Azure Cloud

Azure er Microsofts cloud platform, som er en samling af cloud-tjenester, der kan understøtte din organisation på en lang række områder. 

I Globeteam har vi et indgående kendskab til Azure. Vi er eksperter i udvikling af mobil- og webapplikationer på platformen og kan hjælpe jer med at designe og implementere kvalitetsløsninger i synergi med jeres øvrige systemer og infrastruktur.

Ligeledes kan vi hjælpe jer godt i gang med at anvende de forskellige services på platformen og sikre struktur, driftsoptimering og governance.