Om Globeteam

2013 gav vækst og fremgang for Globeteam

Igen i 2013 leverede Globeteam en fornuftig vækst og et sundt overskud. Omsætningen steg med 5% til godt 86 mio. kr. Med en vækst i omsætningen står Globeteam pænt på det danske marked.

En væsentlig årsag til Globeteams vækst skyldes, at vi i 2013 fortsat har arbejdet med at tilpasse vores forretning til markedets krav og forventninger blandt andet ved at holde fokus på ledelse og strategi og ved at investere i udvikling af nye koncepter og et nyt salgs set-up, som trådte i kraft her i 2014. Dertil kommer, at vi har indgået samarbejde med mange nye kunder og konsulenter i 2013, som har bidraget positivt til væksten.

”Vi er tilfredse med Globeteams resultater i 2013. Globeteam har evnet at vokse i et vanskeligt marked og har realiseret en mindre vækst i omsætning og bruttoresultat. Vi har siden Globeteams begyndelse i 2001 formået at fastholde elementer, som positivt skaber fremgang samtidig med, at vi løbende udvikler andre forretningsområder, så vi lykkedes med at skabe vækst og en sund økonomi hvert år i de 13 år, Globeteam har eksisteret”, siger administrerende direktør Claus Moldow, Globeteam.

Vækstfremmende aktiviteter i 2013 – fokus på høj kundetilfredshed, nye kunder og konsulenter

Globeteam har haft flere vækstfremmende aktiviteter i 2013, men vi lægger især vægt på, at:

  • Vi fortsat investerer tid på ledelse og strategi, herunder afholder møder på alle niveauer i Globeteam, og gør meget ud af at væsentlige tiltag på møderne leves ud i Globeteam og præsenteres både centralt og i hvert team.
  • Vi har revurderet vores salgs set-up og har styrket account indsatsen i form af flere ressourcer og bredere kompetencer for at udvikle forretningen og yde vores kunder en bedre service.
  • Konceptarbejdet, der har udviklet sig meget positivt, og i dag styrker Globeteams tværorganisatoriske position på markedet ved bl.a. at udnytte de særlige muligheder, vi har ved at kunne levere sammenhængende ydelser inden for it og business consulting og således skabe forretningsmæssig værdi for vores kunder.
  • Globeteams konstante fokus på kundetilfredshed, der har resulteret i, at vi er lykkedes med at forbedre de i forvejen ekstraordinært høje resultater i 2013 analysen, som Microsoft gennemfører som en del af partnerprogrammet.
  • Vi har tiltrukket en række nye spændende kunder og har udvidet samarbejdet med mange af vores eksisterende kunder.

Globeteam har positioneret sig særdeles tilfredsstillende på SKI-udbud og på vigtige rammeaftaler indgået med specifikke ministerier og offentlige virksomheder.

Forventninger til 2014 – den sunde udvikling fortsætter og styrkes

Hos Globeteam vil vi fortsætte den positive udvikling og levere høj kvalitet og kundetilfredshed. Vi vil sikre agilitet i vores ydelsespalette, så vi hele tiden kan forfølge nye muligheder i markedet, tilpasse os kundens udvikling og leverer konkurrencedygtige kvalitetsydelser, der skaber værdi for vores kunder.

Vi skal vokse vores forretningsmål i 2014. Vi forventer at nå vores mål ved at fastholde de strategiske fokusområder og ved at skabe yderligere synergier mellem vores tre grundlæggende forretningsområder: Business Consulting, Infrastruktur og udvikling. I første halvår af 2014 investerer vi i en række tiltag, som skal lede frem til vores nye mål – fx etablerer vi en afdeling i Jylland og udvider samarbejdet med vores vietnamesiske partner.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Claus Moldow, administrerende direktør
Mobil: +45 2631 0001
E-mail: cm@globeteam.com

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?