Konsulent

Mød sikkerhedskonsulent Esbern Stig Møller

Konsulent

Det startede med en barnedrøm om at være politibetjent og en opfattelse af sikkerhed som noget, der først og fremmest handlede om at beskytte andre. Gennem en mangeårig karriere i forskellige stillinger inden for forsvaret og politiet har Esbern Stig Møller fået flere og flere nuancer på, hvad sikkerhed er. For ofte kan man minimere en trussel ved at forberede sig på den, og nogle gange kan man helt forebygge den.

Som konsulent og sikkerhedsrådgiver i Globeteam er Esberns helhedsorienterede syn på sikkerhed en stor styrke, når han rådgiver kunderne inden for risikostyring og beredskab. Her fortæller han mere om vigtigheden af at nedbryde siloer, og hvordan en tidligere embedsmand, der ikke taler flydende IT, går til rollen som konsulent i et IT-funderet hus.

Hvad er det bedste råd, du har fået?

”Skynd dig langsomt” er et råd, som jeg fik i begyndelsen af min karriere. Jeg kastede mig meget ivrigt og engageret over at løse opgaverne, men fik ikke altid stoppet op og gav mig selv tid til at gennemtænkte en opgave, inden jeg gik i gang.”

”Senere har jeg selv brugt en variant, der hedder: ”Det at vente, er også at handle”, når jeg underviser ledere i sikkerhed og beredskab. Det er for at illustrere, at det godt kan være et bevist valg at sige, at man vil vide noget mere, inden man beslutter sig.

”Man har tendens til at handle ud fra noget, man ved hvad er, eller som man tror, man ved, hvad er – og så kan man gå grueligt galt i byen. Måske tænker man, at det her har jeg prøvet tusinde gange før. Men ofte er der nogle nye nuancer i det, hvis man som virksomhed bliver ramt af ”noget”. Hvad end det er et (muligt) hackerangreb, oversvømmelse i kælderen, en strømafbrydelse etc.”

Hvad har overrasket dig mest ved dig selv gennem din karriere?

”Det har overrasket mig, at hver gang min karriere har ført mig et nyt sted hen, og jeg er begyndt at beskæftige mig med en ny faglighed, så har jeg opdaget, at den har mindst lige så meget tyngde som den forrige.”

”Når man dykker dybt ned i et fagområde, så opdager man en kompleksitet, som man på overfladen ikke var klar over. Her har jeg nogle gange måtte bide mine ord i mig igen, hvis jeg har gået og været lidt flabet overfor andre og tænkt, at min tidligere faglighed var den eneste rigtige.”

”Jeg har både arbejdet med meget konkret, fysisk sikkerhed og operativ/taktisk sikkerhed som livvagt og leder og siden med den omkringliggende sikkerhed omkring bl.a. kritisk infrastruktur. Efterhånden opdagede jeg, at tingene hænger sammen. Det at beskytte noget hænger uløseligt sammen med forberedelserne til at beskytte det, som så igen hænger sammen med spørgsmålet om, at man måske helt kan forebygge truslen.”

”Når man sidder i sin egen lille silo, er man ikke altid opmærksom på, at der er nogle tæt forbundne fagområder. Det er en stor styrke for mig som konsulent, at jeg kender værdien af at bryde med silotænkningen en gang imellem.”

Hvorfor valgte du at blive konsulent hos Globeteam?

”Jeg kendte Gorm (teamleder i Globeteam Risk & Security red.) fra tidligere, og han så noget, som jeg ikke selv var klar over på daværende tidspunkt. Nemlig at alt det jeg kunne i en myndighedskontekst, det kunne lige så vel bruges til at støtte virksomheder og organisationer, som ikke har adgang til den kompetence og assistance, som politiet har.”

“Som ekstern konsulent kommer man også med et sæt spidskompetencer og skal hjælpe med at planlægge for, hvordan man håndterer både forventede komplekse situationer samt uventede kritiske hændelser. Den evne har de færreste virksomheder og organisationer sjældent trænet og brugt i praksis.”

“Jeg har altid været en del af et team, og derfor var det afgørende for mit valg om at blive en del af Globeteam, at selvom vi er selvstændige, så ser vi hinanden som kollegaer. Vi koordinerer og understøtter hinanden i at komme ind på opgaver samt at løse dem bedst muligt. Det er meget inspirerende at sidde i rum med så mange dygtige mennesker, som er nogle af de bedste inden for hver deres felt. Jeg snitter eller overlapper nogle af deres områder, men jeg er ikke nødvendigvis stærkest der, hvor vi overlapper.”

Konsulent

Hvad driver dig i dit konsulentarbejde?

”Det motiverer mig at komme ud i en virksomhed eller organisation og hjælpe dem med at løfte deres beredskab, fordi de enten ikke selv har evner, vilje eller ressourcer til det. Når jeg går ud ad døren, så er alle hullerne forhåbentlig lappet, og de er selv blevet klogere på turen. Det, synes jeg, er sjovt og inspirerende!”

”Kommer jeg ud til en kunde, hvor krisen allerede er indtruffet, og de står i mudder  til halsen og ikke ved, hvad de skal gøre, så er det her jeg kan gøre en meget tydelig forskel. En af de store udfordringer er, at få kunderne til at erkende, at de skal få deres beredskab på plads, så de ikke ender i den situation. Det er nok meget klassisk. For mange virksomheder og organisationer er det den daglige drift, som er det afgørende, og som tager deres fokus. Jeg kommer med en rådgivning, som er præventiv, hvor de ikke nødvendigvis tjener penge her og nu. Men de tjener jo reelt flere penge, jo kortere tid de fx er forhindret i at drive deres fabrik. Så mit argument er, at der er stor værdi i at sætte farten bare en smule ned, for at give plads til at forberede sig på, hvis driften pludselig går i stå.”

”Det spændende ved at arbejde med beredskab og sikkerhed er, at det er et meget dynamisk område. Forhindringerne bliver jo hele tiden anderledes, hvad end de er menneskeskabte eller naturskabte. Og det samme gælder vores evne til at analysere og imødegå dem. Perspektiv og modus ændrer sig hele tiden, så som sikkerhedsrådgiver er man nødt til at ændre sig med.”

Hvilken type projekter arbejder du med hos Globeteam?

”Fordi IT er så stor en del af Globeteams brand, så har de fleste af mine projekter omkring risikostyring udspring i en IT-tilgang. Mange af mine projekter starter med at skabe en mere helhedsorienteret forståelse hos kunden af, hvordan risikostyring og dermed også beredskab skal indtænkes i deres sikkerheds setup. Vi skal håndtere de risici, de har – hvad end de er relateret til IT eller facility.”

”Nogle gange ender kunden så med at skulle have hjælp til at etablere en reel beredskabsorganisation med de rette planer, procedurer og action cards. Det omfatter også at forankre forandringerne i organisationen ved bl.a. at undervise alle ledere i forløbet og gennemføre forskellige øvelser med dem.”

”Størstedelen af mine opgaver kommer fra andre konsulenter i huset. Jeg synes, det er sjovt at være med på projekter, hvor jeg er inviteret ind som projektleder eller recovery manager og har vores IT-eksperter med på råd. Her er min opgave at sikre, at samarbejdet med kunden fungerer, og at der er en fælles forståelse af de dilemmaer, der skal træffes beslutninger om. Vi supplerer hinanden godt. Jeg kan være med til at starte en anden dialog, som ikke er ren IT.”

”Hvis jeg skal drille lidt, så plejer jeg at sige, at der hvor beredskabet kommer ind, er når IT’en ikke fungerer. Så hvor nogle af mine kollegaer kommer og bygger IT, så kommer jeg og forbereder kunden på, hvad de skal gøre, når det ikke virker.”

Hvordan bliver man en god sikkerhedskonsulent i Globeteams setup?

”Hvis man som jeg ikke har en fortid som IT-sikkerhedskonsulent eller er IT-menneske i udgangspunktet, så skal man være omstillingsparat og evne at se nuancerne. Jeg skal synliggøre overfor de andre i huset, hvordan jeg kan komplimentere og berige deres arbejde omkring fx digitaliseringsplaner, forandringsledelse, IT-sikkerhed osv. med en beredskabstænkning.
Det samme gælder hos kunderne, hvor vi i Globeteam ofte kommer ind via IT-sporet og har den indledende dialog med IT-chefen. Man skal være bevidst om, at ens kompetencer ikke nødvendigvis sælger sig selv, så det kan være nødvendigt at omformulere og brande det, man tilbyder.”

”For mig at se er det også et must at være en teamplayer. Det betyder ikke, at vi ikke er alene ude på opgaver, for det er vi ofte, men i Risk & Security-teamet udspringer det altid af en teamkonstruktion, hvor man får de andres input med. Det er synd, hvis man isolerer sig, og tror man kan løse det hele selv. Man skal være åben og nysgerrig på, hvad man kan i forhold til andre, så får man adgang til de sjove og spændende projekter.”

”Jeg tænker ikke på mig selv som selvstændig, men selvfølgelig skal man som konsulent hele tiden tænke fremad og gøde jorden for, at man også har noget at lave om 3 – 6 måneder. Det er klart en udfordring for en tidligere tjenestemand som mig, men jeg øver mig hver dag i at booke kaffemøder, pitche mine ideer på LinkedIn osv.”

Bliv konsulent

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så udfyld formularen og upload evt. dit CV. 

Du kan også skrive direkte til mig på pda@globeteam.com

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Philip Dall - Globeteam
Philip Dall
HR Direktør

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler