Business Consulting

Business Consulting

Leverer IT-afdelingen de services, der giver størst mulig værdi for forretningen? Og sikrer den, at IT-investeringer understøtter forretningens strategi og vision? Globeteam kan hjælpe dig med at skabe sammenhæng mellem IT og forretning, så dine IT-investeringers forretningsmæssige værdi maksimeres, og organisationens indtjening, kvalitet og service optimeres.

Globeteam tilbyder en bred vifte af ydelser inden for business consulting fra strategisk rådgivning til bistand og implementering af strategier og handlingsplaner. Vi hjælper med alt fra enkeltstående opgaver til større løsninger, hvor vi indtænker Globeteams tekniske kompetencer og ydelser, når der er behov for det.

Vi lægger vægt på at etablere realistiske og eksekverbare strategier og handlingsplaner, som realiseres i tæt samarbejde med vores kunder gennem strategiske initiativer og projekter – og ikke gennem omfattende strategirapporter. Vores vigtigste succeskriterium er, at vores kunder modtager ydelser og rådgivning, som skaber reel forretningsmæssig værdi og resultater i det daglige arbejde.

Eksempler på nogle af vores kernekompetencer er:

  • Forretningsdrevet digitalisering, som omfatter fastlæggelse af en klar digitaliseringsstrategi, der sikrer, at din virksomhed drager bedst nytte af de mange digitale løsninger, så de understøtter forretningens mål, styrker kundeoplevelsen samt øger virksomhedens indtjening.
  • Forretningsorienteret IT, som bidrager til at synliggøre og maksimere IT-investeringens forretningsmæssige værdi ved at kombinere brugerkrav og forretningens behov med IT-afdelingens behov for teknisk solide og driftsstabile løsninger.
  • Effektivisering af organisationer, som omfatter rådgivning og bistand til at identificere, gennemføre og kvalitetssikre konkrete effektiviseringsprojekter gennem indsatsområder som bl.a. organisations- og procesanalyser, procesoptimering med fx LEAN og business intelligence.
  • Second opinion assesment, som omfatter en uvildig og højt kvalificeret analyse af din organisations investeringer i forretningskritiske projekter, og munder ud i konkrete anbefalinger og konsekvensvurderinger, som kvalificerer virksomhedens beslutninger vedrørende projektet.
  • Sourcingstrategi, som understøtter forretningen effektivt, så din organisations drift og IT-kvalitet forbedres, og brugeroplevelsen højnes, samtidig med at du opnår store økonomiske besparelser.

Derudover tilbyder vi ydelser inden for project management, herunder etablering af projektkontor, valg og implementering af en egnet projektmodel samt anskaffelse og tilpasning af IT-understøttende værktøjer. Ligesom vi yder projektstyring på både nye og eksisterende projekter.

Globeteams Business Consulting-konsulenter arbejder ofte tæt sammen med vores konsulenter med dyb teknisk indsigt og erfaring for at sikre, at IT-funktion og -udnyttelse proaktivt tjener forretningen. Kompetencerne fra vores forretnings- og proceskonsulenter sikrer på den måde teknologisk forankring i direktionen og en vellykket investering og understøttelse af virksomhedens strategi.

Globeteams forretningskonsulenter har det seneste år løst opgaver for organisationer som CPH, Dansk Industri, RPC Superfos, LM Windpower, Domstolsstyrelsen, SKAT, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen, BaneDanmark og en lang række kommuner blandt andet Esbjerg Kommune og Hvidovre Kommune.


Jeg har været meget glad for samarbejdet med Globeteams konsulenter. De er højt kvalificerede og meget fagligt dygtige, de er nogle af de bedste inden for deres respektive områder.”
Michael Opsahl, It-chef, RPC Superfos

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?