Business Consulting

It-driftshjul

Øg kontrollen over din it-drift med it-driftshjulet

Med Globeteams it-driftshjul får du et enkelt værktøj til at skabe overblik og kontrol over dine it-driftsopgaver, så driften går fra at have fokus på brandslukning til at arbejde proaktivt med optimeringer, der understøtter forretningens langsigtede udvikling.

Hos vores kunder ser vi generelt et stort behov for at øge kontrollen over it-driften, men samtidig er der sjældent ressourcer og tid til detaljerede væg-til-væg-analyser. Derfor har Globeteam udarbejdet en enkel, pragmatisk model i form af it-driftshjulet, som giver dig et samlet overblik over it-driftens opgaver og deres prioritering og hurtigt skaber gevinster gennem øget kontrol.

De gennemgående udfordringer, vores kunder oplever, er:

  • Driften fanges i brandslukning, der forhindrer fokus på langsigtet optimering.
  • Forretningen presser implementeringer igennem, og driften oplever en forceret overlevering fra projekt til drift, hvor løsningerne ikke er fuldt driftsklare.
  • God praksis afviges under tidspres og gør efterfølgende oprydning nødvendigt.
  • Oprydning er kompleks og tidskrævende, så systemer og data ”sander til”, og det kan over tid handlingslamme driften.

 Visuel opgavekalender og rapporteringsværktøj

Globeteam tilbyder en ydelse i from af et komprimeret forløb, der kræver minimal involvering af medarbejderne.

Over 3-4 uger får vi skabt et samlet overblik over it-driftens opgaver fordelt ud over et kalenderår samt en prioriteret liste over konkrete identificerede automatiserings- og optimeringsaktiviteter ift. best-practice. Heri kan også indgå en vurdering af sourcingstrategi, samt om evt. outsourcede driftsopgaver er optimerede ift. omkostninger.

Opgaverne samles i et it-driftshjul, hvor kortdækningen omfatter:

  • Systemer og teknologier
  • Tilknyttede driftsopgaver
  • Dokumentationsoverblik
  • Identifikation af automatiseringspotentiale af driftsopgaver

It-driftshjulet fungerer således som en visuel opgavekalender, der synliggør fordelingen af roller og ansvar samt de risici, driften skal være opmærksom på. Driftshjulet kan ligeledes anvendes som kommunikations- og rapporteringsværktøj mellem ledelsen og medarbejdere i it-driften.

Driftshjul


Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?