Betroet rådgiver for kunder

Globeteams konsulenter ser på det fulde billede og yder tillidsskabende rådgivning, hvilket har ført til en konstant strøm af interessante højtprofilerede projekter for førende offentlige og private virksomheder.

Globeteams konsulenter fungerer som kundens betroede rådgiver og byder ind med faglighed og erfaring. De er drevet af projekter og opgaver, som gør en forskel for den organisation, de udføres i, hvad enten det drejer sig om specialudvikling, at løse en problemstilling eller at skabe forandringer i organisationen. Selvom du som konsulent selvfølgelig altid er serviceorienteret, så er det også utrolig vigtigt at turde udfordre kunden og på den måde synliggøre og tilvejebringe værdi for kunderne.

Globeteam er kendt for, at vores konsulenter er de allerbedste på deres felt, hvilket blandt andet sikres gennem den særlige forretningsmodel, som er en middelvej mellem en fast stilling og et uafhængigt set-up, og vi møder stor anerkendelse for den værdi, det skaber for vores kunder. Der er desuden en høj grad af vidensdeling og sparring på tværs af Globeteams forretningsområder, hvilket gør, at du får indblik i alt, hvad der rører sig, hvad enten det er teknologi eller forretningsmæssige trends.

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så send en ansøgning og et CV til blivkonsulent@globeteam.com

Vi glæder os til at høre fra dig!