Om Globeteam

Bliv compliant med ISO 27001

Vi hjælper jer med at blive compliant med ISO 27001

ISO27001 logoVirksomhedens ambitioner i forbindelse med informationssikkerhed og ISO 27001 kan være på forskellige niveauer. Globeteam hjælper dig med at opnå en effektiv informationssikkerhedsledelse, der passer til virksomhedens særlige behov samt sikre, at denne effektivitet fastholdes gennem en proces for løbende forbedring.

Man taler i almindelighed om følgende niveauer:

 • Inspired: Virksomheden lader sig inspirere af standarderne, typisk på et enkelt eller ganske få områder, hvor det synes mest relevant.
 • Aligned: Virksomheden har struktureret sikkerhedsarbejdet efter standarderne og anvender disse som skabeloner og vejledning
 • Compliant: Virksomheden arbejder efter standarderne på alle områder, men har ikke opnået certificering af en ekstern tredjepart.
 • Certified: Virksomheden er certificeret efter standarderne, typisk af en anerkendt global tredjepart.

I samråd med jer fastlægger vi virksomhedens nødvendige sikkerhedsniveau, som typisk er baseret på mere eller mindre eksplicit input eller krav fra myndigheder, samarbejdspartnere/kunder og ledelsen.

Faser i et typisk ISO 27001-projekt

Vores involvering i et projekt kan naturligvis skræddersyes efter jeres konkrete formål med projektet, men vil i almindelighed omfatte følgende overordnede faser:

 • Deltagelse i formulering af projektmål ud fra eksisterende og forventelige krav til jeres informationssikkerhed. Disse krav vil almindeligvis foreligge ret ustruktureret i form af lovgivning, branchestandarder, myndigheds- og kundekrav samt jeres interne ønsker og behov. Vores bidrag vil her være at samle og strukturere kravene.
 • Gennemførelse af en gap-analyse. Vi foretager herefter en gennemgang af virksomhedens aktuelle niveau i forhold til ovennævnte krav og identificerer områder, der afviger fra kravene. Gap-analysen præsenteres herefter for ledelsen sammen med en grov projektplan og et ressourceestimat på at eliminere de identificerede gaps.
 • Afholdelse af en workshop, hvor projektplan, mål og ressourceestimater kan drøftes, holdninger alignes, og beslutninger kan tages. Almindeligvis vil vi facilitere workshoppen, hvor virksomheden typisk vil være repræsenteret ved ledelsen, kunderettede funktioner og IT-afdelingen.
 • På workshoppen skal vores fremadrettede rolle i projektet også behandles. Vi kan naturligvis levere både specialist-input, projektledelse og ”rå” ressourcer til projektet, men den rigtige grad af involvering skal findes i en balance med jeres egne kompetencer og ressourcer.
 • Efter workshoppen justerer vi projektplan m.v. ud fra de input, der er modtaget. De opgaver, der er aftalt, fordeles herefter i overensstemmelse med den justerede projektplan.
 • Projektets fremdrift monitoreres herefter i overensstemmelse med den projektplan og projektstyringsmodel, der er aftalt med jeres ledelse.

Globeteams referencehistorier tæller bl.a. Dansk Industri, Danmarks Miljøportal, GN Hearing og Alinea.

 

Specialuddannede compliance-konsulenter

Globeteam compliance konsulenter

Vores compliance-ydelser leveres kun af konsulenter, som har gennemgået formaliserede uddannelsesforløb inden for informationssikkerhed og databeskyttelse/GDPR og/eller er certificerede på områderne.

Qua deres mangeårige praktiske erfaring har konsulenterne naturligvis også en forretningsmæssig tilgang til opgaveløsningen, der sikrer, at løsningerne tilpasses til jeres virksomhed.

Internationale og nationale uddannelser/certificeringer tæller bl.a.:
 • Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer
 • Certified in the Governance of Enterprise It
 • Certified Information Systems Auditor
 • Certified in Risk and Information Systems Control
 • Uddannet i GDPR/persondatabeskyttelse
 • Certified Data Privacy Solutions Engineer

Kontakt

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

 

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?