.
 • It-afdelingen lukker sig om sig selv, ikke agerer proaktivt og ikke driver forretningsudviklingen frem.

Samtidig oplever it-afdelingen ofte, at:

 • Forretningen har urealistiske forventninger til, hvad der kan lade sig gøre.
 • Forretningen ikke afsætter ressourcer til implementering af nye løsninger, men ”bare tror, de kommer af sig selv”.
 • Forretningen ikke interesserer sig for it og digitalisering og ikke forstår de forretningsmæssige muligheder. Der er begrænsede kontaktpunkter og intet ”fælles sprog”.

Kort sagt: Utilfredsheden i både it og forretning er stor, og de digitale muligheder udnyttes ikke optimalt – til skade for alle.

Globeteam hjælper dig med at udnytte de digitale muligheder til at opnå forretningsmæssige fordele

Mange organisationer ønsker at ændre denne situation, men har ikke de nødvendige redskaber til at få klarhed over situationen, få lagt en digitaliseringsstrategi og få etableret et organisatorisk setup, der understøtter og muliggør dette.

I Globeteam kan vi hjælpe dig med at afklare, i hvor høj grad din organisation udnytter de digitale muligheder i dag – og sammen kan vi etablere en ny fælles digitaliseringsstrategi, der beskriver vejen til en forretningsdrevet digitalisering.

Globeteam råder over meget erfarne managementkonsulenter med indsigt i de nødvendige strategiske, organisatoriske og tekniske aspekter af forretningsdrevet digitalisering. Globeteams konsulenter har gennemført tilsvarende opgaver for mange offentlige og private organisationer, f.eks. Socialforvaltningen Københavns Kommune, KL, NCC, Dansk Industri, CPH (Københavns Lufthavn) og RPC Superfos.

Skab overblik over din it-organisation og it-anvendelse med et it-review

For at sikre det størst mulige forretningsmæssige udbytte af en digitaliseringsstrategi, anbefaler vi, at Globeteam indledningsvist gennemfører et it-review i form af et 360 graders eftersyn af virksomhedens it-anvendelse og it-organisation for at klarlægge jeres nuværende udfordringer og modenhed.

Eftersynet fokuserer på:

 • It-afdelingens struktur, bemanding og ledelse
 • It-afdelingens interne og eksterne processer
 • Organisationens nuværende systemer og infrastruktur
 • Forretningens oplevelse af it-afdelingen
 • Samarbejdet mellem it og resten af organisationen – formelt og uformelt

It-reviewet vil give din organisation et klart billede af, hvor moden og effektiv jeres nuværende it-anvendelse og it-organisation er. Vores analyse fører ofte til anbefalinger af direkte ændringer i virksomhedens forretningsprocesser og organisatoriske strukturer og it-prioriteringer – som giver omkostningsbesparelser, mere vellykkede it-projekter, bedre og mere effektivt samarbejde samt hurtigere implementering af nye løsninger.

Hos Globeteam gennemfører vi eftersynet ved hjælp af både kvalitative og kvantitative velafprøvede metoder i et samspil med både it og forretning. Vi interviewer en række repræsentanter fra it og forretningen og analyserer eksisterende materiale for derigennem at pege på konkrete anbefalinger og en fælles retning for digitaliseringen i organisationen. Konklusionerne sammenstiller Globeteam i en rapport, som vi præsenterer for it- og forretningsledelsen.

Få lagt en klar digitaliseringsstrategi og øg virksomhedens indtjening

Som opfølgning på et it-review, eller som en selvstændig opgave, tilbyder Globeteam at indgå i et samarbejde om at fastlægge organisationens nye digitaliseringsstrategi. En digitaliseringsstrategi sikrer, at du opnår en direkte kobling mellem organisationens strategiske mål og de digitale tiltag – og hermed hvordan konkrete digitale tiltag f.eks. kan forbedre din indtjening samt øge kundeoplevelsen og kundetilfredsheden.

Processen indledes typisk med en analysefase, hvor:

 • Organisationens nuværende digitale modenhed – forretningsmæssigt, organisatorisk og teknisk – vurderes.
 • Organisationens vigtigste forretningsprocesser og strategisk vigtige data kortlægges.
 • Konkurrence- og markedsforhold i branchen kortlægges – og digitale differentiatorer identificeres.

På denne baggrund fastlægges den fremtidig digitale ambition for organisationen, som skal muliggøre og understøtte de vigtigste forretningsmæssige og strategiske fokusområder for de kommende 3-5 år. Sluttelig beskriver vi:

 • De vigtigste forretningsmæssige, organisatoriske og tekniske digitaliseringsprojekter, som støtter den digitale ambition.
 • Et roadmap for implementeringen med tidsplan, økonomi mv.

Vi gennemfører typisk analysen i et forretningsmæssigt, organisatorisk og teknisk spor, men det præcise indhold tilpasses den enkelte organisations behov og fokus. Digitaliseringsstrategien udvikles i tæt samarbejde med nøgleressourcer i it og resten af organisationen, og vores proces er baseret på en klar, velafprøvet metode.


Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?