Business Consulting

Datastrategi ML/AI

Få mere ud af jeres forretningsdata med en datastrategi og ML/AI

Alle virksomheder genererer enorme mængder af data i form af regnskabsdata, personaledata, logistikdata, sikkerhedsdata, applikationsdata, netværksdata osv. Det er der absolut ikke noget nyt i.

Det nye består i muligheden for at udvælge, indsamle, strukturere, analysere og i et vist omfang aggregere og anonymisere data, så værdien af data kan øge indsigten i egen forretning, give et bedre beslutningsgrundlag og ultimativt styrke konkurrenceevnen. Men man skal vide, hvad man leder efter, og man skal vide, hvordan man finder det. Ellers risikerer man at bruge meget tid og mange kræfter på at famle omkring.

Det er denne kløft mellem uforløst forretningspotentiale og praktisk virkelighed, som Globeteam kan hjælpe med at bygge bro over, så dataprojekter – herunder brugen af machine learning (ML) og artificial intelligence (AI) – understøtter virksomhedens kerneforretning og forretningsmålsætning med dataprojektet.

De første skridt til jeres datastrategi

Der er så mange veje at gå i brugen af forretningsdata, hvorfor det er væsentligt i et dataprojekt tidligt i processen at få afgrænset anvendelsesområdet og lagt en datastrategi.

Skal dataanalyserne eksempelvis ende med at give en dybere forståelse af indkøbsadfærden i en organisation? Skal de bruges til at foretage indeklimamålinger i en bygning? Vil man tracke kundernes bevægelsesmønstre i en fysisk butik? Skal der udføres automatiserede regnskabskontroller i økonomiafdelingen? Vil man øge sin visibilitet og situationsforståelse relateret til virksomhedens risikoeksponering?

Hos Globeteam har vi udviklet en standardiseret tilgang til at skabe konkret forretningsværdi i dataprojekter, som vi struktureret arbejder efter, således at de rigtige, berigede data udvælges og bliver praktisk anvendelige og et uundværligt strategisk ledelsesredskab.

Få inspiration til at tage næste skridt på jeres datarejse

Hos Globeteam har vi sammensat et nøje udvalgt hold af eksperter, der arbejder med dataprojekter og datastrategi. Vi er over 50 konsulenter, der har mange forskellige afsæt for vores dataarbejde. Vi har stor styrke i at besætte vores projekter med stor diversitet i fagligheden, så vi kan støtte vores kunder bredt og dybt i dataprojekter – strategisk og operationelt – og således sikre, at projektet understøtter et specifikt forretningsmål, så datahåndteringen får både mening og retning.

På dette fundament har vi hos Globeteam bistået vores kunder med eksempelvis foranalyse af projektets samlede forretningspotentiale med angivelse af anbefalede indsatser, forventet effektmåling mm. I selve eksekveringen af projektet med forretningsrådgivning, vejledning til den tekniske opsætning af AI-modellerne, opsætning af governance-strukturen i Microsoft Azure samt al udvikling af løsningen.

Globeteams kunder tæller såvel private som offentlige kunder eksempelvis inden for retail, forskning og uddannelse, økonomi og regnskab, transport samt facility management.

 

Hav fokus på fem ledelsesrettede temaer og opnå større værdi af jeres forretningsdata

Hos danske virksomheder og myndigheder ligger der et stort forretningspotentiale i at aktivere sine data og have et klart forretningsmål at pejle efter. Men hvordan skal man som forretningsansvarlig navigere i projekter med avanceret dataanalyse og kunstig intelligens?

Læs artikel skrevet af Globeteams konsulent Per Andreasen

Få et indblik i moderne maskinlæring: Deep learning

Hvad dækker deep learning og supervised maskinlæring egentlig over? Hvordan trænes neurale netværk/algoritmer inden for maskinlæring? Hvilke overvejelser bør virksomheder gøre sig, inden de anvender maskinlæring i dataprojekter?

Læs artikel skrevet af Globeteams konsulent Nick Rishøj Danmand

Bygning

Skal du selv i gang med et dataprojekt?

Mange virksomheder har et ønske om at transformere deres forretning ved hjælp af data. Men der er mange, der ikke ved, hvordan de skal gøre det eller har brug for assistance til næste skridt. Globeteam kan hjælpe jer på jeres datarejse. Afhængigt af jeres virksomheds modenhedsniveau tilbyder vi fire forskellige ydelser.

 

 


Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?