Om Globeteam

2015 blev et tilfredsstillende regnskabsår for Globeteam

Globeteam, som leverer konsulentydelser inden for management og it, kom godt ud af regnskabsåret 2015, hvor virksomheden samlet set omsatte for 127 mio. kr. og opnåede et resultat før skat på 11 mio. kr.

Globeteams direktør, Claus Moldow, er meget tilfreds med resultatet, samtidig med at han forventer en fortsat høj vækst.

Jeg er rigtig godt tilfreds med det flotte resultat for året, som bidrager til at understrege vores position i markedet. Vi voksede samlet 18 procent i et marked, der ifølge IDC forventes at vokse med 1,5 procent på services og 6 procent på udvikling og salg af software. Samtidig har vi hos Globeteam været i stand til at øge vores overskud.

Det samlede resultat indfrier vores vækstmål for 2015 og dermed de høje forventninger, vi har til virksomheden«, siger han.

At Globeteam igen oplever en solid vækst og et sundt overskud, kan ifølge Claus Moldow, tilskrives virksomhedens unikke forretningsmodel, og at Globeteam følger sine strategiske planer med at udvikle forretningen og løbende optimerer sine leverancer for konstant at skabe forbedringer og gode kundeoplevelser

Det medfører, at Globeteam igen har oplevet en solid kundetilgang, hvor særligt de mellemstore og store virksomheder har valgt at indgå et samarbejde med Globeteam. Ligesom Globeteam har evnet at tiltrække endnu flere højt kvalificerede konsulenter for forsat at kunne levere kvalitet og medværdi til kunderne.

Om vækstresultatet siger Globeteams bestyrelsesformand og CEO i Bluegarden, Mogens Elsberg:

Globeteams årsregnskab bekræfter, at vi har haft den rette tilgang til markedet. Globeteam er kommet i mål med nogle meget flotte resultater, og jeg er overbevist om, at vores vækststrategi vil understøtte vores videre udvikling og værdiskabelse og styrke Globeteams markedsposition i Danmark. ”

I Globeteams netop offentliggjorte årsrapport, lyder det bl.a.:

At Globeteam vokser mere end markedet og har en trecifret million omsætning skyldes blandt andet vores strategiske arbejde med løbende at optimere vores forretningsområder samt investere i konceptudvikling.

Vi lægger især vægt på, at:

  • Globeteams forretningsmodel bygger på commitment og spidskompetencer og er meget fleksibel. Konsulenterne indgår hos Globeteam i et business-to-business aftaleforhold, og sikrer vores kunder navngivne og kompetente konsulenter hele vejen igennem projektet.
  • Konsulenterne har et tæt samarbejde både i de enkelte teams og på tværs af Globeteams forretningsområder. Det gør, at konsulenterne har forståelse for, hvordan virksomheders forretning og it kan og skal spille sammen, og at de ser it som et redskab til innovation og effektivisering. Synergien mellem konsulenternes kompetencer gør Globeteam i stand til at forbedre kundeoplevelsen og levere merværdi i forhold til kundernes forventninger.
  • Samarbejdet mellem konsulenterne er med til at løfte Globeteams leverancer betydeligt og løbende sikre konceptudvikling på tværs af forretningsområder for konstant at skabe forbedringer og gode kundeoplevelser. Derudover har Globeteam nedsat en taskforce, der løbende vurderer fremtidige behov i markedet. Gruppen indstiller potentielle muligheder til Globeteams bestyrelse, som endeligt beslutter, hvilke koncepter/produkter som Globeteam fremadrettet vil investere i.
  • Globeteams forretning retter sig mod mellemstore og store virksomheder, og i 2015 voksede vi kundeporteføljen væsentligt. Optimering af vores professionelle salgsstøttefunktion og målrettet account management bidrager til flere muligheder hos såvel nye som eksisterende kunder og betyder tillige, at flere af vores kunder i dag er parate til at indgå større aftaler og lukke os ind på nye områder, hvor vi konkurrerer på lige fod med større spillere i branchen.
  • Gennem de seneste år er brugen af SKI-rammeaftaler steget blandt offentlige organisationer, og Globeteam er stærkt repræsenteret på væsentlige SKI- og rammeaftaler, hvilket forenkler vores kunders indkøb uden at skulle i tidskrævende udbud.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Claus Moldow, administrerende direktør
Mobil: +45 2631 0001
E-mail: cm@globeteam.com

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?