Vores Konsulenter

Jesper Vraa Nielsen

Jesper Vraa Nielsen

  • Team: Business Consulting
  • Stilling: Globeteam principal, Strategi og management
  • Telefon: +45 7026 2970
  • Mobil: +45 2362 6962
  • Skype-nr: +45 8834 9562
  • E-mail: jvn@globeteam.com

Jesper Vraa Nielsen arbejder som seniorforretningskonsulent, rådgiver og program/projektleder indenfor optimering af organisationer og processer i både forretning og IT, organisationsudvikling, digitaliseringsstrategi, IT reviews, IT governance, Informationssikkerhed og organisatorisk implementering af IT. De seneste år har Jesper arbejdet intensivt med GDPR, ESDH-implementering, ISO27001 og formulering af digitale ambitioner og strategier.

Jesper har i løbet af sine mere end 25 år i konsulentbranchen haft alle roller fra udførende konsulent til projektleder, projektchef, konsulentchef, kundeansvarlig mv. De mange roller og projekter har givet Jesper en dyb indsigt i organisationers virkemåde og udfordringer. Ved at koble sin viden om it, optimering, forretningsprocesser og organisationer til en helhed, sikrer Jesper, at analyse- og implementeringsprojekter gennemføres effektivt og succesrigt.

I sin tid i Globeteam har Jesper løst opgaver for en række virksomheder og offentlige organisationer – ofte med et strategisk fokus. Eksempelvis har Jesper hjulpet med udarbejdelse af digitaliseringsstrategier for store organisationer, har medvirket til optimering af en virksomhedens business performance vha. proces- og IT-forbedringer og har gennemført flere governance-projekter, hvor IT-afdelingen er gjort mere forretningsorienteret. De seneste år har fokus ofte været på GDPR og informationssikkerhed.

Jesper deltager både som rådgiver, projektleder og operationel implementeringskonsulent og fungerer som sparringspartner for både ledelse og medarbejdere.

Jesper er som person meget dynamisk, struktureret og effektiv og evner samtidig at få folk til at samarbejde og til at være åbne i analyse- og omstillingsprocesser.

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?